• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Odnawialne źródła energii  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  Nowelizacja – częściowa zmiana obowiązującego aktu prawodawczego przez inny akt normatywny tej samej lub wyższej mocy prawnej, później wydany. W praktyce nowelizuje się tylko ustawy.Elektrownia jądrowa Biełojarsk — rosyjska elektrownia jądrowa. Położona nieopodal miasta Biełojarsk, koło Jekaterynburga. Do 1990 roku pracował w niej reaktor typu RBMK.
  Przypisy
  1. BP Statistical World Energy Review. , 20 czerwca 2016. koncern British Petroleum (ang.). [dostęp 22 czerwca 2016]. 
  2. How much of world energy consumption and electricity generation is from renewable energy? (ang.). U.S. Energy Information Administration, 13 czerwca 2014. [dostęp 22 października 2014].
  3. Renewables 2014 Global Status Report (ang.). Renewable Energy Policy Network for the 21st Century. [dostęp 22 października 2014].
  4. Energy flow charts (ang.). Global Climate & Energy Project. [dostęp 9 lutego 2012].
  5. Global Trends in Renewable Energy Investment (ang.). 2016. [dostęp 7 czerwca 2016].
  6. Energia będzie tanieć.
  7. Pomimo zamieszania na rynku, panele wciąż tanieją.
  8. Dopłaty do ropy wyższe niż do wiatraków.
  9. World Consumption of Primary Energy by Energy Type and Selected Country Groups. (ang.). 
  10. Ile Niemcy rzeczywiście dopłacą do OZE w 2013 r.?
  11. Szok w Niemczech w związku z kosztami zielonej energii. WNP.pl, 2012.
  12. Niemcy: zielona rewolucja okazała się za droga. Forsal, 2013.
  13. Volkswirtschaftlicher Nutzen, Deutschlands Informationsportal zu Erneuerbaren Energien.
  14. Lea Ruth: Electricity Costs: The folly of wind-power (ang.). Civitas, 6 stycznia 2011. [dostęp 15 lutego 2012].
  15. Drewno – paliwo przyszłości, naprawdę?. The Economist, 2013.
  16. Increasing Renewables: Costs and Benefits.
  17. Renewable energies are good business.
  18. Green jobs and social impacts.
  19. Renewable Energies: 378,000 Jobs in 2012.
  20. Stromerzeugung aus Solar- und Windenergie im Jahr 2013.
  21. [1].
  22. G. Wiśniewski, IEO: współspalanie zniszczyło system wsparcia OZE.
  23. Powiedz premierom Donaldowi Tuskowi i Waldemarowi Pawlakowi żeby przerwali oszustwo jakim jest współspalanie biomasy z węglem.
  24. Współspalanie, czyli pomieszanie z poplątaniem za nasze (BARDZO DUŻE) pieniądze.
  25. Zieloni i Ruch Palikota: Stop współspalaniu, rządowa ustawa o OZE do kosza!
  26. Nabici w  biomasę.
  27. Renewable Energy Basics (ang.). NREL. [dostęp 2013-06-28].
  28. Report from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions (ang.). EUR-Lex. [dostęp 2013-09-02].
  29. Renewable energy (ang.). Międzynarodowa Agencja Energetyczna. [dostęp 2013-09-02].
  30. Key Characteristics of Nonrenewable Energy Resources (ang.).
  31. Gro Harlem Brundtland: Chapter 7: Energy: Choices for Environment and Development (ang.). W: Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development [on-line]. 1987-03-20. [dostęp 2013-03-27].
  32. Beloyarsk Nuclear Power Plant (ang.). 2006-02-23. [dostęp 2013-11-15].
  33. Bernard L. Cohen. Breeder reactors: A renewable energy source. „American Journal of Physics”. 51 (1), s. 75–76, 1983-01. DOI: 10.1119/1.13440. Bibcode1983AmJPh..51...75C (ang.). [dostęp 2013-09-02]. 
  34. Our Energy Sources: The Sun (ang.). National Academies. [dostęp 2013-09-02].
  35. Allain Rhett: What Are the Sources of the Energy Sources? (ang.). Wired, 2011-09-05. [dostęp 2013-09-02].
  36. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2005 r. Nr 261, poz. 2187).
  37. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2006 r. Nr 205, poz. 1510).
  38. Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104).
  39. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 182).
  40. Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 1229.
  41. Dyrektywa w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 2009/28/WE (pl).
  42. Evenea: Wdrożenie dyrektywy UE dot. odnawialnych źródeł energii w Polsce. [dostęp 2013-09-02].
  43. Rząd przycina wsparcie „zielonej” energetyki.
  44. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 478).
  45. Prezydent podpisał ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii.
  46. Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 2365.
  47. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 925).
  48. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o OZE

  Bibliografia[]

 • Joanna Krzeminska. Are Support Schemes for Renewable Energies Compatible with Competition Objectives? An Assessment of National and Community Rules. „Yearbook of European Environmental Law”. Volume VII, s. 125, listopad 2007. Oxford University Press. 
 • Linki zewnętrzne[]

 • Ustawa o odnawialnych źródłach energii – WysokieNapiecie.pl
 • Dwumiesięcznik GLOBEnergia – Odnawialne Źródła i Poszanowanie Energii
 • Agroenergetyka.pl – wortal edukacyjno-informacyjny
 • Energiack – energia i jej źródła
 • Stowarzyszenie Energii Odnawialnej
 • Energia geotermalna (energia geotermiczna, geotermia) − energia termiczna skał znajdujących się we wnętrzu Ziemi, zaliczana do odnawialnych źródeł energii. Jest pobierana za pomocą odwiertów, do których wtłaczana jest chłodna woda i odbierana gorąca po wymianie ciepła z gorącymi skałami. Służy również jako naturalne źródło ciepła w źródłach termalnych.Derywacyjne elektrownie wodne - małe elektrownie wodne, które wykorzystują kanał derywacyjny. Kanał taki przecina w poprzek naturalne zakole rzeki sztucznie zwiększając wysokość spadu elektrowni. W takim kanale jest umieszczana turbina.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wired – amerykański magazyn publikowany w formie papierowej jako miesięcznik oraz internetowej. Siedziba wydawnictwa znajduje się w San Francisco w Kalifornii, czasopismo jest wydawane od marca 1993 roku przez Condé Nast Publications. Informuje on, jak technologia wpływa na kulturę, ekonomię i politykę.
  Falowanie, fale morskie – oscylacyjny ruch cząstek wody po orbitach kołowych lub eliptycznych. Najczęstszą przyczyną falowania jest tarcie wiatru o powierzchnię wody.
  Środowisko – ogół elementów nieożywionych i ożywionych, zarówno naturalnych, jak i powstałych w wyniku działalności człowieka, występujących na określonym obszarze oraz ich wzajemne powiązania, oddziaływania i zależności. Jest to pojęcie podrzędne w stosunku do przyrody, obejmującej również elementy ożywione.
  Postulat 100% energii odnawialnej pojawił się w związku z globalnym ociepleniem i innymi problemami ekologicznymi (np. zanieczyszczeniem powietrza) oraz gospodarczymi (np. wyczerpywanie się energetycznych surowców nieodnawialnych). Wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii następuje znacznie szybciej, niż ktokolwiek to przewidywał. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu stwierdził, że jest niewiele technologicznych granic integracji portfela technologii odnawialnych źródeł energii, aby zapewnić z nich większość całkowitego światowego zapotrzebowania na energię. Mark Z. Jacobson twierdzi, że rozpoczęcie produkcji całej nowej energii tylko z wiatru, energii słonecznej oraz energii wodnej jest możliwe w 2030 r., a istniejący system dostaw energii może zostać zastąpiony całkowicie do 2050 r. Przeszkody w realizacji planu 100% energii odnawialnej są postrzegane jako "przede wszystkim społeczne i polityczne, a nie technologiczne lub ekonomiczne". Jacobson wskazuje, że koszty energii z wiatru, słońca, wody powinny być podobne do dzisiejszych kosztów energii. Europejska Rada ds. Energii Odnawialnej (EREC) wskzuje, że Unia Europejska może do 2050 zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 90% jeśli cała produkcję energii przestawi na źródła odnawialne.
  Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej to stowarzyszenie gmin popularyzujących oraz promujących produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Organizacja powstała w 2008 roku. Zrzesza gminy z 9 województw Polski (stan na luty 2014).
  Peak oil (dosł. "szczyt wydobycia ropy naftowej") – moment w czasie w którym wydobycie ropy naftowej osiągnie maksimum i rozpocznie się nieodwracalny spadek wydobycia. Ponieważ ropa naftowa jest najintensywniej wykorzystywanym przez ludzkość źródłem energii, toczy się aktywna debata na temat tego kiedy to nastąpi i jakie będzie miało skutki dla ludzkości. Historyczne przewidywania tego momentu okazały się przedwczesne, jednak wzrost cen ropy naftowej w ostatnich latach spowodował szereg spekulacji dotyczących tego jak daleko ludzkość jest od szczytu wydobycia i na ile jest na niego przygotowana.
  Alternatywne źródło energii - rodzaj pozyskiwania energii niezależny od dużych, instytucjonalnych dostawców. Energia ta wykorzystywana jest do zasilania zakładów, miast, często wytwarzana przez gospodarstwa domowe, będące jej konsumentami. Są to przede wszystkim:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.052 sek.