Odkrywka glebowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Odkrywka glebowa

Odkrywka glebowa – wkop w pokrywie glebowej wykonywany w celu przeprowadzenia jej badań. Wykonanie odkrywki glebowej pozwala dokonać opisu profilu glebowego, określić podstawowe właściwości gleby oraz pobrać próbki do dalszych szczegółowych analiz laboratoryjnych. Odkrywkę glebową lokalizuje się w miejscu reprezentatywnym dla większego obszaru, możliwie jednorodnego pod względem litologii, rzeźby, stosunków wodnych i sposobu użytkowania. Nie powinno się jej wykonywać w pobliżu zabudowań, dróg, rowów itp. ponieważ w ich pobliżu układ poziomów genetycznych gleby jest zwykle zaburzony.

Profil glebowy – pionowy przekrój, odsłaniający morfologię (budowę) danej gleby, a w szczególności rodzaj, miąższość i wzajemny układ poziomów genetycznych.Poziom genetyczny, poziom glebowy - to warstwa mineralna, organiczna lub organiczno-mineralna, znajdująca się w obrębie profilu glebowego, mniej więcej równoległa do powierzchni gleby, przekształcona pod wpływem czynników glebotwórczych. Poszczególne poziomy genetyczne różnią się między sobą barwą, zawartością próchnicy, składem mineralogicznym i chemicznym, strukturą i innymi właściwościami. Rodzaj i układ poziomów genetycznych w profilu glebowym są charakterystyczne dla poszczególnych typów gleb .

Głębokość odkrywki glebowej powinna wynosić 200 cm w ekosystemach leśnych, 150 cm w agrocenozach i 130 cm w przypadku gleb organicznych. Optymalna długość odkrywki, w jej górnej części, to około 2 m, a szerokość powinna zmieniać się od 0,7 do 1 m. W dolnej części wymiary poziome, powinny być mniejsze. Po węższej stronie odkrywki powinno znajdować się kilka schodków ułatwiających wchodzenie do niej, po szerszej powinna znajdować się pionowa ściana w oparciu o którą dokonujemy badań. Usytuowanie czołowej ściany odkrywki powinno być takie, aby w momencie wykonywania jej badań była ona dobrze oświetlona przez słońce.

Użytkowanie powierzchni terenu - wykorzystanie terenu przez człowieka, prowadzące do zmian w pierwotnym środowisku poprzez jego działalność (zmiany antropogeniczne), zaś czynniki, które powodują je nazywa się czynnikami antropogenicznymi. Wpływają one na wszystkie aspekty środowiska takie jak fauna i flora, przekształcenia powierzchni Ziemi, stosunki wodne, skład gleby i atmosfery etc.Rzeźba powierzchni ziemi (terenu) – ukształtowanie powierzchni Ziemi powstałe na skutek działania czynników zewnętrznych, takich jak erozja, akumulacja rzeczna czy lodowcowa oraz wpływ wiatru, ewentualnie też działalność człowieka.

Jeżeli odkrywka wykonywana jest na obszarach leśnych lub łąkowych jej kopanie powinniśmy rozpocząć od pocięcia szpadlem wierzchniej warstwy gleby na kostki (20 × 20 cm) i dość staranne przemieszczenie ich w inne miejsce. Wykopywany materiał wyrzucamy na boki, po jednej stronie stanowiący górną część pokrywy glebowej, po drugiej materiał z dolnej części. Bezpośrednio przed przystąpieniem do pobierania próbek gleby można usunąć cienką wyschniętą warstwę gleby ze ściany czołowej. Jako pierwsze pobierane powinny być próbki z dna odkrywki, następnie kolejno z warstw znajdujących się wyżej.

W celu uniknięcia obsunięcia się ścian odkrywki, należy rygorystycznie powstrzymywać się przed wyrzucaniem materiału w pobliżu jej czołowej ściany, jak również stawania w pobliżu górnych krawędzi jej ścian.

Bibliografia[ | edytuj kod]

  • R. Bednarek, H. Dziadowiec, U. Pokojska, Z. Prusinkiewicz: Badania ekologiczno-gleboznawcze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. ISBN 83-01-14216-2.
  • Reklama