Odgazowanie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Odgazowanieproces technologiczny polegający na usunięciu z materiału jego składników lotnych. Może to być zarówno proces polegający na usunięciu składników lotnych, które już wcześniej występowały (na przykład były zaokludowane w sieci krystalicznej), jak i poddawanie materiału procesowi jednoczesnego rozkładu do składników lotnych i ich usunięciu. W tym drugim przypadku odgazowanie jest w zasadzie tożsame z pirolizą.

Piroliza (inaczej destylacja rozkładowa) - proces rozkładu termicznego substancji prowadzony poprzez poddawanie ich działaniu wysokiej temperatury, ale bez kontaktu z tlenem i innymi czynnikami utleniającymi. Jest procesem wysokotemperaturowym, bezkatalitycznym (katalizator obniża jedynie temperaturę o kilkadziesiąt stopni, więc jest to nieopłacalne).Okluzja – zjawisko mechanicznego zamykania obcych jonów lub cząsteczek we wnętrzu kryształów osadu (wewnątrz szybko tworzącej się sieci krystalicznej), np. podczas wytrącania siarczanów w postaci osadu BaSO4. Przy dostatecznie szybkim wzroście kryształu BaSO4 może zostać zamknięta w nim cząsteczka BaCl2. Usunięcie tego typu zanieczyszczeń można uzyskać przez kilkakrotną rekrystalizację osadu.

Odgazowanie pirolityczne[ | edytuj kod]

Odgazowanie pirolityczne jest stosowane w celu wyodrębnienia składników gazowych z paliw, głównie z węgla (koksowanie węgla), ropy naftowej (odgazowanie ropy naftowej i drewna (piroliza drewna). W trakcie tych procesów dochodzi do częściowego rozkładu wyjściowych minerałów, przy czym wartościowe technologicznie są zarówno produkty gazowe, jak i stałe.

Sucha destylacja węgla, koksowanie węgla, odgazowanie węgla – proces polegający na ogrzewaniu węgla w temperaturze 900-1200 °C, bez dostępu powietrza. Proces przeprowadza się w koksowniach na drobno zmielonych mieszankach węgli koksowniczych (posiadających zdolność spiekania). W czasie ogrzewania (sucha destylacja) następuje zrywanie wiązań C-C, C-H, C-O. Proces przeprowadza się w ceramicznych komorach koksowniczych o wysokości 4-4,5 metra, długości 12-14 metrów i szerokości 0,35-0,5 metra. Szereg komór poprzedzielanych ścianami grzewczymi tworzy piece koksownicze. Do ogrzewania przeponowego stosuje się gazy spalinowe.Składowisko odpadów, potocznie wysypisko śmieci – to zlokalizowany i urządzony zgodnie z przepisami obiekt zorganizowanego deponowania odpadów. Pojęcie składowisko obejmuje również wylewisko odpadów ciekłych, wysypisko odpadów komunalnych, a także zwałowiska mas ziemnych. Składowanie odpadów może odbywać się wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Niekiedy w tym samym miejscu prowadzi się też selekcję i częściowy odzysk surowców wtórnych. Właścicielem składowiska jest zazwyczaj miejscowy samorząd terytorialny.

Odgazowanie zwykłe[ | edytuj kod]

Odgazowanie takie polega na usunięciu składników lotnych występujących w materiale. Stosuje się w różnych celach. Można je prowadzić przez poddanie materiału działaniu temperatury na tyle niskiej, aby nie doszło do rozkładu (ale na tyle wysokiej, aby lotne części materiału odparowały), i/lub przez poddanie materiału działaniu niskiego ciśnienia. Niektóre ciecze odgazowuje się poprzez wielokrotne wymrażanie i rozmrażanie i poddawanie zamrożonej cieczy działaniu niskiego ciśnienia.

Odgazowanie tego typu stosuje się m.in. w stosunku do:

  • cieczy technologicznych: rozpuszczalników, czynników chłodzących, paliw – gdy obecność gazów rozpuszczonych w tych cieczach może mieć negatywny wpływ na procesy technologiczne, do których są one stosowane (na przykład problemy z kawitacją, zatruwanie katalizatorów, nierównomierne spalanie)
  • mieszanek i granulatów, z których produkuje się tworzywa sztuczne – jest to niezbędne, aby produkty końcowe nie zawierały pęcherzy powietrza.
  • Ważnym zastosowaniem odgazowywania jest czysto mechaniczne usuwanie gazów występujących lub powstających w procesach chemicznych, a pozostających w miejscu powstania ze względu na niemożność ucieczki (na przykład konsystencja materiału uniemożliwia migrację gazów). Przykładem może być tutaj odgazowywanie składowisk odpadów organicznych i komunalnych (gazy powstają w wyniku rozkładu substancji organicznych, a ich pozostawanie w składowisku jest niebezpieczne ze względu na możliwość wystąpienia samozapłonu; taki gaz również stanowi cenny surowiec energetyczny), odgazowywanie niektórych składowisk powydobywczych kopalin naturalnych (hałd) lub złóż. Tego typu odgazowywanie przeprowadza się za pomocą specjalnej instalacji odprowadzającej gaz, bazującej na otworach wiertniczych w składowisku.

    Reklama