• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Odeska Republika Radziecka

  Przeczytaj także...
  Państwa nieuznawane (inne terminy stosowane zamiennie: państwa nieuznane, quasi-państwa, parapaństwa, państwa de facto niepodległe) – termin stosowany dla kilku jednostek politycznych świata, które pomimo braku uznania (lub z minimalnym uznaniem) na arenie międzynarodowej de facto są niepodległymi państwami.Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.
  Petersburg (forma zalecana), Sankt Petersburg (egzonim wariantowy) (ros. Санкт-Петербург, Sankt-Pietierburg, potocznie Петербург, Pietierburg; dawniej Piotrogród, ros. Петроград, Leningrad, ros. Ленинград) – miasto w Rosji, położone w delcie Newy nad Zatoką Fińską na terytorium zawierającym m.in. ponad 40 wysp. W latach 1712–1918 stolica Imperium Rosyjskiego. Powierzchnia 1439 km², liczba ludności 4 600 276.
  Odeska Republika Radziecka na 1 marca, 1918

  Odeska Republika Radziecka ukr., Одеська радянська республіка, ros. Одесская советская республика (ORR, ros. OSR) efemeryczne państwo nieuznawane utworzone 7 lutego/20 lutego 1918 po zajęciu Odessy i okolic przez oddziały bolszewików, anarchistów i lewicowych eserowców, po uprzednim ogłoszeniu jej 21 grudnia 1917/3 stycznia 1918 wolnym miastem i zbrojnemu wystąpieniu bolszewików, lewicowych eserowców i anarchistów miasta przeciwko Ukraińskiej Centralnej Radzie i niepodległej Ukraińskiej Republice Ludowej, proklamowanej IV Uniwersałem Rady.

  Rumczerod - popularna nazwa Centralnego Komitetu Wykonawczego Delegatów Rad Frontu Rumuńskiego, Floty Czarnomorskiej i Odeskiego Okręgu Wojskowego, rewolucyjnego organu władzy, założonego na I Zjeździe Rad Delegatów w Odessie w dniach 23 maja-9 czerwca 1917. Początkowo większość w Komitecie posiadali mienszewicy i eserzy.Michaił Artiemjewicz Murawjow, ros. Михаил Артемьевич Муравьёв (ur. 25 września 1880 we wsi Burdukowo w guberni kostromskiej, zm. 11 lipca 1918 w Symbirsku) – oficer Armii Imperium Rosyjskiego, ostatecznie w stopniu podpułkownika, rewolucjonista (lewicowy eserowiec), dowódca oddziałów Gwardii Czerwonej i Armii Czerwonej.

  Odeska Republika Radziecka obejmowała tereny dawnej guberni besarabskiej i chersońskiej.

  Władza należała do Rumczerodu pod przewodnictwem Władimira Judowskiego. Rumczerod ogłosił, że nie uznaje władz tzw. Ukraińskiej Ludowej Republiki Rad, tylko bezpośrednio władzę bolszewików z Piotrogrodu. Ci jednak nie uznali oficjalnie ORR.

  Dowódcą sił zbrojnych ORR został Michaił Murawiow, a Rumczerod przeorganizowany został w komitet obwodowy partii komunistycznej. Formacje zbrojne ORR w tym samym miesiącu rozpoczęły walkę z wojskami rumuńskimi, a w marcu 1918 z austro-węgierskimi. Po traktacie brzeskim cały teren ORR został przez nie zajęty, a sama republika zlikwidowana.

  Bolszewicy (ros. большевики) – określenie grupy członków Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji, która na II Zjeździe tej partii w 1903 roku, uznała się za większościową frakcję w partii, a swoich przeciwników określiła mienszewikami.Armia Austro-Węgier (albo Armia Monarchii Austro-Węgierskiej) (niem. Gemeinsame Armee, kaiserliche und königliche Armee, k.u.k. Armee czyli cesarska i królewska Armia; do 1867 p.n. kaiserlich königliche Armee, k.k. Armee czyli cesarsko-królewska Armia) – wspólne wojska monarchii austro-węgierskiej. Wchodziły w skład wojsk lądowych (Landstreitkrräfte).

  Bibliografia, linki[]

 • Одеська радянська республіка
 • О. Г. ШИШКО ОДЕСЬКА РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА: ВІД УЗУРПАЦІЇ ВЛАДИ ДО ЇЇ КРАХУ
 • Одеська радянська республіка w: Малий словник історії України
 • Ukraińska Centralna Rada (ukr. Українська Центральна Рада) – paraparlamentarny organ państwowy, reprezentacja Ukrainy wyłoniona po rewolucji lutowej w Rosji. Po przewrocie bolszewickim suwerenny organ państwowy Ukraińskiej Republiki Ludowej.Gubernia chersońska – gubernia znajdująca się na południu Imperium Rosyjskiego, na ziemiach Noworosji, istniejąca w latach 1802-1921. W latach 1802-1803 nosiła nazwę guberni mikołajewskiej. Siedzibą władz guberni był Chersoń.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Odessa (ukr. Одеса, ros. Одесса) – miasto i stolica obwodu odeskiego Ukrainy, położone nad Morzem Czarnym.
  Ukraińska Republika Ludowa (ukr. Українська Народна Республіка) – jedno z dwóch państw ukraińskich (obok ZURL) powstałych w wyniku I wojny światowej.
  Traktat brzeski – traktat pokojowy podpisany w Brześciu 3 marca 1918, między Cesarstwem Niemieckim i Austro-Węgrami oraz ich sojusznikami: Królestwem Bułgarii i Imperium Osmańskim (Trójprzymierze) a Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Radziecką (RFSRR).
  Język ukraiński (ukr. українська мова, ukrajinśka mowa) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich. Posługuje się nim ponad 47 mln ludzi, głównie na Ukrainie, gdzie ma status języka urzędowego. Używany jest również przez Ukraińców w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Mołdawii, Polsce i na Białorusi. Współczesny alfabet ukraiński stanowi odmianę cyrylicy, a obecna ortografia ustalona została zasadniczo na początku XX wieku.
  Anarchizm komunistyczny (anarchokomunizm, komunizm wolnościowy) – jeden z nurtów anarchizmu; doktryna polityczna zakładająca, że po likwidacji kapitalizmu i państwa ludzie powinni połączyć się w komunistyczne wspólnoty, kooperujące ze sobą na zasadach federacji, równocześnie nie pozbawiające jednostek wolności osobistej i działające na zasadach demokracji bezpośredniej.
  Władimir Grigorjewicz Judowski (ros. Влади́мир Григо́рьевич Юдо́вский, ur. 15 sierpnia 1880 w Nowogieorgijewce w guberni chersońskiej, zm. 24 października 1949 w Moskwie) – rosyjski rewolucjonista i wojskowy, działacz komunistyczny.
  Lewicowi Eserowcy – w 1917 roku, na łamach rosyjskiej Partii Socjalistów-Rewolucjonistów doszło do podziału między tą częścią działaczy, która poparła rząd tymczasowy, ustanowiony po rewolucji lutowej, a tymi którzy popierali bolszewików.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.