• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Oddział rozpoznawczy

  Przeczytaj także...
  Dywizja - to podstawowy związek taktyczny różnych rodzajów sił zbrojnych (5-15 tys. żołnierzy) składający się zazwyczaj z pułków lub brygad różnych rodzajów wojsk (typowych dla danego rodzaju sił zbrojnych) przeznaczonych do prowadzenia walki oraz oddziałów i samodzielnych pododdziałów przeznaczonych do zabezpieczenia bojowego działań, zapewnienia zaopatrzenia materiałowego i utrzymania w gotowości bojowej sprzętu technicznego jednostek dywizyjnych.Józef Urbanowicz (ur. 25 marca 1916, zm. 6 lipca 1989 w Warszawie) – generał broni Wojska Polskiego, szef Głównego Zarządu Politycznego WP (1965–1971), wiceminister obrony narodowej PRL (1968–1984), działacz partyjny i państwowy, członek Komitetu Centralnego PZPR, poseł na Sejm PRL IV, V, VI, VII i VIII kadencji.
  Saper – nazwa zawodu człowieka trudniącego się materiałami wybuchowymi, szczególnie ich rozbrajaniem. Istnieją specjalne formacje rozbrajania niebezpiecznych materiałów w wojsku oraz w policji. Formacją grupującą saperów w armii są pododdziały wojsk inżynieryjnych.

  Oddział rozpoznawczy (OR) – ogólnowojskowy element rozpoznawczy.

  Oddział rozpoznawczy organizowany jest zazwyczaj na szczeblu brygady lub dywizji w celu zdobycia informacji o nieprzyjacielu i terenie, a niekiedy dla zabezpieczenia odsłoniętego skrzydła związku taktycznego lub kierunku, z którego istnieje szczególne zagrożenie. Stanowi bardzo efektywny element zdobywania i potwierdzania pełnych, wiarygodnych i aktualnych informacji niezbędnych do skutecznego organizowania i prowadzenia walki. Jego skład uzależniony jest od wykonywanego zadania, sytuacji bojowej, warunków terenowych itp. Najczęściej do działania jako oddział rozpoznawczy dywizji wyznacza się pododdział od kompanii do wzmocnionego batalionu.

  Czołg – gąsienicowy wóz bojowy, przeznaczony do walki z siłami przeciwnika na krótkich i średnich dystansach za pomocą prowadzenia ognia na wprost. Ciężki pancerz i duża mobilność zapewniają czołgom przetrwanie na polu bitwy, a napęd gąsienicowy pozwala na przemieszczanie się z dużą prędkością w trudnym terenie. Czołg jest zasadniczym środkiem prowadzenia walki lądowej, zwłaszcza natarcia.Teren - każdy dowolnie określony fragment powierzchni lądowej. Termin spełniający taką samą funkcję jak akwen w odniesieniu do powierzchni wodnej.

  W zależności od zadania, charakteru działań nieprzyjaciela, jak i terenu batalion (kompania) wyznaczony do działania jako OR dywizji powinien być wzmocniony:

 • bz (kz) – czołgami,
 • bcz (kcz) – piechotą,
 • kr – piechotą i czołgami.
 • Ponadto, w razie potrzeby, do OR może być przydzielona artyleria, saperzy, pododdziały rozpoznania inżynieryjnego, artyleryjskiego i chemicznego oraz inni specjaliści niezbędni do sprawnego wykonania zadania.

  Brygada to najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją. Dzieli się na pułki lub bataliony. Występuje również w innych rodzajach sił zbrojnych.Informacja (łac. informatio – przedstawienie, wizerunek; informare – kształtować, przedstawiać) – termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej – właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności).

  W celu prowadzenia rozpoznania oddziałowi rozpoznawczemu określa się pas lub kierunek działania. Szerokość pasa rozpoznania (działania) zależy od otrzymanego zadania, sił i środków OR, warunków terenowych i charakteru działań nieprzyjaciela może wynosić :

 • dla OR w sile batalionu – do 80 km,
 • dla OR w sile kompanii – do 50 km.
 • Oddziały rozpoznawcze działają z reguły na kierunku głównego uderzenia dywizji prowadząc rozpoznanie obiektów nieprzyjaciela. Niekiedy niszczą je, współdziałając przy tym z innymi elementami rozpoznawczymi (samodzielny patrol rozpoznawczy, grupa rozpoznawcza, grupa specjalna). Mogą również całością sił uchwycić i utrzymać do czasu podejścia wojsk własnych określony obiekt (przeprawę przez przeszkodę wodną, węzeł dróg, wzniesienie, cieśninę, miejscowość itp.).

  Zapora inżynieryjna - specjalne urządzenie wraz z polami minowymi ustawionymi na dogodnych kierunkach (w dogodnych rejonach) działania przeciwnika w celu zahamowania, powstrzymania i zadania strat jego wojskom. Zapory tego rodzaju są stosowane w ścisłym powiązaniu z naturalnymi przeszkodami i osłaniane ogniem. Zapory inżynieryjne dzielą się na:Związek taktyczny (do 1945 używano także określenia wielka jednostka) – jednostka organizacyjna wojska przeznaczona do prowadzenia wspólnych działań bojowych. Związki taktyczne występują zazwyczaj we wszystkich rodzajach sił zbrojnych.

  Oddział rozpoznawczy rozpoznaje: rejony i obiekty nieprzyjaciela, rejony rozmieszczenia odwodów, kolejne rubieże obronne, rozmieszczenie środków ogniowych, sztabów, zapór inżynieryjnych oraz teren.

  Bibliografia[]

 • [red.] Marian Laprus: Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979, s. 263. ISBN 83-11-06229-3.
 • Józef Urbanowicz [red.]: Mała encyklopedia wojskowa. Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1970, s. 486.
 • Stanisław Koziej: Teoria sztuki wojennej. Warszawa: "Bellona", 1993. ISBN 83-11-08264-2.
 • Przeciwnik (ang.enemy) – osoba, grupa osób (zorganizowana lub niezorganizowana), wojska lub siły paramilitarne, elementy narodowe lub sojusznicze, które prowadzą w sposób zamierzony wrogie działania wymierzone przeciwko stronie własnej i z którymi należy walczyć z użyciem, w razie konieczności, siły.Walka - to główna kategoria działań taktycznych, rozumiana jako skupione w czasie i przestrzeni starcie dwóch przeciwstawnych stron w skali taktycznej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Stanisław Marian Koziej (ur. 8 lipca 1943 w Glinniku) – generał brygady Wojska Polskiego w stanie spoczynku, profesor nauk wojskowych, były wiceminister obrony narodowej, od 2010 szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
  Artyleria - to jeden z podstawowych rodzajów wojsk, na uzbrojenie którego wchodzą działa (armaty, haubice, moździerze) oraz wyrzutnie rakietowe, a w przeszłości także machiny miotające. Zadaniem artylerii jest zwalczanie celów naziemnych, powietrznych i nawodnych ogniem dział i pociskami rakietowymi. Wykonując swoje zadania, artyleria służy zwykle do wsparcia innych rodzajów wojsk lub działa samodzielnie. W skład artylerii wchodzi także sprzęt i służby umożliwiające skuteczne wykonywanie zadań ogniowych: systemy kierowania ogniem, systemy rozpoznania i wykrywania celów (w tym radary artyleryjskie), służby pomiarowe i inne.
  Rozpoznanie – jest produktem wiedzy dotyczącej działalności i możliwości prowadzenia działań przez aktualnego lub potencjalnego przeciwnika, obszaru prowadzenia działań i warunków hydrometeorologicznych.
  Kompania (franc. compagnie) – pododdział wojska liczący od 60 do 110 żołnierzy, podoficerów i oficerów. Składa się zazwyczaj z pododdziału dowodzenia, 3-4 plutonów zasadniczego rodzaju wojsk, ewentualnie plutonu wsparcia. Zazwyczaj trzy, rzadziej dwie lub cztery kompanie wchodzą w skład batalionu. Kompanie czasami mogą wchodzić w skład pułku, a nawet brygad czy dywizji (jak np. kompania zaopatrzenia, obsługi).
  Batalion (dawniej – nazwa skrócona baon) – jednostka organizacyjna wojska, mniejsza od pułku – ok. 300-700 żołnierzy (czasem więcej niż 700).
  Sztab - główny organ dowodzenia występujący w oddziałach i związkach wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz na szczeblu centralnym. Na czele sztabu stoi szef sztabu podlegający bezpośrednio dowódcy. W okresie pokoju głównym zadaniem sztabu jest organizowanie szkolenia wojsk i zapewnienie im warunków utrzymania wysokiego stopnia gotowości bojowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.