• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Oddział gospodarczy

  Przeczytaj także...
  Brygada to najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją. Dzieli się na pułki lub bataliony. Występuje również w innych rodzajach sił zbrojnych.Pułk (przestarz. i w większości języków "regiment") – jednostka wojskowa w różnych rodzajach wojsk, pełniąca funkcje administracyjne, szkoleniowe i logistyczne (kwatermistrzowskie).
  Wojewódzki sztab wojskowy (WSzW) jest urzędem rządowej administracji niezespolonej w województwie. Jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych, administrowania zasobami rezerw osobowych i materiałowych oraz w zakresie obrony terytorialnej. Wojewódzkim Sztabem Wojskowym kieruje Szef który jest organem administracji rządowej. Szef WSzW podlega organizacyjnie dowódcy okręgu wojskowego. Szef WSzW koordynuje użycie oddziałów i poddziałów wojskowych w czasie zwalczania klęsk żywiołowych na terenie województwa. WSzW wykonuje czynności planistyczne związane z wykorzystaniem sił i środków pozamilitarnego układu na potrzeby związane z obronnością państwa.

  Oddział gospodarczy (OG) – jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp. Oddział gospodarczy jest dysponentem budżetu państwa III stopnia.

  Szpital – jedna z najważniejszych jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej. W szpitalu udziela się świadczeń zdrowotnych w warunkach zamkniętych. Najważniejszym zadaniem szpitali jest leczenie pacjentów, ale oprócz tego zajmują się opieką zdrowotną ludzi zdrowych, np. szpitale położnicze.Samodzielny batalion - jednostka wojskowa mniejsza niż pułk, o stałej strukturze organizacyjnej, samodzielna pod względem gospodarczym i administracyjnym, mająca osobowość prawną, nadany numer i posiadająca własną pieczęć herbową.

  1 kwietnia 1938 roku wszedł w życie przepis „Gospodarka w oddziałach sił zbrojnych” sygn. OG 1938 wprowadzony rozkazem nr 1002/06 Ministra Spraw Wojskowych z 12 marca 1938 roku. Jednocześnie dotychczasową nazwę „jednostka administracyjna” zastąpiono nowym pojęciem „oddział gospodarczy”, który nadal obowiązuje w Siłach Zbrojnych RP.

  Przypisy

  1. Kłoczewski 1987 ↓, s. 163, 168.

  Bibliografia[]

 • Jerzy Kłoczewski: Polska gospodarka wojskowa 1918-1939 (zarys systemu). Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1987. ISBN 8311074887.
 • Mała Encyklopedia Wojskowa, tom I ( A – J ), Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1967, wyd. I, s. 590.
 • Marian Laprus [red.]: Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979, s. 262. ISBN 83-11-06229-3. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.041 sek.