• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Oddział I Organizacyjny

  Przeczytaj także...
  Roboty przymusowe – praca wykonywana przez pracownika wbrew jego woli, za którą nie otrzymuje wynagrodzenia lub wynagradzany jest znacznie poniżej obowiązujących stawek.Tadeusz Julian Jachimowski ps. "Biskupowicz", "Budwicz" (ur. 12 lutego 1892 w Kazimierzy Małej, zginął 7 sierpnia 1944 w Warszawie) – ksiądz, dziekan Wojska Polskiego, doktor filozofii, magister teologii, tajny szambelan Jego Świątobliwości, kanonik honorowy kielecki, pułkownik duchowieństwa Wojska Polskiego.
  Jan Lamers ps. "Florian" (ur. 10 września 1897 w Białej Niżnej, zm. 24 listopada 1957 w Warszawie) – pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, oficer Komendy Głównej Armii Krajowej, uczestnik powstania warszawskiego.

  Oddział I (Organizacyjny) Komendy Głównej Armii Krajowej zajmował się planowaniem i organizacją działań, sprawami personalnymi, utrzymaniem łączności konspiracyjnej z obozami jenieckimi i skupiskami Polaków na terenie Rzeszy, wywiezionych na roboty przymusowe.

  III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).Antoni Sanojca, ps. Cis, Knapik, Kortum, Marian, Skaleń (ur. 4 czerwca 1899 w Rzeszowie - zm. 25 lipca 1990 w Warszawie) – oficer Komendy Głównej Armii Krajowej. W powstaniu warszawskim zastępca dowódcy Grupy AK "Północ".
  Dowództwo
 • szef oddziału mjr/ppłk Antoni Sanojca „Kortum” (październik 1939 – lipiec 1944); kpt./ppłk cz.woj Franciszek Kamiński „Zenon Trawiński” (lipiec 1944 - styczeń 1945);
 • I zastępca mjr Jerzy Michalewski "Dokładny" (lipiec – grudzień 1940); ppłk Stanisław Juszczakiewicz „Kuba” (maj 1942 – lipiec 1944);
 • II zastępca – kpt/ppłk Józef Majer „Piotr” (październik 1939 - kwiecień 1944 areszt.)
 • Wydziały
 • Wydział Organizacyjny – szef rtm/mjr Adam Malewski „Jastrzębiec”
 • Wydział Ordre de Bataille – ppor./kpt. Tadeusz Borkowski „Rum”
 • Wydział Półrocznych Meldunków Organizacyjnych Dowódcy AK – ppor./kpt. Tadeusz Borkowski „Rum”
 • Wydział Młodzieżowy;
 • Biuro Personalne
 • Wydział Praszki "U", "Ptaszki U";
 • Wydział Szkolenia Konspiracyjnego "Freblówka";
 • Wydział Mobilizacji i Odtwarzania Sił Zbrojnych "Kotary" - szef ppłk Jan Lamers "Florian";
 • Wydział łączności z Obozami Jenieckimi "IKO", "Rupieciarnia", "Import", "Sadyba";
 • Wydział Legalizacji/Centralne Biuro Legalizacyjne "Park", "Leta", "Izba";
 • Wydział Łączności Wewnętrznej;
 • Wydział Wojskowej Służby Ochrony Powstania (do czerwca 1943);
 • Wydział Bezpieczeństwa;
 • Komenda Rezerw Krajowych;
 • Wojskowa Służba Kobiet "Spółdzielnia", "Czytelnia";
 • Służba Sprawiedliwości z sądownictwem wojskowym;
 • Służba Duszpasterska - szef ks. płk Tadeusz Jachimowski "Budwicz";
 • Bibliografia[]

 • Ney-Krwawicz M., Struktura Organizacyjna Armii Krajowej, w: Mówią Wieki nr 9/1986.
 • Marek Ney-Krwawicz: Komenda Główna Armii Krajowej 1939-1945. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1990, s. 451. ISBN 83-211-1055-X.
 • Wojskowe Sądownictwo Specjalne – system podziemnego sądownictwa wojskowego Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej. Jedyny w podbitej Europie tak rozbudowany system sądownictwa.Wojskowa Służba Ochrony Powstania powstała na mocy rozkazu gen. Stefana Roweckiego z 15 lipca 1941 (według innej wersji 29 września 1941), początkowo pod nazwą „Służba Ochrony Powstania” (od 1943 Wojskowa Służba Ochrony Powstania) jako specjalna struktura wojskowa, „II rzutu” przeznaczona w trakcie akcji powstańczej do służby ochronno-wartowniczej i garnizonowej. Początkowo podlegała Oddziałowi I (Organizacyjnemu) Komendy Głównej Armii Krajowej, zaś od 1943 Oddziałowi IV Kwatermistrzowskiemu Komendy Głównej AK. W trakcie powstania warszawskiego część oddziałów WSOP pełniła funkcje oddziałów liniowych uczestnicząc w walkach.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jerzy Michalewski – przybrane nazwiska Jerzy Dokładny, Jerzy Piotrowski, ps. „Barkowski”, „Dokładny”, „Jerzy Dokładny”, „Jerzy Grotowski”, „Heller”, „Jerzy”, „Piotrowski” (ur. 7 kwietnia 1894, zm. 1 sierpnia 1971) – podpułkownik rezerwy piechoty Wojska Polskiego.
  Stanisław Juszczakiewicz ps. „Kornik”, „Stanisław Kornik”, „Kuba”, „Preisner”, „Stanisław” (ur. 21 października 1897 w Bielsku-Białej, zm. 10 listopada 1967 w Londynie) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego.
  Franciszek Wawrzyniec Kamiński, ps. Olsza, Zenon Trawiński (ur. 20 września 1902 w Mikułowicach, zm. 24 lutego 2000 w Warszawie) – polski wojskowy, generał dywizji Wojska Polskiego, komendant główny Batalionów Chłopskich, szef I Oddziału Sztabu Komendy Głównej Armii Krajowej, współtwórca Podziemnego Państwa Polskiego, działacz ruchu ludowego, poseł do Krajowej Rady Narodowej i na Sejm Ustawodawczy. Kawaler Orderu Orła Białego.
  Obóz jeniecki - miejsce przetrzymywania wziętych do niewoli żołnierzy przeciwnika po zakończeniu bezpośrednich działań wojennych. Jeniec wojenny, to osoba, która zgodnie z artykułem 4 i 5 Konwencji Genewskiej o traktowaniu jeńców wojennych przyjętej 12 sierpnia 1949, była zaangażowana w działania bojowe pod rozkazami swojego rządu i została zatrzymana przez siły zbrojne strony przeciwnej.
  Mówią Wieki – popularnonaukowy magazyn historyczny wydawany od 1958 roku jako miesięcznik. W styczniu 2010 roku ukazał się 600 numer.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.