• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Rewasz - polskie wydawnictwo, wyspecjalizowane w tematyce turystyczno-krajoznawczej, założone w 1991 roku w Pruszkowie pod Warszawą. Publikuje głównie przewodniki, informatory turystyczne, monografie krajoznawcze i mapy.Stanisław Klimowski (ur. 6 lutego 1891 w Krakowie, zm. 17 lipca 1982 w Katowicach) − polski artysta, malarz i rzeźbiarz, związany głównie z Nowym Wiśniczem.
  Wykaz kadry Oddziału Grobów Wojennych[]

  Komendant

 • Major Rudolf Broch
 • Zastępcy komendanta – oficerowie koncepcyjni:

 • Hauptmann d.R.Dr. Ludwig Brixel
 • Hauptmann a.D. Hans Hauptmann
 • Projektanci:

 • Ldst.-Akzessist f.d.t.D. Dušan Jurkovič
 • Hauptmann i.d.R. Emil Ladewig
 • Ldst.-Hauptmatnn Gustav Ludwig
 • Ldst.-Oberleutnant Ingenieur Hans Mayr
 • Oberleutnant a.D. Robert Motka
 • Leutnant i.d.R. Gustav Rossmann
 • Oberleutnant a.D. Franz Stark
 • Ldt.-Oberleutnant Johann Ritter von Szczepkowski (Jan Szczepkowski)
 • Oddział budowlany (Bau-Gruppe):

  Stanisław Żarnecki (Izydor Goldfinger) (ur. 31 maja 1877 w Krakowie, zm. 1956) – polski malarz i grafik pochodzenia żydowskiego.Galicja Zachodnia – to określenie używane po 1850 roku (w okresie zaboru austriackiego) dla zachodnich terenów Królestwa Galicji i Lodomerii, w przybliżeniu obszar ten pokrywał się z tą częścią Małopolski, która weszła w skład Galicji. Obejmował on Kraków (formalnie nie należał do Galicji - Wielkie Księstwo Krakowskie, lecz de facto był jej częścią), Białą Krakowską, Tarnów, Rzeszów, Nowy Targ, Jaworzno i Nowy Sącz. Stolicą tego regionu był Kraków.
 • Hauptmann i.d.E. Gottlieb Klusak
 • Ldst.-Hauptmann Hubert Prosinger
 • Zespół rzeźbiarzy (Bildhauer-Gruppe)

 • Oberleutnant i.d.R. Johann Jäger
 • Oberleutnant i.d.R. Johan Watzal
 • Leutnant i.d.R. Franz Mazura
 • Verpflegs-Akzessist Michael Matscheko Ritter von Glassner
 • Ldst.-Akzessist f.d.t.D. Heinrich Scholz
 • Zespół malarzy (Die Maler):

 • Ldst.-Oberleutnant Alfons Karpiński
 • Oberleutnant a.D. Josef Lang
 • Ldst.-Oberleutnant Heinrich Uziemblo (Henryk Uziembło)
 • Ldst.-Leutnant Karl Hradil
 • Ldst.-Leutnant Reinhold Völkel
 • Einj.-Freiw. Feldwebel Ludwig Hofbauer
 • Zugsführer Richard Kanak
 • Einj.-Freiw. Zugsführer Leo Perlberger
 • Einj.-Freiw. Zugsführer Franz Poledne
 • Einj.-Freiw. Korporal Rudolf Czerny
 • Einj,-Freiw. Korporal Ludwig Jach
 • Korporal Robert Pochop (Radierer)
 • Einj.-Freiw. Korporal Adolf Kaspar
 • Einj.-Freiw. Korporal Oskar Strala
 • Einj.-Freiw. Korporal Richard Wiltsch
 • Einj.-Freiw. Korporal Stanislaus Zarnecki (Stanisław Żarnecki)
 • Einj.-Freiw. Gefreiter Josef Baruch
 • Gefreiter Janos Czencz
 • Einj.-Freiw. Gefreiter Heinrich Großmann
 • Einj.-Freiw. Gefreiter Stanislaus Klimowski (Stanisław Klimowski)
 • Einj.-Freiw Gefreiter Josef Lubojacki (Józef Lubojacki)
 • Einj.-Freiw. Ulrich Zasak
 • Einj.-Freiw. Artur Markowicz
 • Grupa ewidencyjna (Evidenz-Gruppe):

  Cmentarz wojenny nr 138 - Bogoniowice – cmentarz z I wojny światowej, zaprojektowany przez Jana Szczepkowskiego, znajdujący się we wsi Bogoniowice w powiecie tarnowskim, w gminie Ciężkowice. Jeden z ponad 400 zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych zbudowanych przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie.Austro-Węgry (t. Monarchia Austro-Węgierska; niem. Österreich-Ungarn, węg. Osztrák-Magyar Monarchia) – państwo związkowe w Europie Środkowej. Austro-Węgry były wielonarodową monarchią konstytucyjną i jednym z największych mocarstw w tamtym czasie. Państwo istniało 51 lat, od 1867 aż do rozpadu w 1918 roku i zakończenia I wojny światowej.
 • Oberleutnant a.D. Franz Nemec – Oficer Koncepcyjny
 • Komenda Porządkowania Pól Bitewnych w Tarnowie (Schlf. Aufr. Komdo. Tarnów)

 • Ldst.-Hauptmann Ottokar Ranna – Komendant
 • Rittmeister a.D. Emanuel Breier – Oficer Inspekcyjny
 • Hauptmann i.d.R. Johann Andersch – Szef Służb Geodezyjnych
 • Leutnant i.d.R. Julius Heinzel – Oficer Rachunkowy.
 • Komendanci Oddziałów Uprzątania Pól Bitewnych.
 • Okręg I Żmigród (Abteilung I Żmigród)

 • Ldst.-Oberleutnant Wilhelm Windholz
 • Hauptmann i.d.E. Ignaz Faigl
 • Okręg II Jasło (Abteilung II Jasło)

  Armia Austro-Węgier (albo Armia Monarchii Austro-Węgierskiej) (niem. Gemeinsame Armee, kaiserliche und königliche Armee, k.u.k. Armee czyli cesarska i królewska Armia; do 1867 p.n. kaiserlich königliche Armee, k.k. Armee czyli cesarsko-królewska Armia) – wspólne wojska monarchii austro-węgierskiej. Wchodziły w skład wojsk lądowych (Landstreitkrräfte).Galicja Wschodnia – określenie używane w latach 1795-1809 na określenie całej Galicji, w opozycji do Nowej Galicji, zwanej niekiedy Zachodnią. Później, do roku 1850, do Galicji Wschodniej wliczano zaś wszystkie tereny na wschód od Tarnowa (z samym miastem włącznie). Po roku 1850 określenie to stosowano dla wschodnich terenów Królestwa Galicji i Lodomerii ze Lwowem, Stanisławowem, Tarnopolem, Przemyślem i Sanokiem, jej zachodni kres stanowiła granica okręgu sądu apelacyjnego we Lwowie - zachodnie granice powiatów: jarosławskiego, brzozowskiego i sanockiego. Stolicą tego regionu był Lwów.
 • Oberleutnant a.D. Leo Wellart
 • Oberleutnant i.d.R. Johann Jäger
 • Okręg III Gorlice (Abteilung III Gorlice)

 • Hauptmann a.D. Johann Broda
 • Okręg IV Łuźna (Abteilung IV Łuźna)

 • Ldst.-Oberleutnant Johann von Szczepkowski
 • Oberleutnant a.D. August Kozlik
 • Ldst.-Oberleutnant Max Glogar
 • Hauptmann i.d.R. Johann Andersch
 • Okręg V Pilzno (Abteilung V Pilzno)

 • Oberleutnant a.D. Franz Nemec
 • Hauptmann i.d.E. Ladislaus Zeithammer
 • Okręg VI Tarnów (Abteilung VI Tarnów)

  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.Nowy Żmigród (do 1968 Żmigród Nowy) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie jasielskim, w gminie Nowy Żmigród. Liczy ok. 1,4 tysiąca mieszkańców. Dawniej posiadał prawa miejskie nadane w 1625 roku.
 • Oberleutnant i.d.R. Siegfried Haller
 • Okręg VII Dąbrowa Tarnowska (Abteilung VII Dąbrowa Tarnowska)

 • Oberleutnant a.D. Josef Pruchnik
 • Leutnant i.d.R. Stanislaus Ziołowski
 • Oberleutnant i.d.R. Johann Watzal
 • Okręg VIII Brzesko (Abteilung VIII Brzesko)

 • Leutnant a.D. Karl Schölich
 • Okręg IX Bochnia (Abteilung IX Bochnia)

 • Leutnant i.d.R. Miecieslaus von Wyszynski
 • Hauptmann i.d.E. Robert Krug
 • Ldst. Oberleutnant Wilhelm Windholz
 • Okręg X Limanowa (Abteilung X Limanowa)

  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.Roman Frodyma (ur. 1946 w Leutkirch im Allgäu) – przewodnik, historyk-amator, autor trzytomowego przewodnika "Galicyjskie Cmentarze Wojenne" i wielu przewodników oraz opracowań o zachodniogalicyjskich cmentarzach wojennych z lat 1914-1918.
 • Oberleutnant i.d.R. Viktor Samanek
 • Ldst.-Hauptmann Gustav Ludwig
 • Okręg XI Gorlice II (Abteilung XI Gorlice II)

 • Kadett-Aspirant i.d.R. Thaddaus Koniewicz
 • Leutnant i.d.R. Eduard Cinciala
 • Okręg XII (porządkowy, zajmujący się drewnem – Abteilung XII Holzaufräumen)

 • Ldst.-Oberleutnant Max Glogar
 • Zobacz też[]

 • C. i K.
 • Uwagi

  1. Źródło nie obejmuje tłumaczeń struktury organizacyjnej
  2. Nazwy stopni wojskowych w wykazie kadry podano w języku niemieckim
  Robert Motka – Austriak, porucznik w stanie spoczynku, architekt. Kierownik artystyczny i główny projektant w VIII Okręgu Cmentarnego Brzesko do 26 kwietnia 1917 roku. Jeden z pierwszych twórców odkomenderowanych do Oddziału Grobów Wojennych.Przemyśl (łac. Praemislia, ros. Перемышль, ukr. Перемишль, niem. Prömsel) – miasto na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, położone nad Sanem.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zabór austriacki – ziemie dawnej Rzeczypospolitej zajęte w wyniku rozbiorów przez monarchię Habsburgów, potocznie określaną jako Austrię.
  Rudolf Broch (ur. 25 marca 1871 w Prossnitz, zm. 23 września 1942 w Wiedniu) – oficer armii Austro-Węgierskiej, twórca zespołu zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych.
  Brzesko – miasto w woj. małopolskim, w powiecie brzeskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Brzesko położone na Podgórzu Wiśnickim, nad rzeką Uszwicą. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. tarnowskiego. Według danych z 31 grudnia 2008 miasto miało 16 828 mieszkańców.
  Limanowa – miasto w południowej Polsce w województwie małopolskim, powiecie limanowskim. Położone w Beskidzie Wyspowym (Pasmo Łososińskie) do 25 km na zachód od Nowego Sącza, w kotlinie górskiej u zbiegu potoków: Mordarka, Jabłoniec i Starowiejskiego, nad potokiem Sowlina (dopływem Łososiny).
  Hans Hauptmann (ur. 23 listopada 1865 w Coburg-Gotha, zm. ?) – oficer armii austro-węgierskiej, współtwórca zespołu zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych.
  C. K., C. i K. (niem. K. u. k., kaiserlich und königlich, lub k.-k., kaiserlich-königlich, węg. cs. és kir., császári és királyi) – skrót od określenia cesarsko-królewski; pochodzi od tytułu władcy Austro-Węgier, który był cesarzem Austrii i królem Węgier jednocześnie. W przypadku wspólnych instytucji obu państw (Ministerstwo Wojny, MSZ i placówki dyplomatyczne, Ministerstwo Finansów, wspólny bank centralny i marynarka handlowa) zapisywany po polsku w formie C. i k., będącej dosłownym tłumaczeniem z niemieckiego (Cesarski i królewski), w przypadku Galicji C.k..
  Archiwum państwowe w Polsce – instytucja (jednostka) prowadząca działalność archiwalną w zakresie państwowego zasobu archiwalnego w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698), działająca w oparciu o przepisy tej ustawy, innych przepisów powszechnie obowiązujących oraz nadanego jej statutu. Archiwa państwowe w Polsce wchodzą w skład państwowej sieci archiwalnej i podlegają Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych. Działają w formie jednostek budżetowych i są zaliczane do sektora finansów publicznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.