• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Rewasz - polskie wydawnictwo, wyspecjalizowane w tematyce turystyczno-krajoznawczej, założone w 1991 roku w Pruszkowie pod Warszawą. Publikuje głównie przewodniki, informatory turystyczne, monografie krajoznawcze i mapy.Stanisław Klimowski (ur. 6 lutego 1891 w Krakowie, zm. 17 lipca 1982 w Katowicach) − polski artysta, malarz i rzeźbiarz, związany głównie z Nowym Wiśniczem.
  Historia i opis działań[]

  Każdy z okręgów był kierowany przez oficera z wykształceniem inżynierskim lub artystycznym. Do jego obowiązków należało rozpoznanie terenu, nadzór nad wyborem miejsca, projekt techniczny, koncepcja artystyczna, dostawa budulca, załatwianie formalności prawno-własnościowych dla wyznaczonego terenu. Dowódcy okręgów na terenach górskich mieli wyjątkowo trudne zadanie – cmentarze projektowano często w miejscach trudno dostępnych, gdzie pierwszym etapem było zaprojektowanie i wykonanie drogi dojazdowej.

  Stanisław Żarnecki (Izydor Goldfinger) (ur. 31 maja 1877 w Krakowie, zm. 1956) – polski malarz i grafik pochodzenia żydowskiego.Galicja Zachodnia – to określenie używane po 1850 roku (w okresie zaboru austriackiego) dla zachodnich terenów Królestwa Galicji i Lodomerii, w przybliżeniu obszar ten pokrywał się z tą częścią Małopolski, która weszła w skład Galicji. Obejmował on Kraków (formalnie nie należał do Galicji - Wielkie Księstwo Krakowskie, lecz de facto był jej częścią), Białą Krakowską, Tarnów, Rzeszów, Nowy Targ, Jaworzno i Nowy Sącz. Stolicą tego regionu był Kraków.

  Zakres prac jakie musiały być wykonane obrazują dwie liczby: z pobojowisk zebrano około 60 000 ciał, w tym 43 000 ekshumowano jednocześnie je identyfikując na podstawie dokumentów, mundurów i rzeczy osobistych.

  W oddziale zatrudniano zarówno wojskowych (również jeńców) jak i cywilów. Łącznie służyło tu ponad 3000 osób. Byli wśród nich rosyjscy cieśle, włoscy kamieniarze, rzemieślnicy rozmaitych specjalności, ogrodnicy oraz szczególnie starannie dobierani projektanci: architekci, rzeźbiarze. Byli też malarze, rysownicy, fotografowie i kreślarze stanowiący pomocniczy personel artystyczny.

  Cmentarz wojenny nr 138 - Bogoniowice – cmentarz z I wojny światowej, zaprojektowany przez Jana Szczepkowskiego, znajdujący się we wsi Bogoniowice w powiecie tarnowskim, w gminie Ciężkowice. Jeden z ponad 400 zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych zbudowanych przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie.Austro-Węgry (t. Monarchia Austro-Węgierska; niem. Österreich-Ungarn, węg. Osztrák-Magyar Monarchia) – państwo związkowe w Europie Środkowej. Austro-Węgry były wielonarodową monarchią konstytucyjną i jednym z największych mocarstw w tamtym czasie. Państwo istniało 51 lat, od 1867 aż do rozpadu w 1918 roku i zakończenia I wojny światowej.

  Do budowy ponad 400 cmentarzy użyto ogromne ilości materiałów budowlanych i innych. Pracami technicznymi Wydziału Grobów Wojennych, zajmowała się Komendantura Uprzątania Pól Bitewnych w Tarnowie, jej 12 oddziałów i zakład budowlany w Krakowie z podległymi im zakładami. Prace objęły ekshumację i ponowny pochówek 42 749 zwłok żołnierzy, niezliczone pertraktacje w sprawie przekazania gruntów oraz założenie i rozbudowę 378 cmentarzy z 60 829 pochowanymi.

  Armia Austro-Węgier (albo Armia Monarchii Austro-Węgierskiej) (niem. Gemeinsame Armee, kaiserliche und königliche Armee, k.u.k. Armee czyli cesarska i królewska Armia; do 1867 p.n. kaiserlich königliche Armee, k.k. Armee czyli cesarsko-królewska Armia) – wspólne wojska monarchii austro-węgierskiej. Wchodziły w skład wojsk lądowych (Landstreitkrräfte).Galicja Wschodnia – określenie używane w latach 1795-1809 na określenie całej Galicji, w opozycji do Nowej Galicji, zwanej niekiedy Zachodnią. Później, do roku 1850, do Galicji Wschodniej wliczano zaś wszystkie tereny na wschód od Tarnowa (z samym miastem włącznie). Po roku 1850 określenie to stosowano dla wschodnich terenów Królestwa Galicji i Lodomerii ze Lwowem, Stanisławowem, Tarnopolem, Przemyślem i Sanokiem, jej zachodni kres stanowiła granica okręgu sądu apelacyjnego we Lwowie - zachodnie granice powiatów: jarosławskiego, brzozowskiego i sanockiego. Stolicą tego regionu był Lwów.

  Zestawienie zużytych materiałów[]

  Cmentarz nr 80 – Sękowa, położony na wzniesieniu. Zwracają uwagę piękne widoki
  Cmentarz nr 80 – Sękowa. Cmentarz jest dziełem niedokończonym – na najwyższym (trzecim) tarasie miała stanąć monumentalna, pseudorenesansowa kaplica-mauzoleum na cześć żołnierzy pułków bawarskich poległych w tzw. bitwie pod Sękową podczas nieudanej próby przerwania obrony rosyjskiej w marcu 1915 r.
  Oryginalny austriacki słupek informacyjny, ustawiony w pobliżu cmentarza. Napisy po niemiecku i polsku

  Zużyto następujące ilości materiałów:

  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.Nowy Żmigród (do 1968 Żmigród Nowy) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie jasielskim, w gminie Nowy Żmigród. Liczy ok. 1,4 tysiąca mieszkańców. Dawniej posiadał prawa miejskie nadane w 1625 roku.
 • 377 520 cet. m. kamienia łamanego (18 500 ton),
 • 231 000 cet. m. betonu,
 • 117 711 cet. m. piasku rzecznego (5900 ton),
 • 32 712 cet. m. cementu portlandzkiego,
 • 26 148 cet. m. kamienia ciosanego,
 • 7150 cet. m. wapna zwykłego (białego),
 • 5390 cet. m. cegieł i dachówek,
 • 1230 300 cet. m. drewna modrzewiowego (61 000 ton),
 • 4888 700 cet. m. drewna miękkiego (245 000 ton),
 • 49 600 cet. m. drewna dębowego,
 • 200 500 cet. m. żeliwa (10 000 ton),
 • 111 100 cet. m. żelaza kutego (5555 ton),
 • 22 800 cet. m. klamer i gwoździ (1200 ton),
 • 20 000 cet. m. tynku szlachetnego,
 • 12 500 cet. m. blachy ocynkowanej,
 • 7800 cet. m. blachy cynkowej,
 • 4700 cet. m. środków do impregnacji drewna,
 • 1700 cet. m. farby olejnej.
 • Odlano z żeliwa około 12 000 krzyży na groby pojedyncze i 1400 krzyży na groby zbiorowe. Do zagospodarowania cmentarzy sprowadzono 420 000 sadzonek bluszczu i innych roślin wiecznie zielonych, 35 000 krzewów ozdobnych, 25 000 sadzonek wysokopiennych drzew iglastych, 9500 sadzonek modrzewia, 3214 wysokopiennych drzew liściastych, 9500 drzew dziko rosnących, 34 789 krzewów ozdobnych, 2000 krzewów kwitnących, 2100 roślin pnących, do założenia trawników zużyto: 2000 kg nasion traw.

  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.Roman Frodyma (ur. 1946 w Leutkirch im Allgäu) – przewodnik, historyk-amator, autor trzytomowego przewodnika "Galicyjskie Cmentarze Wojenne" i wielu przewodników oraz opracowań o zachodniogalicyjskich cmentarzach wojennych z lat 1914-1918.

  Z betonu i kamienia ciosanego wybudowano przy wojennych cmentarzach:

 • 50 kapliczek, ścian pomnikowych, obelisków, kolumn i ołtarzy;
 • 125 dużych krzyży pomnikowych;
 • 180 małych krzyży i kamieni nagrobnych,
 • z żeliwa:

 • 400 krzyży na groby masowe,
 • 11 188 na groby indywidualne,
 • z żelaza kutego:

 • 6 dużych krzyży pomnikowych;
 • 773 krzyży na groby indywidualne,
 • 56 krzyży na groby masowe,
 • 110 furt i krat oraz wiele innych ozdób,
 • z drewna:

  Robert Motka – Austriak, porucznik w stanie spoczynku, architekt. Kierownik artystyczny i główny projektant w VIII Okręgu Cmentarnego Brzesko do 26 kwietnia 1917 roku. Jeden z pierwszych twórców odkomenderowanych do Oddziału Grobów Wojennych.Przemyśl (łac. Praemislia, ros. Перемышль, ukr. Перемишль, niem. Prömsel) – miasto na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, położone nad Sanem.
 • 8 kaplic i innych budowli pomnikowych,
 • 109 dużych krzyży pomnikowych,
 • 48 krzyży na groby masowe,
 • 407 krzyży na groby indywidualne.
 • Ponadto wykonano:

 • 120 tablic marmurowych,
 • 40 innych tablic kamiennych,
 • 17 000 tablic i tabliczek emaliowanych.
 • Komendantura Uprzątania Pól Bitewnych w Tarnowie zbudowała na terenie dworca kolejowego magazyn przejściowy dla ogromnych ilości materiałów. Nadchodzące materiały kierowane były stąd do różnych oddziałów zgodnie z zamówieniami. Tędy również przesyłano rośliny, przeznaczonych do wystroju zieleni cmentarzy.;

  Zabór austriacki – ziemie dawnej Rzeczypospolitej zajęte w wyniku rozbiorów przez monarchię Habsburgów, potocznie określaną jako Austrię.Rudolf Broch (ur. 25 marca 1871 w Prossnitz, zm. 23 września 1942 w Wiedniu) – oficer armii Austro-Węgierskiej, twórca zespołu zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych.

  Wykaz cmentarzy[]

  Wykaz
  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Brzesko – miasto w woj. małopolskim, w powiecie brzeskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Brzesko położone na Podgórzu Wiśnickim, nad rzeką Uszwicą. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. tarnowskiego. Według danych z 31 grudnia 2008 miasto miało 16 828 mieszkańców.
  Limanowa – miasto w południowej Polsce w województwie małopolskim, powiecie limanowskim. Położone w Beskidzie Wyspowym (Pasmo Łososińskie) do 25 km na zachód od Nowego Sącza, w kotlinie górskiej u zbiegu potoków: Mordarka, Jabłoniec i Starowiejskiego, nad potokiem Sowlina (dopływem Łososiny).
  Hans Hauptmann (ur. 23 listopada 1865 w Coburg-Gotha, zm. ?) – oficer armii austro-węgierskiej, współtwórca zespołu zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych.
  C. K., C. i K. (niem. K. u. k., kaiserlich und königlich, lub k.-k., kaiserlich-königlich, węg. cs. és kir., császári és királyi) – skrót od określenia cesarsko-królewski; pochodzi od tytułu władcy Austro-Węgier, który był cesarzem Austrii i królem Węgier jednocześnie. W przypadku wspólnych instytucji obu państw (Ministerstwo Wojny, MSZ i placówki dyplomatyczne, Ministerstwo Finansów, wspólny bank centralny i marynarka handlowa) zapisywany po polsku w formie C. i k., będącej dosłownym tłumaczeniem z niemieckiego (Cesarski i królewski), w przypadku Galicji C.k..
  Archiwum państwowe w Polsce – instytucja (jednostka) prowadząca działalność archiwalną w zakresie państwowego zasobu archiwalnego w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698), działająca w oparciu o przepisy tej ustawy, innych przepisów powszechnie obowiązujących oraz nadanego jej statutu. Archiwa państwowe w Polsce wchodzą w skład państwowej sieci archiwalnej i podlegają Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych. Działają w formie jednostek budżetowych i są zaliczane do sektora finansów publicznych.
  Dušan Samo Jurkovič (ur. 23 sierpnia 1868 w Turá Lúka, zm. 21 grudnia 1947 w Brezovej pod Bradlom) – słowacki architekt.
  Alfons Karpiński (ur. 20 lutego 1875 w Rozwadowie, zm. 6 czerwca 1961 w Krakowie) – polski malarz, specjalizował się w portretowaniu kobiet, działał w środowisku krakowskim. Malował pejzaże i martwe natury.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.