• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Odbiornik BERYL-2

  Przeczytaj także...
  Odbiór zbiorczy to jedna z metod przeciwdziałenia zanikom sygnału występującym podczas odbioru w paśmie fal krótkich. Polegająca na odbiorze tego samego sygnału na 2 odbiornikach radiokomunikacyjnych połączonych ze sobą, ale odbierających za pośrednictwem anten oddalonych od siebie przynajmniej na odległość kikuset metrów.Ludowe Wojsko Polskie (LWP) – potoczna nazwa polskich sił zbrojnych sformowanych w latach 1943–1944 w ZSRR oraz wywodzącego się z nich Wojska Polskiego w Polsce Ludowej w latach 1944–1952 i Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1952–1989.
  Radiostacja R-110 – krótkofalowa, nadawczo-odbiorcza radiostacja dużej mocy. na 5 lub 3 samochodach Ził-157, eksploatowana w Wojsku Polskim.
  Wojskowy odbiornik radiowy KF BERYL-2.

  Odbiornik radiowy BERYL-2 – wojskowy odbiornik radiokomunikacyjny, krótkofalowy, eksploatowany w jednostkach łączności Wojska Polskiego. Dwa takie odbiorniki wchodziły w skład ukompletowania każdej radiostacji dużej mocy R-110.

  Radiostacja (łac.) – zestaw urządzeń do nadawania lub odbierania sygnałów radiowych. Składa się z nadajnika lub odbiornika radiowego, anteny, linii kablowych itp. Czasami zalicza się do niej także budynki, w których się znajduje. Uproszczoną wersją radiostacji są radiotelefony.

  Warunki pracy[]

  Konstrukcja odbiornika zapewnia dobrą odporność na wstrząsy i stabilną pracę w szerokim zakresie temperatur.

  Przeznaczenie[]

  Odbiornik BERYL-2 był przeznaczony do zapewnienia odbioru sygnałów telefonicznych i telegraficznych na ustalonych zgodnie z tabelą strojenia częstotliwościach. w zależności od zakresu częstotliwościach.

  Był odbiornikiem podstawowym (głównym) w radiostacjach dużej mocy typu R-110 wszystkich typów.

  Konstrukcja[]

  1. panel (Γ) generator podstawowy, termostaty, obwody częstotliwości posredniej
  2. panel (В) główny tor odbiorczy-wejściowy
  3. panel (Μ) bloki manipulatorów I i II kanału telegraficznego, 3 heterodyna
  4. panel (Π) bloki wyjść słuchowych telefonicznego i telegraficznych
  5. panel (C) zasilacze odbiornika

  Dane taktyczno-techniczne[]

 • zasilanie 220 V 50 Hz
 • zakres częstotliwości 1,5 – 30 MHz
 • odbierane emisje radiowe
 • modulacja amplitudy A3
 • modulacja amplitudy A1
 • modulacja częstotliwości
 • jednokanałowa F1-125, 250, 500 Hz
 • dwukanałowa F6-250, 500 Hz
 • możliwość realizacji odbioru zbiorczego w połączeniu z drugim odbiornikiem
 • rodzaje pracy wyjść telegraficznych
 • podanie do urządzenia końcowego tzw. kropek (impulsów 1:1)
 • podanie tzw. "plusa"
 • podanie tzw. "minusa"
 • współpraca z urządzeniem wartością prądu (dalekopis)
 • współpraca z urządzeniem kierunkiem prądu (urządzenie specjalne) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.042 sek.