• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Odświeżanie

  Przeczytaj także...
  CSTN (ang. Color Super-Twist Nematic) – skrót określający kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny z pasywną matrycą.CRT (z ang. Cathode-Ray Tube) – oznaczenie kineskopu z działem elektronowym. W języku polskim pod tym słowem przyjęto potoczną nazwę skrótową, synonim dla wyrażenia: monitor CRT – czyli oznaczenie dla modeli monitorów komputerowych, których ekran oparty jest na kineskopie.
  Czas reakcji to czas, który upływa pomiędzy momentem wysłania sygnału wzbudzającego do określonego obiektu a jego reakcją (wykonaniem działania) na ten sygnał.

  Odświeżanie to liczba wykonanych przez monitor wyświetleń w czasie sekundy. Wartość ta jest częściowo związana z pojęciem FPS (ang. frame per second – liczba klatek na sekundę). Dla wyświetlanego obrazu, który ma być interpretowany przez ludzkie oko jako ciągły, wymagane jest odświeżanie częstsze niż 16 Hz (16 FPS) – poniżej tej wartości człowiek będzie postrzegał film jako ciąg klatek, nie zaś jako ruchomy obraz.

  Opóźnienie wejścia (input lag, efekt opóźnienia) – zjawisko występujące w niektórych typach ekranów LCD, polegający na opóźnieniu wyświetlanego obrazu w stosunku do czasu sygnału sterującego obrazem. Opóźnienie sięga 65 ms, co odpowiada około 3-4 klatkom obrazu wyświetlanego z częstotliwością 65 Hz. Zjawisko to jest powszechne dla matryc typu TFT, S-PVA, S-MVA oraz TN. Ciekawostką jest to, iż panele S-PVA mają większe opóźnienie sygnału niż P-MVA, podczas gdy panele typu IPS praktycznie go nie wykazują. Efektu opóźnienia nie należy wiązać z czasem reakcji matrycy.TFT (ang. Thin Film Transistor) – to skrót określający rodzaj tranzystora wykorzystywanego w kolorowych wyświetlaczach ciekłokrystalicznych.

  Ekrany ]

  Fotografia przedstawiająca wiązkę elektronów tworzących obraz

  W przypadku klasycznych kineskopowych monitorów, obraz rysowany jest przez wiązkę elektronów, która uderza w powierzchnię ekranu pokrytą luminoforem, co wywołuje jego świecenie. Obraz tworzony jest poziomymi liniami od lewego górnego rogu. Najpierw rysowane są wszystkie linie nieparzyste (pierwszy półobraz), a następnie pomiędzy nieparzyste wrysowywane są linie parzyste (drugi półobraz) co pozwala przy przesyłaniu 25 klatek na sekundę uzyskać odświeżanie 50 Hz.

  Piksel (ang. pixel – wyraz utworzony ze zbitki dwóch angielskich słów: picture+element) jest to najmniejszy jednolity (przedstawiający konkretny kolor, patrz subpiksel) element obrazu wyświetlanego na ekranie (monitora komputerowego, telewizora itp.), drukowanego (dotyczy technologii druku punktowego) lub uzyskiwanego za pomocą urządzeń przetwarzania obrazu (aparat cyfrowy, skaner).Kineskop – rodzaj lampy obrazowej. Cechą odróżniającą kineskop od lampy oscyloskopowej jest magnetyczne odchylanie elektronów.

  Ekrany ]

  W monitorach LCD nie można przyjąć jednoznacznej definicji odświeżania z uwagi na to, że piksele mogą być sterowane w grupach (STN) lub niezależnie (TFT). Ogólnie przyjmuje się, że jest to czas reakcji matrycy na zmianę pojedynczej komórki obrazu (piksela), powiększony o zjawisko opóźnienia wyświetlania (tzw. opóźnienie wejścia).

  Klatki na sekundę (skr. kl./s, często fps od ang. frames per second; klatkaż), także szybkość klatek (ang. frame rate) – w animacji i filmie liczba klatek wyświetlanych w ciągu sekundy, czyli częstotliwość, z jaką statyczne obrazy pojawiają się na ekranie. Jest ona miarą płynności wyświetlania ruchomych obrazów.Herc (Hz) – jednostka miary częstotliwości w układzie SI (jednostka pochodna układu SI) i w wielu innych, np. CGS, MKS i MKSA. Definiuje się ją jako liczbę cykli na sekundę.

  Określanie częstotliwości odświeżania ma sens dla monitorów LCD wykorzystywanych w telewizorach 3D, które naprzemiennie wyświetlają obraz dla prawego i lewego oka. Odświeżanie 200 Hz oznacza, że obraz dla każdego oka wyświetlany jest 100 razy w ciągu sekundy.


  Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, LCD (ang. Liquid Crystal Display) – urządzenie wyświetlające obraz, którego zasada działania oparta jest na zmianie polaryzacji światła na skutek zmian orientacji cząsteczek ciekłego kryształu pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama