• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Octany

  Przeczytaj także...
  Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne, w skład których wchodzi węgiel, prócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów, węglików, cyjanowodoru, cyjanków, kwasu cyjanowego, piorunowego i izocyjanowego, a także ich soli.Octan propylu – organiczny związek chemiczny, ester kwasu octowego i propanolu. Stosowany jako rozpuszczalnik i dodatek do żywności nadający smak gruszki.
  Sole – związki chemiczne powstałe w wyniku całkowitego lub częściowego zastąpienia w kwasach atomów wodoru innymi atomami, bądź grupami o właściwościach elektrofilowych, np. kationy metali, jony amonowe i inne postaci XR4 (gdzie X = {N, P, As, ...}, R - dowolna grupa organiczna) itp. Sole znalazły liczne zastosowania jako nawozy sztuczne, w budownictwie, komunikacji, przemyśle spożywczym i wielu innych. Sole występują w przyrodzie, jako minerały lub w organizmach żywych w roztworach płynów ustrojowych.
  Grupa octanowa

  Octany – grupa chemicznych związków organicznych będących solami lub estrami kwasu octowego.

  Anion octanowy ( CH3COO) - anion powstający w wyniku oderwania atomu wodoru z kwasu octowego lub dysocjacji elektrolitycznej octanów.Octan amylu – organiczny związek chemiczny, ester kwasu octowego i pentanolu. Ma zapach zbliżony do bananów i jabłek.

  Przykładowe związki[ | edytuj kod]

 • sole
 • octan srebra
 • octan miedzi(II)
 • octan sodu
 • octan magnezu
 • octan cynku
 • estry
 • kwas acetylosalicylowy
 • octan amylu
 • octan etylu
 • octan fenylu
 • octan metylu
 • octan propylu
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • benzoesany
 • maślany
 • mrówczany
 • grupa acetylowa
 • Octan etylu, etanian etylu, (CH3COOC2H5) – organiczny związek chemiczny, ester etylowy kwasu octowego. Bezbarwna ciecz o charakterystycznym, przyjemnym, owocowym zapachu. Bardzo dobry rozpuszczalnik organiczny, słabo rozpuszczalny w wodzie. Obecnie wycofuje się go z użycia w przemyśle z powodu jego działania drażniącego i względnie dużej toksyczności.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Warto wiedzieć że... beta

  Kwas octowy (według obecnej nomenklatury systematycznej IUPAC kwas etanowy lub kwas metanokarboksylowy) – związek organiczny z grupy kwasów karboksylowych o wzorze CH3COOH.
  Octan miedzi(II) – organiczny związek chemiczny o wzorze sumarycznym Cu(CH3COO)2, sól kwasu octowego i miedzi. Występuje w przyrodzie jako bardzo rzadki minerał hoganit. Wchodzi w skład grynszpanu.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Rezonans chemiczny (mezomeria) – sposób przedstawiania struktury związków chemicznych i innych indywiduów chemicznych za pomocą tzw. struktur granicznych. Faktyczna struktura cząsteczki jest opisywana przez kombinację liniową tych struktur.
  Octan sodu – organiczny związek chemiczny z grupy octanów, dobrze rozpuszczalna w wodzie sól kwasu octowego i zasady sodowej. Jako sól słabego kwasu i mocnej zasady, w roztworach wodnych ulega częściowej odwracalnej hydrolizie z wytworzeniem odczynu zasadowego:
  Octan fenylu, etanian fenylu (CH3COOC6H5) – organiczny związek chemiczny, ester kwasu octowego i fenolu. Jest to ciecz trudno rozpuszczalna w wodzie o zapachu jaśminu.
  Estry (od niem. Essigäther - octan etylu; Essig - ocet i Äther - eter) – grupa organicznych związków chemicznych będących produktami kondensacji kwasów i alkoholi lub fenoli. Komponentami kwasowymi mogą być zarówno kwasy karboksylowe, jak i kwasy nieorganiczne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.