• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ochrona przeciwprzepięciowa

  Przeczytaj także...
  Napięcie probiercze (napięcie próbne) − napięcie stosowane w laboratoriach do badania poszczególnych urządzeń elektrycznych, układów izolacyjnych itp.Elektrotechnika (inżynieria elektryczna) - dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem i użytkowaniem energii elektrycznej.
  Ochrona odgromowa - ogół środków technicznych mających na celu ochronę przed bezpośrednimi i pośrednimi skutkami działania wyładowań atmosferycznych w chroniony obiekt. Do środków ochrony odgromowej należą: odstępy izolacyjne, wyrównywanie potencjału, dodatkowe zabezpieczenia (ochronniki przepięciowe), ekranowanie. Uzupełnieniem ochrony odgromowej jest ochrona przepięciowa.

  Ochrona przeciwprzepięciowa – dział elektrotechniki praktycznej zajmujący się zagadnieniami ochrony urządzeń przed wpływem przepięć.

  Przepięcia mogą uszkadzać izolacje urządzeń i aparatów elektrycznych (zob. napięcie probiercze), wywołują iskrzenie, niszczą urządzenia elektryczne – szczególnie urządzenia elektroniczne.

  Aby zrozumieć sposoby ochrony przed przepięciami należy wyobrazić sobie układ: źródło przepięcia ↔ droga rozprzestrzeniania się przepięcia ↔ odbiornik (chronione urządzenie). Na źródło na ogół nie ma się wpływu, odbiornik ma określony poziom odporności. Przepięcia mogą rozprzestrzeniać się wewnątrz rozpatrywanego obwodu, ale mogą także wnikać do obwodu poprzez tzw. sprzężenia elektromagnetyczne.

  Andrzej Leon Sowa (ur. 1946) - polski historyk, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny, wieloletni pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Biblioteki Jagiellońskiej. Doktoryzował się w 1978 roku na podstawie pracy "Mentalność elity rządzącej w Rzeczypospolitej w okresie panowania Augusta II". Habilitował się w 2000 r. rozprawą Stosunki polsko-ukraińskie 1939-1947. Zarys problematyki. Od 2010 roku wykłada na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.Sprzężenie elektromagnetyczne – sposób przenikania prądu elektrycznego pomiędzy obwodami, które nie są ze sobą bezpośrednio połączone.

  Stąd można wyprowadzić dwa sposoby ochraniania urządzeń:

 • przerywanie drogi rozprzestrzeniania się przepięcia,
 • dodatkowe urządzenia przeznaczone do ochrony konkretnego urządzenia.
 • Uzupełnieniem ochrony przeciwprzepięciowej jest ochrona odgromowa.

  Bibliografia[]

 • Andrzej Sowa, Ograniczanie przepięć w instalacjach elektrycznych, "Podręcznik inpe dla elektryków" Zeszyt 8, ISSN 1234-0081, Wydawca: Stowarzyszenie Elektryków Polskich - COSiW w Warszawie, 2005.
 • Andrzej Sowa, Kompleksowa ochrona odgromowa i przepięciowa, Biblioteka Stowarzyszenie Elektryków Polskich - COSiW w Warszawie, 2005.
 • Renata Markowska, Andrzej Sowa, Ochrona odgromowa obiektów budowlanych, seria: Zeszyty dla elektryków-nr 6, Wydawnictwo Medium, Warszawa 2009, ISBN 978-83-919132-8-4.
 • Roman Kłopocki, Poradnik stosowania ograniczników przepięć ETITEC w obiektach budowlanych, ETI Polam SP. z o.o., Edycja 1/2009.
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) – polska organizacja pozarządowa integrująca środowisko elektryków polskiego pochodzenia z całego Świata. Dzięki otwartej formule członkostwa zrzesza ona zarówno inżynierów, jak i techników, oraz młodych adeptów (uczniów techników i szkół zawodowych) szeroko rozumianej elektryki. SEP zajmuje się głównie działalnością popularyzatorską oraz edukacyjną (szkolenia uprawniające do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym uprawnienia do 1 kV). Zajmuje się także oceną zgodności wyrobów elektrycznych niskiego napięcia (od 1933 r.), poprzez Biuro Badawcze ds. Jakości, agendę SEP posiadającą akredytacje krajowe oraz uznania najbardziej prestiżowych organizacji międzynarodowych i europejskich. Prowadzi też szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową występując pod angielską nazwą Association of Polish Electrical Engineers. Należy do krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Polsce oraz do europejskiej organizacji EUREL.Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Przepięcie – termin używany w elektrotechnice i elektronice, mający w obu dziedzinach nieco odmienne znaczenia. Jego głównym znaczeniem jest jednak wzrost napięcia powyżej wartości znamionowej. Najczęściej przez przepięcie rozumie się wzrost napięcia ponad maksymalną wartość napięcia instalacji lub urządzenia elektrycznego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.