• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ochotnica - rzeka

  Przeczytaj także...
  Błaszczki – potok, dopływ rzeki Ochotnica. Wypływa na wysokości około 710 m na południowych stokach grzbietu Jaworzynki Gorcowskiej i spływa w kierunku południowym przez należące do miejscowości Ochotnica Górna osiedle Błaszczaki. W zabudowanym obszarze tego osiedla, przy drodze asfaltowej wiodącej z Tylmanowej przez Ochotnicę Górną uchodzi do rzeki Ochotnica jako jej lewy dopływ. Następuje to na wysokości 593 m, w miejscu o współrzędnych 49°30′58″N 20°15′17″E/49,516111 20,254722.Gorce (513.52) – pasmo górskie leżące w Beskidach Zachodnich. Nazwa "Gorce" związana jest prawdopodobnie ze słowem "gorzeć" (palić się, płonąć) i pochodzi od sposobu uzyskiwania polan śródleśnych metodą żarową. Spotykana jest już w aktach z 1254 r. (item mons Gorcz nuncupatus), używał jej Jan Długosz w 1480 r. (in monten Gorcz). W innych źródłach można też spotkać nazwę Górce, która by mogła oznaczać niskie góry.
  Jaszcze – potok dopływ rzeki Ochotnica. Jest ciekiem 4 rzędu i ma długość 7,126 km. Cały jego bieg znajduje się w obrębie miejscowości Ochotnica Górna. Powstaje z połączenia dwóch potoków: Duże Jaszcze i Małe Jaszcze. Obydwa mają źródła na południowych stokach pasma Gorca w Gorcach, na odcinku od Jaworzyny Kamienickiej po polanę Przysłop Dolny. Oddziela je południowy grzbiet Przysłopu. Duże Jaszcze ma źródła na wysokości 1150 m pod przełęczą Pańska Przehybka, skąd spływa we wschodnim kierunku. Małe Jaszcze ma źródła na wysokości 1075 m pod wschodnim, niższym wierzchołkiem Przysłopu. Spływa w południowym kierunku. Obydwa potoki łączą się z sobą na przysiółku Jaszcze Małe tworząc potok Jaszcze. Spływa on głęboka doliną w południowo-wschodnim kierunku przez przysiółki Jaszcze Duże i Jaszcze i uchodzi do Ochotnicy jako jej lewy dopływ na wysokości 621 m.

  Ochotnica – rzeka, dopływ Dunajca. Za jej górny bieg uważany jest potok Forędówka, dolny bieg zaczyna się od ujścia potoku Furcówka. Jest ciekiem 3 rzędu i ma długość 22,776 km. Cała zlewnia Ochotnicy znajduje się w Gorcach i ma powierzchnię 109 km². Na swej długości rzeka przyjmuje ponad 20 dopływów, prawobrzeżnych spod Pasma Lubania i lewobrzeżnych z głównego grzbietu Gorców. Średni spadek wynosi 33 m/km. Przepływa przez miejscowości Ochotnica Górna i Ochotnica Dolna i na wysokości 385 m uchodzi do Dunajca jako jego lewy dopływ. Ujście do Dunajca należy administracyjnie do Tylmanowej.

  Ochotnica Górna – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Ochotnica Dolna. Przez miejscowość przebiega Droga Knurowska (zobacz Przełęcz Knurowska) od Ochotnicy Dolnej do Harklowej.Gardoński Potok – potok, dopływ rzeki Ochotnica. Jest ciekiem 4 rzędu. Na mapie Geoportalu opisany jest także jako Gardoniewski Potok. Wypływa na wysokości 750 m na północnych stokach Pasma Lubania w miejscowości Ochotnica Dolna. Na wysokości 443 m na osiedlu Gardonie uchodzi do Ochotnicy jako jej prawy dopływ. Tuż przed ujściem łączy się z Rolnickim Potokiem, wskutek czego obydwa potoki uchodzą wspólnym ujściem.

  Główne dopływy Ochotnicy w kolejności biegu rzeki, to:

 • lewe: Jaszcze, Jamne, Błaszczki, Majdowski Potok, Skrodzieński Potok, Gorcowski Potok (Potok Gorcowy), Młynne
 • prawe: Furcówka, Potok Ciepielowski, Mostkowy Potok, Groniowski Potok, Jurkowski Potok, Kudowski Potok, Szymanowski Potok, Saskówka, Lubański Potok, Gardoński Potok (Gardoniewski), Rolnicki Potok, Jańczurowski Potok, Brysiowski Potok
 • Potoki te tworzą boczne doliny. Charakterystyczną cechą jest, że doliny lewoboczne (pod Pasmem Gorca) są głębsze (mają średnią głębokość 200–300 m) od dolin prawobocznych pod Pasmem Lubania, które mają średnią głębokość 150–200 m.

  Młynne – potok, lewy dopływ rzeki Ochotnica w Gorcach. Cała jego zlewnia znajduje się na terenie sołectwa Młynne należącego do miejscowości Ochotnica Dolna. Ma źródła na wysokości około 1080 m na Gorcu Młynieńskim, na południowo-wschodnich stokach Gorca. Spływa w południowo-wschodnim kierunku głęboką doliną. Orograficznie lewe zbocza tej doliny tworzy grzbiet biegnący od Gorca przez Wierch Bystrzaniec, Wierch Lelonek, przełęcz Wierch Młynne, Żdżar, Działek i Goły Wierch, prawe grzbiet Strzelowskie. Na osiedlu Chrobaki uchodzi do niego z lewej strony, spod przełęczy Wierch Młynne główny dopływ. Po przyjęciu go potok Młynne zmienia kierunek na południowy i na wysokości 499 m, w miejscu o współrzędnych 49°31′36,3″N 20°19′11,2″E/49,526750 20,319778 uchodzi do Ochotnicy.Pasmo Lubania – dobrze wyodrębniony grzbiet górski w południowo-wschodniej części Gorców, między dolinami Ochotnicy, Dunajca i Krośnicy, oddzielony od głównego rozrogu Przełęczą Knurowską. Długość ok. 20 km, szerokość do 10 km. W Paśmie Lubania w kierunku od Przełęczy Knurowskiej na wschód wyróżnia się w jego grani głównej kolejno następujące, słabo wyodrębnione wzniesienia:

  Wskutek dużego spadku rzeka tworzy liczne wodospady i progi, szczególnie w górnej części. W górnym biegu jej koryto jest wąskie, potem znacznie rozszerza się, u ujścia potoku Młynne i Szymanowski osiągając szerokość 120 m. Rzeka wykazuje silne działanie erozyjne. Po większych opadach atmosferycznych lub przy gwałtownym topnieniu śniegów jej wody transportują ogromne ilości ziemi i kamieni i mają ogromną siłę niszczącą. Największe powodzie miały miejsce w latach 1870, 1882, 1894, 1913, 1934, 1958, 1970, 1997, 2009, 2014 i 2018.

  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej – urząd administracji rządowej właściwy w sprawach gospodarowania wodami, zgodnie ze statutem "zapewnia obsługę Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (...) i działa pod jego bezpośrednim nadzorem i kierownictwem" (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2006 r.). Pomimo swej nazwy Krajowy Zarząd pełni jedynie funkcję pomocniczą względem Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) podobnie jak statut nie precyzuje szerzej zadań Krajowego Zarządu. We wspomnianej ustawie wyszczególniono natomiast zadania Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.Mostkowy Potok – potok, dopływ rzeki Ochotnica. Wypływa na wysokości około 850 m w miejscowości Ochotnica Górna i spływa początkowo w kierunku północno-wschodnim. Na wysokości około 700 m łączy się z drugim źródłowym ciekiem i od tego miejsca jednym korytem spływa w kierunku północnym. Na wysokości około 650 m na osiedlu Czepiele uchodzi do Ochotnicy jako jej prawy dopływ.
  Skarpa na lewym brzegu rzeki

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Ochotnica (strumień), [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. VII: Netrebka – Perepiat, Warszawa 1886, s. 366.
 • Gorcowski Potok – potok, dopływ rzeki Ochotnicy. Jest ciekiem 4 rzędu o długości 6,514 km. Na niektórych mapach opisywany jest jako Potok Gorcowy. Dunajec (słow. Dunajec, niem. Dunajetz lub Dohnst) – rzeka w południowej Polsce, prawy dopływ Wisły (rzeka II rzędu). Powstaje z połączenia wód Czarnego Dunajca i Białego Dunajca w m. Nowy Targ; za początkowy odcinek uważa się Czarny Dunajec. Długość 247 km (łącznie z Czarnym Dunajcem), z czego 17 km liczy odcinek graniczny między Sromowcami Niżnymi a Szczawnicą. Powierzchnia dorzecza wynosi 6804 km², z tego w Polsce 4854,1 km², na Słowacji 1949,9 km² (z czego 1594,1 km² przypada na dorzecze Popradu, a 355,8 km² – na zlewnię samego Dunajca).
  Warto wiedzieć że... beta

  Ochotnica Dolna – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Ochotnica Dolna. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego. Miejscowość jest siedzibą gminy Ochotnica Dolna. Ochotnica Dolna wraz z Ochotnicą Górną tworzą najdłuższą wieś w Polsce ( Ochotnicę ) , która liczy niespełna 25 kilometrów.
  Majdowski Potok – potok, dopływ rzeki Ochotnica. Wypływa na wysokości około 810 m na południowych stokach grzbietu Jaworzynki Gorcowskiej i spływa w kierunku południowym przez należące do miejscowości Ochotnica Górna osiedle Majdówka. W zabudowanym obszarze tego osiedla, nieco poniżej mostu, którym droga asfaltowa z Tylmanowej przez Ochotnicę Górną przekracza rzekę Ochotnica na osiedlu Majdówka. Następuje to na wysokości około 576 m, w miejscu o współrzędnych 49°31′05″N 20°15′33″E/49,518056 20,259167.
  Zlewnia – całość obszaru, z którego wody spływają do jednego punktu danej rzeki (jeziora, bagna itp.) lub jej fragmentu. W szczególnym przypadku, kiedy punkt zamykający znajduje się w miejscu ujścia danej rzeki do recypienta, obszar zlewni ograniczony działem wodnym wyznaczonym w ten sposób nazywa się dorzeczem.
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Skrodzieński Potok – potok, dopływ rzeki Ochotnica. Na niektórych mapach opisywany jest jako potok Skrodne. Wypływa na wysokości około 950 m na dnie dolinki wcinającej się w południowy grzbiet Jaworzynki Gorcowskiej. Spływa dnem tej dolinki wciosowej w kierunku południowo-wschodnim przez należące do miejscowości Ochotnica Górna osiedle Skrodne. Przecina drogę asfaltową z Tylmanowej przez Ochotnicę Górną i nieco poniżej drogi uchodzi do rzeki Ochotnica jako jej prawy dopływ. Następuje to na wysokości około 540 m, w miejscu o współrzędnych 49°31′05″N 20°17′22″E/49,518056 20,289444.
  Tylmanowa – wieś w Polsce, położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Ochotnica Dolna. Przez Tylmanowa przebiega droga wojewódzka nr 969.
  Rolnicki Potok – potok, dopływ rzeki Ochotnica. Jest ciekiem 4 rzędu o długości 4,8 km. Ma 3 źródłowe cieki wypływające na wysokości 980-960 m na północnych stokach Pasma Lubania w Gorcach. Spływa w kierunku północnym, tuż przed ujściem łącząc się z Gardońskim Potokiem. Obydwa potoki uchodzą wspólnym ujściem jako prawy dopływ Ochotnicy. Następuje to na wysokości 443 m, na należącym do Ochotnicy Dolnej osiedlu Rola.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.725 sek.