• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ochla

  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Jeziornica (Oziernica, dawn. Jeziernica, biał. Азярніца) – wieś (dawniej miasteczko) na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie słonimskim.
  Województwo lubuskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, województwo o najmniejszej liczbie ludności – według danych z 31 grudnia 2012 r. miało 1,02 mln mieszkańców. Obejmuje obszar o powierzchni 13 987,88 km². Siedzibą wojewody jest Gorzów Wielkopolski, a władz samorządu województwa – Zielona Góra.

  2 miejscowości w Polsce:

  Ochla (do 1945 niem. Ochelhermsdorf) – wieś w Polsce w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim, w gminie Zielona Góra. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie zielonogórskim.Śląska Ochla – niewielka rzeka w województwie lubuskim, lewy dopływ Odry, płynie przez pradolinę Barucko-Głogowską, lewe dopływy silniej rozwinięte, rzeka odwadnia południowe zbocza Wału Zielonogórskiego (przyjmuje kilka potoków odwadniających południową część Zielonej Góry). Uchodzi do Odry koło miejscowości Bobrowniki w sąsiedztwie rezerwatu Bukowa Góra.
 • Ochla - wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Zielona Góra
 • Ochla - wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Pogorzela
 • 2 cieki wodne:

  Radęca (potocznie Rdęca, dawniej Rzedziąca) – rzeka w zachodniej Polsce, prawostronny dopływ Orli, do której uchodzi w 43,7 km jej biegu, w okolicach Jutrosina. Obszar źródłowy Rdęcy znajduje się na zachód od Koźmina, w okolicy miejscowości Borzęciczki. Przepływa przez miasto Kobylin i przez wsie Małgów, Wziąchów czy Kromolice. Długość 29,7 km, powierzchnia dorzecza 183,5 km².Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
 • Ochla – struga, dopływ Radęca
 • Ochla – struga, dopływ Jeziornicy
 • Zobacz też[]

 • Stara Ochla
 • Śląska Ochla
 • Gmina Zielona Góra - gmina wiejska w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie zielonogórskim.Powiat gostyński – powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Gostyń.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Powiat zielonogórski – powiat w Polsce (województwo lubuskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Zielona Góra. Powiat położony jest w następujących regionach fizycznogeograficznych: Dolina Środkowej Odry, Kotlina Kargowska, Wysoczyzna Czerwieńska, Wał Zielonogórski i Obniżenie Nowosolskie. Na obszarze od Czerwieńska do Nowogrodu Bobrzańskiego rozciąga się wschodnia część Borów Zielonogórskich.
  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
  Ochla – struga, prawobrzeżny dopływ Rdęcy. Wypływa z gminy Pogorzela i wpada do Rdęcy na terenie Kobylina. Całkowita jej długość wynosi 13,2 km.
  Gmina Pogorzela – to gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie gostyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie leszczyńskim. Siedziba gminy to Pogorzela.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.