• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Obywatel

  Przeczytaj także...
  Obywatelstwo Unii Europejskiej – więź prawna łącząca osobę fizyczną z Unią Europejską oraz dającą tej osobie określone prawa i nakładającą na nią określone obowiązki. Obywatelstwo jest zapisane w artykule 9 Traktatu o Unii Europejskiej, zgodnie z którym obywatelem Unii jest każda osoba mająca obywatelstwo Państwa Członkowskiego. Obywatelstwo ma charakter dodatkowy w stosunku do obywatelstwa krajowego i nie zastępuje go.„Obywatel” – ogólnopolskie czasopismo o tematyce społeczno-polityczno-ekologicznej, ukazujące się w latach 2000-2010 (w latach 2000-2001 oraz 2009-2010 jako kwartalnik, w latach 2002-2008 jako dwumiesięcznik). Jego tradycje kontynuuje pismo „Nowy Obywatel”. Redaktorem naczelnym pisma był Remigiusz Okraska.
  Obywatelstwo – więź prawna łącząca jednostkę (osobę fizyczną) z państwem, na mocy której jednostka ma określone prawa i obowiązki wobec państwa, a państwo – analogicznie – ma obowiązki i prawa wobec jednostki. Określenie spraw związanych z obywatelstwem, a w szczególności sposobów jego nabycia i ewentualnie także utraty, należy do samego państwa – jest to jego kompetencja wyłączna. Istnieją także regulacje prawa międzynarodowego dotyczące spraw związanych z obywatelstwem, a w szczególności unikania sytuacji bezpaństwowości i wielokrotnego obywatelstwa.
 • obywatel – członek społeczeństwa danego państwa, mający określone uprawnienia i obowiązki zastrzeżone przez prawo i konstytucję; patrz obywatelstwo
 • Obywatel – film z 2014 r. w reżyserii Jerzego Stuhra
 • Obywatel – czasopismo o tematyce ekonomiczno-społecznej wydawane w latach 2000-2010
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • honorowe obywatelstwo
 • obywatelstwo Unii Europejskiej
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego, hasło obywatel
  Jerzy Oskar Stuhr (ur. 18 kwietnia 1947 w Krakowie) – polski aktor filmowy i teatralny, profesor sztuki oraz reżyser, z wykształcenia także polonista.Honorowe obywatelstwo – szczególny tytuł nadawany osobie o wielkich zasługach dla miasta, regionu lub kraju, za promowanie miasta czy regionu, wielkie zasługi, ogromny autorytet moralny czy trwały ślad w historii. Samo honorowe obywatelstwo może być:
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.