• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Obwodnica zachodnia Legnicy

  Przeczytaj także...
  Droga krajowa nr 94 – droga krajowa będąca bezpłatną trasą alternatywną dla autostrady A4. Droga krajowa nr 94 w znacznej części jest poprowadzona starą trasą drogi krajowej nr 4. Po całkowitym wybudowaniu autostrady A4 na odcinku Zgorzelec – Tarnów równolegle biegnąca dawna droga krajowa nr 4, nabrała znaczenia drugorzędnego i pełni funkcję trasy zapasowej; może okazać się przydatna w razie ewentualnego powstania wypadku lub innego źródła zaburzającego ruch na A4. Przebiega przez województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie oraz małopolskie. Pod oznaczeniem drogi krajowej nr 4 nadal funkcjonuje odcinek od Targowiska do przejścia granicznego w Korczowej, jednak według wykazu dróg krajowych opublikowanego na stronie GDDKiA przebieg drogi nr 94 wytyczony został aż do Tarnowa..E65 - trasa europejska wiodąca z północy na południe Europy. Łączy miasto Malmö w Szwecji, będące ważnym ośrodkiem gospodarczym i portowym, z południem Europy, a dokładniej z miejscowością Chania w Grecji.
  Droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa. Przeznaczona do ruchu pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. (Prawo o ruchu drogowym, art. 2 pkt 1)

  Obwodnica zachodnia Legnicy - droga omijająca miasto Legnica od zachodu. Stanowi fragment drogi krajowej nr 3 w ciągu trasy europejskiej E65 od miejscowości Kochlice do Ronda Bitwy Legnickiej (ul. Jaworzyńska) w Legnicy.

  Stan obecny[]

  Obwodnica Zachodnia powstała w latach 1990-2005 w następujących etapach:

  Inwestorami obwodnicy byli: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz gmina Legnica.

  Droga krajowa nr 3 – droga krajowa w zachodniej części Polski o długości 504 km przebiegająca południkowo przez województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie. Stanowi polską część międzynarodowej trasy E65 z Malmö w Szwecji do miejscowości Chaniá na Krecie.Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, GDDKiA – urząd administracji rządowej w Polsce powołany w resorcie Ministerstwa Infrastruktury (i później w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, następnie w Ministerstwie Transportu) jako urząd centralny do zarządzania drogami krajowymi i realizacji budżetu państwa w tym zakresie.

  Część trasy sfinansowano przy wykorzystaniu środków pomocowych Unii Europejskiej (Sektorowy Program Operacyjny "Transport") oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu .

  Po zakończeniu budowy etapu V (ID) na obwodnicę przeniesiono z ulic miasta przebieg drogi krajowej nr 3.

  Zobacz też[]

 • droga krajowa nr 3
 • droga krajowa nr 94
 • obwodnica wschodnia Legnicy
 • Przypisy

  1. Na podstawie [1]
  2. Uwaga - pomimo, że odcinek od Ronda Bitwy Legnickiej 1241 r. do autostrady został zrealizowany w ramach V etapu budowy zachodniej części obwodnicy i jest ujęty w statystykach, w istocie obwodnica zachodnia kończy się na Rondzie Bitwy Legnickiej 1241 r., z którego będzie rozpoczynać bieg obwodnica wschodnia.


  Legnica (dawniej Lignica, czes. Lehnice, niem. Liegnitz, łac. Lignitium) – miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, w środkowej części województwa dolnośląskiego, na równinie legnickiej, położone nad rzekami: Kaczawą (lewy dopływ Odry) i wpadającą do niej Czarną Wodą.Obwodnica południowo-wschodnia Legnicy – droga omijająca miasto Legnica od wschodu. Będzie stanowić wraz z obwodnicą zachodnią fragment Drogi krajowej nr 94 od skrzyżowania ulic Sikorskiego i Wrocławskiej w Legnicy do skrzyżowania ulic Chojnowskiej i obwodnicy zachodniej, która ominie centrum miasta.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.