• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Obwodnica południowo-wschodnia Legnicy

  Przeczytaj także...
  Droga krajowa nr 94 – droga krajowa będąca bezpłatną trasą alternatywną dla autostrady A4. Droga krajowa nr 94 w znacznej części jest poprowadzona starą trasą drogi krajowej nr 4. Po całkowitym wybudowaniu autostrady A4 na odcinku Zgorzelec – Tarnów równolegle biegnąca dawna droga krajowa nr 4, nabrała znaczenia drugorzędnego i pełni funkcję trasy zapasowej; może okazać się przydatna w razie ewentualnego powstania wypadku lub innego źródła zaburzającego ruch na A4. Przebiega przez województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie oraz małopolskie. Pod oznaczeniem drogi krajowej nr 4 nadal funkcjonuje odcinek od Targowiska do przejścia granicznego w Korczowej, jednak według wykazu dróg krajowych opublikowanego na stronie GDDKiA przebieg drogi nr 94 wytyczony został aż do Tarnowa..Droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa. Przeznaczona do ruchu pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. (Prawo o ruchu drogowym, art. 2 pkt 1)
  Obwodnica zachodnia Legnicy - droga omijająca miasto Legnica od zachodu. Stanowi fragment drogi krajowej nr 3 w ciągu trasy europejskiej E65 od miejscowości Kochlice do Ronda Bitwy Legnickiej (ul. Jaworzyńska) w Legnicy.
  DK94

  Obwodnica południowo-wschodnia Legnicydroga omijająca miasto Legnica od wschodu. Będzie stanowić wraz z obwodnicą zachodnią fragment Drogi krajowej nr 94 od skrzyżowania ulic Sikorskiego i Wrocławskiej w Legnicy do skrzyżowania ulic Chojnowskiej i obwodnicy zachodniej, która ominie centrum miasta.

  Autostrada A4 – najdłuższa polska autostrada, prowadzi z zachodu na wschód przez południową Polskę (wzdłuż Sudetów i Karpat). Stanowi polski odcinek drogi międzynarodowej E40 oraz E462 na odcinku Mysłowice-Balice. Kontynuując bieg niemieckiej autostrady A4 z kierunku Drezna, na terenie Polski przebiega od granicy z Niemcami w Jędrzychowicach koło Zgorzelca poprzez Legnicę, Wrocław, Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów do przejścia granicznego na Ukrainę Korczowa-Krakowiec. Łączna długość kompletnej autostrady na terenie Polski wyniesie 672 km. Obecnie w budowie jest ostatni odcinek: węzeł Rzeszów Wschód – węzeł Jarosław Zachód.Legnica (dawniej Lignica, czes. Lehnice, niem. Liegnitz, łac. Lignitium) – miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, w środkowej części województwa dolnośląskiego, na równinie legnickiej, położone nad rzekami: Kaczawą (lewy dopływ Odry) i wpadającą do niej Czarną Wodą.

  Przy rondzie Bitwy Legnickiej obwodnica południowo-wschodnia będzie wpadać do obwodnicy zachodniej na ulicy Jaworzyńskiej gdzie skrzyżuje się z trasą europejską E65.

  Stan obecny[]

  Obecnie został zbudowany od nowa fragment ulicy Gniewomierskiej, który będzie stanowił część obwodnicy.

  E65 - trasa europejska wiodąca z północy na południe Europy. Łączy miasto Malmö w Szwecji, będące ważnym ośrodkiem gospodarczym i portowym, z południem Europy, a dokładniej z miejscowością Chania w Grecji.

  Inwestorem obwodnicy jest gmina Legnica. Miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości 10 milionów ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

  Plany[]

  Docelowo, na obwodnicę południowo-wschodnią – planowany do realizacji w 2013 r. nowy odcinek od ronda Bitwy Legnickiej do skrzyżowania ulic Sikorskiego i Wrocławskiej w Legnicy – przeniesiony ma zostać również miejski przebieg drogi krajowej nr 94 – trasy alternatywnej dla autostrady A4 po wprowadzeniu opłat na całej jej długości. Przewidywany koszt budowy drogi wynosi (według planów z r. 2006) 60 mln zł.

  Zobacz też[]

 • obwodnica zachodnia Legnicy
 • droga krajowa nr 94
 • autostrada A4
 • Przypisy

  1. Nowa obwodnica Legnicy
  2. Program Rozwoju Infrastruktury Transportowej i Komunikacji dla Województwa Dolnośląskiego. [1] Część VIII: Zadania Programu oraz określenie międzygałęziowych priorytetów Programu. Str. 31

  Linki zewnętrzne[]

  Zdjęcia budowy południowo-wschodniej obwodnicy wykonane z motolotni
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.