• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Obwodnica Zambrowa  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Droga ekspresowa S8 – budowana polska droga ekspresowa przebiegająca od Wrocławia do Białegostoku. Łączy aglomeracje: wrocławską, łódzką, warszawską i białostocką. Trasa na odcinku Wrocław – Ostrów Maz. stanowi polską część trasy E67, natomiast odcinek Warszawa – Ostrów Maz. to polski odcinek trasy Via Baltica.Krajowa Izba Odwoławcza – instytucja powołana ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. nowelizującą ustawę Prawo zamówień publicznych, w celu rozpoznawania odwołań wnoszonych w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych (przed 2007 r. odwołania rozpatrywały zespoły arbitrów). Postępowanie przed Izbą ma charakter postępowania przed sądem polubownym, a od orzeczenia Izby przysługuje skarga do sądu okręgowego, właściwego według siedziby zamawiającego.

  Obwodnica Zambrowaobwodnica w ciągu drogi ekspresowej S8, która omija miasto Zambrów i wieś Wiśniewo.

  Przebieg obwodnicy[ | edytuj kod]

  Obwodnica rozpoczyna się kilka kilometrów przed wsią Sędziwuje i przebiega na północ od miasta. Za zjazdem na Sędziwuje i młynem wybudowany jest węzeł Zambrów Zachód ze zjazdem na DK63 (Łomża i Siedlce) i DK66 (Wysokie Mazowieckie, Bielsk Podlaski). Następnie droga, po ominięciu miasta, krzyżuje się z starym przebiegiem DK8 między Zambrowem, a Wiśniewem na węźle Zambrów Wschód. Obwodnica następnie omija Wiśniewo od południa i przebiega pod trasą WiśniewoKołaki Kościelne. Kilka kilometrów za Wiśniewem obwodnica włącza się w dotychczasowy przebieg DK8.

  Droga krajowa nr 8 – droga krajowa o długości 815 km prowadząca przez Polskę od granicy z Czechami w Kudowie-Zdroju do granicy z Litwą w Budzisku. Stanowi polski odcinek międzynarodowej trasy E67 oraz fragment trasy Via Baltica. Przebiega przez pięć województw: dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i podlaskie. Jest najdłuższą drogą krajową w Polsce.Bilfinger (FWB: GBF) – działające w skali międzynarodowej przedsiębiorstwo budowlano-usługowe z siedzibą w Mannheim w Niemczech. Formą prawną przedsiębiorstwa jest spółka europejska. Firma jest notowana na giełdzie frankfurckiej.

  Obecnie dojazd do miejscowości Sędziwuje możliwy jest poprzez zjechanie z węzła Zambrów Zachód w kierunku Siedlec i następnie skręcając na rondzie w prawo. Zaś dojazd do wsi Wiśniewo umożliwia droga krzyżująca się ze starą drogą krajową nr 8 (ul. Białostocka w Zambrowie) tuż przed węzłem Zambrów Wschód.

  Bielsk Podlaski – miasto i gmina w województwie podlaskim, siedziba powiatu bielskiego oraz gminy wiejskiej Bielsk Podlaski.Północ (symbol N, ang. north; polski skrót płn.) – jedna z czterech stron świata, odnosi się do kierunku, w którym znajduje się północny biegun geograficzny Ziemi.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Południowo-wschodnia obwodnica Zambrowa – projektowany odcinek drogi krajowej nr 63 i drogi krajowej nr 66, który ma służyć jako obwodnica miasta Zambrów. Część tej trasy, na odcinku Nagórki Jabłoń – ul. Ostrowska, powstała w 2012 roku wraz z obwodnicą Zambrowa. Nie wiadomo z kolei kiedy zostanie wybudowana jej reszta .
  Siedlce (ros. Седлец, jid. שעדליץ Shedlits) – miasto we wschodniej Polsce położone na terenie województwa mazowieckiego pomiędzy rzekami Muchawką i Helenką, na Południowym Podlasiu. Pod względem liczby mieszkańców 48. miejsce w Polsce i 4. w województwie mazowieckim. Siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji siedleckiej. Miasto stanowi lokalne i ponadlokalne centrum gospodarcze (rozwinięte handel, usługi i przemysł), edukacyjne (szkoły wyższe m.in. uniwersytet, seminarium duchowne i 10 szkół średnich, szkoła muzyczna I i II stopnia) i kulturalne (2 domy kultury, teatr, 4 biblioteki i 3 muzea).
  Kołaki Kościelne − wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie zambrowskim, w gminie Kołaki Kościelne. Miejscowość ta znajduje się kilka kilometrów od drogi krajowej nr. 8. W latach 1975−1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego. Obecnie jest siedzibą gminy Kołaki Kościelne.
  Obwodnica – droga prowadząca wokół miasta, dzielnicy, centrum lub śródmieścia umożliwiająca pojazdom ominięcie pewnego obszaru miejskiego i odciążenie jego ulic z tranzytowego ruchu międzymiastowego, międzydzielnicowego lub międzyosiedlowego.
  Wysokie Mazowieckie (pierwotnie Wysokie, w zaborze rosyjskim Mazowieck) – miasto i gmina w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, na Nizinie Północnopodlaskiej, nad rzeką Brok (dopływ Bugu). Według danych z 30 czerwca 2012 r. miasto miało 9517 mieszkańców.
  Południe (symbol S, od ang. south) – jedna z czterech głównych stron świata. Odnosi się do kierunku, w którym znajduje się południowy biegun geograficzny Ziemi. Na kompasie jest to (w przybliżeniu) azymut 180°, gdyż biegun geomagnetyczny nie pokrywa się z geograficznym (deklinacja magnetyczna).
  Droga krajowa nr 63 – droga krajowa przebiegająca przez województwa: województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie i lubelskie. Łączy ona miejscowość Perły, gdzie ma powstać przejście graniczne Perły-Kryłowo z Rosją z przejściem granicznym Sławatycze-Domaczewo z Białorusią. Ma ok. 410 km długości.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.945 sek.