• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Obwodnica Nowych Skalmierzyc

  Przeczytaj także...
  Most – rodzaj przeprawy w postaci budowli inżynierskiej, której konstrukcja pozwala na pokonanie przeszkody wodnej (rzeki, jeziora, zatoki, morskiej cieśniny itp.)14 września jest 257. (w latach przestępnych 258.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 108 dni.
  Skalmierzyce (niem. (Alt) Skalmierschütz) – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim. Siedziba władz gminy Nowe Skalmierzyce. Sąsiadująca z miastem Nowe Skalmierzyce. Według danych z 2003 r. Skalmierzyce miały 1974 mieszkańców.

  Obwodnica Nowych Skalmierzycobwodnica w ciągu drogi krajowej nr 25 omijająca od północy Nowe Skalmierzyce i Skalmierzyce. Jej długość wynosi około 7,35 km, z czego prawie 2 km znajdują się w granicach Kalisza. Zaczyna się na węźle typu trąbka z aleją Wojska Polskiego (w przyszłości także z zachodnią obwodnicą Kalisza) na południowo-wschodnim krańcu kaliskiego sołectwa Dobrzec a kończy na wiadukcie nad linią kolejową nr 14 w Skalmierzycach. Jest to trasa jednojezdniowa z pozostawionym miejscem pod drugą jezdnię. Razem z zachodnią obwodnicą Kalisza w przyszłości tworzyć będzie nowy fragment drogi krajowej nr 25 o długości ok. 17,5 km omijający Kalisz.

  Nieruchomość gruntowa (grunt) – część powierzchni ziemi, która stanowi odrębny przedmiot własności (art. 46 KC, zob. też art. 4 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Grunt jest rodzajem nieruchomości i zarazem rzeczą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.Linia kolejowa nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice – częściowo zelektryfikowana, jedno- i dwutorowa linia kolejowa o długości 388,577 km.

  Projekt trasy omijającej zespół Skalmierzyc powstał już w latach 80. XX wieku. Samo wykupienie gruntów od prawie 300 właścicieli zajęło kilka lat. Budowa obwodnicy zaczęła się 12 lutego 2007. Prace podzielono na trzy etapy. Pierwszy etap obejmował 750-metrowy odcinek od wiaduktu w Skalmierzycach wraz z budową mostu na strudze Ciemnej. Drugi polegał na budowie dalszego 3-kilometrowego odcinka, natomiast trzeci polegał na realizacji pozostałego fragmentu trasy do węzła na Dobrzecu. Planowany termin zakończenia prac i oddania obwodnicy do użytku był dwukrotnie przekładany. Początkowo miał to być listopad 2008 jednak z powodu trudności administracyjnych związanych z przekazaniem terenów pod inwestycję został przełożony na lato 2009. Termin zakończenia został jednak ponownie przełożony i trasę ostatecznie oddano do użytku 14 września 2009. Koszt budowy wyniósł 120 mln złotych.

  Nowe Skalmierzyce (niem. Neu Skalmierschütz) – miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, w gminie Nowe Skalmierzyce, w Kaliskiem, na Wysoczyźnie Kaliskiej, w aglomeracji kalisko-ostrowskiej, graniczy z Kaliszem.Kilometr (symbol: km) – powszechnie stosowana wielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Dokładniej, kilometr to 1000 metrów. Stowarzyszona i dość często używana jednostka powierzchni to kilometr kwadratowy (symbol: km²), a objętości – kilometr sześcienny (symbol: km³).

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Obwodnica Nowych Skalmierzyc opóźniona. Radio Centrum, 2008-08-06. [dostęp 2009-06-06].
  2. Nowe Skalmierzyce mają obwodnicę. Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, 2009-09-16. [dostęp 2016-05-10].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Motogazeta - Za dwa lata będzie obwodnica Skalmierzyc
 • Kalisz (gr. Καλισία, łac. Calisia, jid. קאַליש) – miasto na prawach powiatu w środkowo-zachodniej Polsce, położone na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Prosną, u ujścia Swędrni; historyczna stolica Wielkopolski, stolica Kaliskiego, drugi co do wielkości ośrodek województwa wielkopolskiego, siedziba powiatu kaliskiego, główny ośrodek aglomeracji kalisko-ostrowskiej i Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego; stolica diecezji kaliskiej.Aleja Wojska Polskiego – jedna z najważniejszych, najbardziej ruchliwych i druga co do długości arteria komunikacyjna Kalisza. Ciągnie się od południowo-zachodniego Dobrzeca aż po Majków. Ma 5,58 km długości.
  Warto wiedzieć że... beta

  Jezdnia – część drogi kołowej przeznaczonej dla ruchu pojazdów. Może składać się z jednego lub kilku pasów ruchu. Częścią jezdni nie są wydzielone torowiska.
  Dobrzec – sołectwo położone w zachodniej części Kalisza, nad strugą Krępica, graniczy z Biskupicami, Boczkowem i Kościelną Wsią. W południowej części sołectwa, przy drodze krajowej nr 25, znajduje się strefa gospodarcza Dobrzec-Zachód.
  Obwodnica – droga prowadząca wokół miasta, dzielnicy, centrum lub śródmieścia umożliwiająca pojazdom ominięcie pewnego obszaru miejskiego i odciążenie jego ulic z tranzytowego ruchu międzymiastowego, międzydzielnicowego lub międzyosiedlowego.
  Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.
  Wiadukt – przeprawa pozwalająca na pokonanie każdej przeszkody typu: dolina, wąwóz, inna droga kołowa, tory kolejowe, z wyłączeniem przeszkód wodnych (do ich pokonania służą mosty, jeśli jednak na dnie wąwozu lub doliny znajduje się rzeka lub potok, to używa się nazwy wiadukt) poprzez przejechanie nad nią. Pierwotnie tym terminem była określana droga rzymska przeprowadzona nad wąwozem, na konstrukcji opartej na arkadach. Wiadukty budowane są podobnie jak mosty, z wykorzystaniem podobnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych.
  Lato – jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się najwyższymi temperaturami powietrza w skali roku. W świecie roślin jest to okres dojrzewania nasion i owoców, a w świecie zwierząt jest to okres wydawania na świat nowego pokolenia i przygotowania go do samodzielnego życia.
  Listopad – jedenasty miesiąc w roku, według kalendarza gregoriańskiego, ma 30 dni. Listopad jest na półkuli północnej miesiącem jesiennym, a na południowej wiosennym. Nazwa miesiąca (według Brücknera) pochodzi od opadających jesienią liści (por. cz. listopad, błr. лістапад / listapad, ukr. листопад / łystopad, ; chorw. listopad „październik”). Łacińska nazwa November (‘dziewiąty miesiąc’; zobacz: kalendarz rzymski) została zapożyczona przez większość języków europejskich.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.