• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Obwodnica Elbląga

  Przeczytaj także...
  Elbląg (łac. Elbinga, Elbingus, niem. Elbing, prus. Elbings, rus. Эльблонг) – miasto na prawach powiatu w województwie warmińsko-mazurskim, siedziba władz powiatu elbląskiego i gminy wiejskiej Elbląg, ale miasto nie wchodzi w ich skład, stanowiąc odrębną jednostkę samorządu terytorialnego. Od 1992 stolica diecezji elbląskiej. Najstarsze miasto w województwie, jedno z najstarszych w Polsce (rok założenia 1237, prawa miejskie 1246). Miasto posiadało prawo do czynnego uczestnictwie w akcie wyboru króla. Także najniżej położone miasto w Polsce. Leży u ujścia rzeki Elbląg do Zalewu Wiślanego. Według danych z 30 czerwca 2012 r. ma 123 977 mieszkańców.Droga krajowa nr 22 – droga krajowa o długości około 460 km prowadząca od przejścia granicznego polsko-rosyjskiego w Grzechotkach do granicy z Niemcami w Kostrzynie. Przebiega przez województwa: warmińsko-mazurskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie i lubuskie.
  Reichsautobahn (pol. dosł. autostrada Rzeszy) – nazwa sieci autostrad istniejących w III Rzeszy od 1933 do 1945. Później nazwę tę zmieniono na Autobahn.

  Obwodnica Elblągadroga ekspresowa omijająca Elbląg od południa. Stanowi fragment planowanej drogi ekspresowej S7 w ciągu tras europejskich E28 i E77 od miejscowości Kazimierzowo do Nowiny. Obwodnicą biegnie także DK22.

  W przeszłości odcinek między węzłem Elbląg-Wschód a węzłem Elbląg-Południe (d. Elbląg-Zachód) był częścią niemieckiej autostrady (Reichsautobahn), wybudowanej w 1937 (tzw. berlinki).

  Nowina – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Elbląg na południowozachodnim skraju Wysoczyzny Elbląskiej.Berlinka — współczesna, potoczna nazwa budowanej przed i w czasie II wojny światowej autostrady (niem. Reichsautobahn, w skrócie RAB), która miała połączyć stolicę ówczesnej III Rzeszy, Berlin, ze znajdującym się na wschodnich rubieżach państwa Królewcem (niem. Königsberg), przebiegając przez tzw. korytarz polski.

  W 2004 roku rozpoczęto prace modernizacyjne mające podnieść drogę do klasy "S". W ramach I etapu wybudowano bezkolizyjny węzeł Elbląg-Wschód na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 7 i 22. W 2006 roku w ramach projektu "Przebudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku Jazowa-Elbląg" realizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przy wsparciu ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPO-T) rozpoczęto przebudowę pozostałej części trasy.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, GDDKiA – urząd administracji rządowej w Polsce powołany w resorcie Ministerstwa Infrastruktury (i później w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, następnie w Ministerstwie Transportu) jako urząd centralny do zarządzania drogami krajowymi i realizacji budżetu państwa w tym zakresie.Kazimierzowo – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Elbląg na obszarze Żuław Elbląskich przy drodze krajowej nr 7.

  W ramach przebudowy na całej długości obwodnicy została dobudowana druga jezdnia, a na odcinku 3,7 km między węzłem Elbląg-Południe i Elbląg-Wschód droga uzyskała status "S". Wykonawca zakończył prace budowlane 31 lipca 2007, zakończenie przebudowy zostało ogłoszone 14 listopada 2007

  Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPOT) - sektorowy program operacyjny wspomagający realizację Narodowego Planu Rozwoju (NPR)/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006.Droga krajowa nr 7 – droga krajowa prowadząca z Żukowa k. Gdańska przez Warszawę do granicy ze Słowacją w Chyżnem. Jest ona częścią międzynarodowej drogi europejskiej E77 prowadzącą dalej przez Słowację do stolicy Węgier, Budapesztu oraz na odcinku Gdańsk – węzeł Elbląg Wschód częścią trasy E28. Fragment z Krakowa do Rabki jest także częścią trasy tzw. Zakopianki, czyli najczęściej uczęszczanej przez turystów drogi w Tatry. Trasa przebiega przez pięć województw: pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, świętokrzyskie i małopolskie.

  W następnym etapie pozostała część obwodnicy zostanie podniesiona do klasy "S" przez budowę bezkolizyjnego węzła "Elbląg-Zachód", likwidację kolizyjnego skrzyżowania na wysokości ul.Żuławskiej. Inwestycja planowana jest na lata 2014–2020 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  Droga ekspresowa (niem. Schnellstraße, autostrasse, ang. expressway) - droga publiczna o ograniczonej dostępności, przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, na ogół posiadająca wyłącznie wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami transportu lądowego i wodnego.Droga ekspresowa S7 – budowana polska droga ekspresowa Gdańsk – Rabka-Zdrój o łącznej długości ok. 720 km. Leży w ciągu tras europejskich E28 (na odcinku Gdańsk-Lipce - Elbląg-Wschód) i E77. Łączy aglomeracje: gdańską, warszawską, kielecką i krakowską. Trasa S7 na odcinku Kraków Opatkowice – Rabka-Zdrój stanowi fragment Zakopianki.

  Władze Elbląga dążą do budowy na obwodnicy dodatkowego węzła w rejonie ulicy Skrzydlatej, co związane jest z planowanymi inwestycjami w najbliższym otoczeniu drogi (budowa centrum handlowego oraz rozbudowa lotniska Elbląg). Dobudowa tego węzła będzie możliwa po uzyskaniu zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych Rozporządzenia Transportu i Gospodarki Morskiej.

  Lotnisko Elbląg (kod IATA: ZBG, kod ICAO: EPEL) – lotnisko trawiaste położone w Elblągu przy ulicy Lotniczej. Lotnisko jest zarządzane przez Aeroklub Elbląski.

  Przypisy

  Zobacz też[]

 • Droga krajowa nr 7
 • Linki zewnętrzne[]

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Sektorowy Program Operacyjny TRANSPORT
 • Strona o Berlince • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.