• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Obwodnica

  Przeczytaj także...
  Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020–2030 – dokument rządowy określający cele i priorytety inwestycyjne w zakresie budowy obwodnic miast na sieci dróg krajowych. W dokumencie wskazano źródła finansowania oraz listę zadań inwestycyjnych kierowanych do realizacji. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Zabudowa miejska - użyteczne zagospodarowanie przestrzeni, pozwalające na pełnienie funkcji miejskich przez dany ośrodek skupiska ludności.
  Droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa. Przeznaczona do ruchu pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. (Prawo o ruchu drogowym, art. 2 pkt 1)

  Obwodnicadroga prowadząca wokół miasta, dzielnicy, centrum lub śródmieścia umożliwiająca pojazdom ominięcie pewnego obszaru miejskiego i odciążenie jego ulic z tranzytowego ruchu międzymiastowego, międzydzielnicowego lub międzyosiedlowego.

  Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.Wschodnia obwodnica GOP – obwodnica biegnąca wschodnią częścią Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP) w województwie śląskim. Została zbudowana w latach 1978-1983. Jest częścią trasy europejskiej E75, drogi krajowej nr 1, drogi ekspresowej S1, gierkówki oraz częściowo trasy europejskiej E462. Biegnie od Podwarpia przez miejscowości Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Jaworzno, Mysłowice, Imielin, Lędziny i teren powiatu grodzkiego Katowice do Tychów.

  Obwodnice dzielą się na 3 rodzaje:

  MKAD (także МКАД) – obwodnica Moskwy. Nazwa zapisana alfabetem łacińskim jest transliteracją rosyjskiego skrótu МКАД nazwy Московская Кольцевая Автомобильная Дорога (Moskiewska Obwodnica Samochodowa).Niemiecka autostrada A10 (niem. Bundesautobahn 10, BAB 10, Autobahn 10) – zewnętrzna autostradowa obwodnica Berlina. Potocznie znana jako Berliner Ring ("pierścień berliński"), jej obwód wynosi 196 km. Zaprojektowana przed wojną, jako Reichsautobahn (RAB) 7. W latach 1936-1939 oddano do użytku 129 km drogi oznaczonych RAB 7a (część wschodnia) i RAB 7b (część południowa). Pozostałe 67 km (według planów przedwojennych RAB 7c) na zachód i północ od stolicy, dokończono w latach 1972-1979, na obszarze ówczesnej NRD. Aktualnie w przebudowie jest węzeł Autobahndreieck Schwanebeck z autostradą A11, który od końca 2013 r. będzie posiadał nazwę Autobahndreieck Barnim (lub Autobahnkreuz Barnim) oraz bezpośrednie połączenie z drogą B2, co przyczyni się do likwidacji węzła nr 36.
 • śródmiejskie – omijające ścisłe centrum miasta (np. II obwodnica Krakowa)
 • miejskie – przechodzące obrzeżami miasta i służące do sprawnego ruchu międzydzielnicowego i aglomeracyjnego (np. Wschodnia obwodnica GOP, Śródmiejska Obwodnica Zachodnia w Bielsku-Białej)
 • pozamiejskie – przechodzące poza miejską aglomeracją i służące dla tranzytu dalekobieżnego (np. IV obwodnica Krakowa, Berliner Ring)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • zabudowa miejska
 • Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 - 2030
 • Berliner Ring
 • Bulwar Peryferyjny Paryża
 • MKAD w Moskwie
 • kolej obwodowa
 • Pojazd – urządzenie do transportu ludzi lub towarów, w różnych środowiskach: na kołach, gąsienicach, płozach, w przestrzeni kosmicznej (wynoszony rakietą nośną), w głębinach morskich. Pojazd może być napędzany własnym źródłem napędu (zasilanym z własnego lub zewnętrznego źródła energii), ciągnięty lub pchany. Pojazdy poruszające się w wodzie, powietrzu lub kosmosie określa się jako statki (statek wodny, statek powietrzny, statek kosmiczny).Śródmiejska obwodnica zachodnia w Bielsku-Białej – dwujezdniowa trasa z tunelami, wiaduktami, a także skrzyżowaniami jednopoziomowymi, obiegająca centralne dzielnice miasta. Jej ostatni fragment został otwarty 29 czerwca 2006. Stanowi ona połączenie drogi ekspresowej S1 Katowice-Cieszyn z drogą krajową nr 69 łączącą Bielsko-Białą ze Zwardoniem.
  Warto wiedzieć że... beta

  Kolej obwodowa (kolej pierścieniowa, okrężna) - określenie obwodnicy kolejowej, otaczającej obszar śródmieścia i łączącej wybiegające ze śródmieścia linie. Miano kolei obwodowej nosi jako nazwę własną wiele linii kolejowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.579 sek.