• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Obwód Radom AK

  Przeczytaj także...
  Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) (SSS) – Siły Zbrojne w Kraju podczas II wojny światowej, w okresie od 13 listopada 1939 do 14 lutego 1942, a następnie przemianowane na Armię Krajową.Podchorąży – tytuł wojskowy kandydata na oficera zawodowego lub rezerwy (tradycyjnie tytuł ten jest używany także w innych służbach mundurowych, np. w straży pożarnej).
  Wojskowa Służba Ochrony Powstania powstała na mocy rozkazu gen. Stefana Roweckiego z 15 lipca 1941 (według innej wersji 29 września 1941), początkowo pod nazwą „Służba Ochrony Powstania” (od 1943 Wojskowa Służba Ochrony Powstania) jako specjalna struktura wojskowa, „II rzutu” przeznaczona w trakcie akcji powstańczej do służby ochronno-wartowniczej i garnizonowej. Początkowo podlegała Oddziałowi I (Organizacyjnemu) Komendy Głównej Armii Krajowej, zaś od 1943 Oddziałowi IV Kwatermistrzowskiemu Komendy Głównej AK. W trakcie powstania warszawskiego część oddziałów WSOP pełniła funkcje oddziałów liniowych uczestnicząc w walkach.
  Jodla a.png

  Obwód Radom - jednostka terytorialna Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej. Operowała na terenie powiatu radomskiego i nosiła kryptonimy "Cholewa", "Ogrody", "Agawa", "Marian".

  Razem z Obwodem Kozienice wschodziła w skład Inspektoratu Radomskiego Okręgu Radom-Kielce AK ("Jodła").

  Akcja Burza[]

  30 czerwca 1944 Obwód Radom miał w oddziałach pierwszego rzutu 42 plutony pełne i 11 szkieletowych o łącznym stanie 67 oficerów, 72 podchorążych, 425 podoficerów i 2043 szeregowych. Razem 2 607 żołnierzy.

  Radom – miasto na prawach powiatu w centralno-wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, położone nad rzeką Mleczną.Podoficer – żołnierz służby czynnej lub żołnierz rezerwy należący do korpusu podoficerów, posiadający stopień wojskowy co najmniej kaprala (mata w Marynarce Wojennej).

  Z kolei w 29 plutonach WSOP miał 1 600 żołnierzy:

 • w podobwodzie I - 633,
 • w podobwodzie II - 130,
 • w podobwodzie III - 238,
 • w podobwodzie IV - 141,
 • w podobwodzie V - 218,
 • w mieście Radom - 240.
 • Łącznie daje to 4 207 żołnierzy.

  Poza plutonami bojowymi i WSOP pozostawało 2 038 osób (w tym 328 kobiet zorganizowanych w Wojskowej Służbie Kobiet).

  W sumie więc 30 czerwca 1944 Obwód Radom miał zorganizowanych 6254 żołnierzy (w tym 74 oficerów, 106 podchorążych i 776 podoficerów).

  Powiat radomski – powiat w Polsce, w południowej części województwa mazowieckiego, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Siedzibą władz powiatu jest miasto Radom.Oficer − żołnierz zawodowy lub żołnierz rezerwy posiadający stopień wojskowy co najmniej podporucznika, pełniący zazwyczaj służbę na stanowisku dowódcy, instruktora, członka sztabu, a także na stanowisku szczególnym (np. sędzia sądu wojskowego, prokurator wojskowy, lekarz, pilot) lub na innym stanowisku.

  Bibliografia[]

 • Struktura Organizacyjna Armii Krajowej, Marek Ney-Krwawicz w: Mówią wieki nr 9/1986.
 • Wojciech Borzobohaty, "Jodła" Okręg Radomsko-Kielecki ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa 1988, ISBN 83-211-0901-2.
 • Zobacz też[]

 • Powiat Radom-Land • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Powiat Radom-Land (niem. Landkreis Radom, pol. powiat ziemski radomski) – jednostka administracyjna samorządu terytorialnego dystryktu radomskiego w Generalnym Gubernatorstwie.
  Okręg Samodzielny Radom-Kielce AK lub Okręg Radomsko-Kielecki AK (włśc. Okręg Kielecki AK, zwany ze względu na okupacyjny dystrykt w jakim się znajdował Okręg Radom AK) - kryptonim Jodła, Rolnik, Maliny. Jeden z okręgów organizacyjnych Armii Krajowej w okupowanej Polsce. Istniał w latach 1939-1944. Obszar ZWZ AK Jodła w chwili powstania obejmował województwo kieleckie oraz powiaty miechowski i olkuski. Później odłączono od niego te dwa powiaty, następnie przyłączono powiat radomszczański, a odłączono powiat opoczyński i w takim kształcie istniał do rozwiązania.
  Armia Krajowa (AK) – zakonspirowana organizacja zbrojna polskiego podziemia w latach II wojny światowej, działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanej przez Niemców, ZSRR i Słowaków.
  Obwód Kozienice – jednostka terytorialna Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej. Operowała na terenie powiatu Kozienice i nosiła kryptonimy „Puszcza” „Krzaki” „Jeżyny” „Bławatek” „Ludwik”.
  Mówią Wieki – popularnonaukowy magazyn historyczny wydawany od 1958 roku jako miesięcznik. W styczniu 2010 roku ukazał się 600 numer.

  Reklama