• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Obwód Kozienice AK

  Przeczytaj także...
  Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) (SSS) – Siły Zbrojne w Kraju podczas II wojny światowej, w okresie od 13 listopada 1939 do 14 lutego 1942, a następnie przemianowane na Armię Krajową.Gmina Głowaczów (do 1949 gmina Mariampol ) - gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie kozienickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie radomskim.
  Mówią Wieki – popularnonaukowy magazyn historyczny wydawany od 1958 roku jako miesięcznik. W styczniu 2010 roku ukazał się 600 numer.
  Jodla a.png

  Obwód Kozienice – jednostka terytorialna Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej. Operowała na terenie powiatu Kozienice i nosiła kryptonimy „Puszcza” „Krzaki” „Jeżyny” „Bławatek” „Ludwik”.

  Wraz z Obwodem Radom AK wchodził w skład Inspektoratu Radomskiego Okręgu Radom-Kielce ("Jodła"). Wszystkie placówki na terenie Obwodu posiadały własne grupy dywersyjne i patrole likwidacyjne.

  31 grudnia 1943 Obwód Kozienice miał zorganizowanych 96 plutonów i liczył 6120 żołnierzy.

  Roman Ludwik Bielawski ps. "Adam", "Jeleń" – major Wojska Polskiego II RP i Armii Krajowej; uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku; pierwszy komendant Obwodu Kozienice ZWZ-AK.Okręg Samodzielny Radom-Kielce AK lub Okręg Radomsko-Kielecki AK (włśc. Okręg Kielecki AK, zwany ze względu na okupacyjny dystrykt w jakim się znajdował Okręg Radom AK) - kryptonim Jodła, Rolnik, Maliny. Jeden z okręgów organizacyjnych Armii Krajowej w okupowanej Polsce. Istniał w latach 1939-1944. Obszar ZWZ AK Jodła w chwili powstania obejmował województwo kieleckie oraz powiaty miechowski i olkuski. Później odłączono od niego te dwa powiaty, następnie przyłączono powiat radomszczański, a odłączono powiat opoczyński i w takim kształcie istniał do rozwiązania.

  Komendantem obwodu byli kolejno: kpt. Roman Bielawski "Adam" (od lutego 1940 do 12 lipca 1942 zg.), kpt. Józef Pawlak "Bartosz", mjr Władysław Komórek ps. "Lucjan". Po wojnie zaangażował się w budowę struktur organizacji NIE ("Niepodległość") na terenie kozienickiego powiatu.

  Struktura organizacyjna[]

  Obwód Kozienice AK liczył 5 rejonów:

  Armia Krajowa (AK) – zakonspirowana organizacja zbrojna polskiego podziemia w latach II wojny światowej, działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanej przez Niemców, ZSRR i Słowaków.Kozienice – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie kozienickim. Siedziba władz powiatu i miejsko-wiejskiej gminy Kozienice. Położone nad rzeką Zagożdżonką, na Nizinie Środkowomazowieckiej, historycznie w Małopolsce.
 • Rejon I „Południe” - komendant por. Jan Zawadzki "Gerwazy";
 • Rejon II „Wschód” - komendant kpt. Franciszek Polkowski "Grab";
 • Rejon III „Zachód” - komendant - inż. Czesław Sudlitz "Paw";
 • Rejon IV „Centrum” - komendant ppor. Czyż, por. Stanisław Grabowski "Bonifacy",
 • Rejon V „Północ” (gmina Głowaczów) - komendanci: Stefan Mika „Bażant” (od stycznia 1940 do czerwca 1942; potem przeniesiony do dyspozycji obwodu, kpt. Roman Siwek „Helena” (od lipca 1942 do 1944; zginął podczas Akcji Burza), p.o. Stefan Banaszkiewicz (przejął obowiązki po śmierci "Heleny" do stycznia 1945; wcześniej zastępca komendanta), mjr Władysław Komórek ps. "Lucjan".
 • Bibliografia[]

 • Struktura Organizacyjna Armii Krajowej, Marek Ney-Krwawicz w: Mówią wieki nr 9/1986.
 • Wojciech Borzobohaty, "Jodła" Okręg Radomsko-Kielecki ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa 1988, ISBN 83-211-0901-2.
 • Stanisław Grabowski herbu Topór (ur. 29 października 1780 w Warszawie, zm. 3 października 1845 tamże), syn naturalny króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego i Elżbiety Szydłowskiej, brat Michała. Od 1809 sekretarz Rady Stanu Księstwa Warszawskiego. Uzyskał tytuł hrabiego w 1816 roku. Od 1818 poseł na sejm w Warszawie, gdzie odznaczył się duchem reakcji, senator-kasztelan Królestwa Polskiego (kongresowego) w 1819 roku, senator-wojewoda Królestwa Polskiego od 1825 roku. 20 lipca 1831 skreślony z listy senatorów.Powiat kozienicki - powiat w Polsce (w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Kozienice.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Obwód Radom - jednostka terytorialna Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej. Operowała na terenie powiatu radomskiego i nosiła kryptonimy "Cholewa", "Ogrody", "Agawa", "Marian".
  NIE – kadrowa organizacja wojskowa, której zadaniem było kontynuowanie walki o niepodległość Polski po wkroczeniu Armii Czerwonej. Nazwa może być tłumaczona na dwa sposoby – NIE jako skrót od słowa "Niepodległość" lub jako symbol sprzeciwu wobec ZSRR. Komendantem Głównym NIE został generał Leopold Okulicki przyjmując pseudonim Nowak.

  Reklama