• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Obwód - administracja

  Przeczytaj także...
  Podział administracyjny (podział terytorialny) – podział terytorium państwa na mniejsze obszary, którego celem jest m.in. usprawnienie realizacji zadań przez organy administracji publicznej.Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.
  Obwód głosowania - jest to stała jednostka terytorialna utworzona na obszarze gminy (na podst. ustawy z 16 lipca 98 r. o radach gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich) w celu przeprowadzenia wyborów i referendów. Obwody specjalne tworzy się także w szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, jeżeli w dniu wyborów będzie przebywać w nich co najmniej 15 wyborców, a także w zakładach karnych i aresztach najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów. Można utworzyć je także na polskich statkach morskich pływających pod polska banderą i pod dowództwem polskiego kapitana, należących do polskiego armatora – pod warunkiem że jest tam co najmniej 15 wyborców oraz gdy istnieje możliwość przekazania wyników. Obwody głosowania tworzy sie także w polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych. Obwody powszechne (obejmujące 500 do 3 tys. mieszkańców) tworzy rada gminy.

  Obwód - jednostka administracyjna podziału terytorialnego. Podział administracyjny na obwody obowiązuje w:

  Obwody Federacji Rosyjskiej, ros. Области Российской Федерации – jednostki podziału administracyjnego Rosji.Podział administracyjny Kirgistanu obejmuje siedem obwodów (областы, облусу) oraz dwa miasta wydzielone – Biszkek i Osz. Jednostkami administracyjnymi niższego szczebla są rejony.
 • Albanii
 • Białorusi
 • Bułgarii
 • Kirgistanie
 • Rosji (ros. область 'obłast')
 • Ukrainie.
 • Zobacz też[]

 • Obwód głosowania
 • Przypisy

  Podział administracyjny Albanii: Albania dzieli się na 12 obwodów (alb. qark), obejmujących po kilka okręgów (alb. rreth, l.mn. rrethe).Terytorium Ukrainy w I rzędzie dzieli się na 24 obwody (ukr. oблacть czyt. obłast), miasta wydzielone (Kijów i Sewastopol) oraz republikę autonomiczną (Republikę Krymską) mającą własną konstytucję, rząd i parlament, w II rzędzie dzieli się na 492 rejony (inaczej powiaty, ukr. pайон – rajon).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Od 1999 roku Bułgaria dzieli się na 28 obwodów (bułg. област, l.mn. области), które kształtem odpowiadają 28 okręgom istniejącym do 1987 roku. Od 1987 do 1999 roku Bułgaria dzieliła się na dziewięć większych obwodów.
  Białoruś w roku 1960 jeszcze za czasów Białoruskiej SRR podzielona została na jedno miasto wydzielone Mińsk (biał. Мінск, Minsk lub Менск, Miensk) oraz obwody (biał. вобласць, wobłasć), które dzielą się na rejony (biał. раён, rajon). Ten podział administracyjny obowiązuje do dziś. Aktualnie istnieje jedno miasto wydzielone (Mińsk, który jest zarazem stolicą obwodu mińskiego i de facto tworzy oddzielny obwód) oraz 6 obwodów, które dzielą się na 118 rejonów i 10 miast wydzielonych na prawach rejonów (miasta obwodowego znaczenia). Istnieje tendencja do zdegradowania miast wydzielonych do poziomu miast rejonowych: w latach 1995-2013 straciły swój status Lida, Łuniniec, Lepel, Dobrusz, Kalinkowicze, Rohaczów, Wołkowysk, Nowogródek, Wilejka, Dzierżyńsk, Horki, Krzyczew, Osipowicze, Kobryń, Żłobin, Swietłahorsk, Rzeczyca, Słonim, Słuck, Mołodeczno, Mozyrz, Soligorsk, Zasław, Połock, Orsza.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.