• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Obudowa ochronna - elektryczna

  Przeczytaj także...
  Urządzenia elektryczne to urządzenia niskiego napięcia o mocach znamionowych rzędu do kilku kilowatów, wchodzące w skład instalacji elektrycznych w obiektach nieprzemysłowych i przemysłowych, a także urządzenia oraz instalacje teletechniczne i elektroniczne, przyrządy i obwody pomiarowe, sygnalizacje, sterowania, monitorowania i inne.Bariera, bariera ochronna - środek ochrony przeciwporażeniowej podstawowej. Bariera ochronna jest stosowana jako ochrona częściowa i tylko w wyjątkowych sytuacjach. Chroni przed niezamierzonym dotknięciem niebezpiecznych części czynnych (w przypadku niskiego napięcia), albo niezamierzonemu wejściu w strefę niebezpieczną (w przypadku wysokiego napięcia). Bariera powinna być zabezpieczona przed przypadkowym jej usunięciem. Usunięcie bariery może jednak być możliwe bez użycia kluczy lub narzędzi. Bariery, jako środek ochrony, stosowane są w pomieszczeniach ruchu elektrycznego i zabezpieczają osoby wykwalifikowane lub przeszkolone.
  Przegroda ochronna (elektryczna) – część zabezpieczenia przed dotykiem bezpośredni (Ochrona podstawowa) ze wszystkich normalnych kierunków dostępu.

  Obudowa ochronna – obudowa otaczająca części wewnętrzne urządzenia w celu zapobieżenia dostępowi do niebezpiecznych części czynnych ze wszystkich stron. Jest jednym ze środków ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim. W przeciwieństwie do barier i przegród ochronnych do zdemontowania obudowy potrzebne są klucze lub narzędzia. W innym przypadku dostęp do niebezpiecznych części czynnych powinien być możliwy po uprzednim ich izolacyjnym odłączeniu od obwodu zasilającego.

  Część czynna niebezpieczna (ang. hazardous live part) - część czynna, która w pewnych określonych warunkach może spowodować porażenie prądem elektrycznym.Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa (ochrona przed dotykiem bezpośrednim) – środki ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach elektrycznych zabezpieczające przed zetknięciem się człowieka z częściami czynnymi lub przed wystąpieniem niebezpiecznych napięć na częściach przewodzących dostępnych.

  Bibliografia[]

 • Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne. Terminy i definicje, Biuletyn SEP INPE 2013, nr 162-163, s. 91-99.
 • Jerzy Laskowski, "Nowy poradnik elektroenergetyka przemysłowego", Wydawnictwo COSiW SEP, Warszawa 2005, ISBN 83-89008-84-X, s. 25
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.