• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Obudowa

  Przeczytaj także...
  Obudowa kotwiowa jest to obudowa wyrobisk górniczych w postaci cięgien (kotwi), umieszczanych w otworach wiertniczych wykonanych w stropie i ociosach wyrobiska. Głowica kotwi rozparta jest w otworze wiertniczym, a końcowa część kotwi podtrzymuje zewnętzną warstwę skalną. Istota działania tego typu obudowy jest oparta na "spięciu" warstw skalnych stropu powodując przy tym wzmocnienie górotworu. Obudowa kotwiowa nie ma skłonności do przenoszenia dużych obciążeń.Obudowa żebrowa połączeń korytarzowych wyrobisk górniczych wykonana jest w postaci szkieletu nośnego, składającego się z żebra głównego z zamocowanymi do niego wspornikami oraz wsporczych żeber, zaopatrzonych w złącza, korzystnie klinowe.
  Obudowa podporowa – obudowa wyrobisk korytarzowych, która ma na celu podparcie wyrobiska przez otaczający go górotwór. Podparcie górotworu realizowane jest przez stropnice i stojaki lub mury, miejsce połączenia stropnicy ze stojakiem to zamek, stojak podparty jest na tzn stopie.
  Hermetyczność - cecha dowolnego układu lub urządzenia, oznaczająca jego kompletną zamkniętość dla zewnętrznych czynników.Obudowa komputera to najczęściej metalowa (stalowa lub aluminiowa) z elementami plastikowymi zamknięta skrzynka w formie prostopadłościanu, umożliwiająca umieszczenie i zamocowanie najważniejszych elementów komputera. Nowa obudowa jest rzadko sprzedawana łącznie z zasilaczem komputera.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Obudowa ochronna (elektryczna) – obudowa otaczająca części wewnętrzne urządzenia w celu zapobieżenia dostępowi do niebezpiecznych części czynnych ze wszystkich stron. Jest jednym ze środków ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim.
  Obudowa górnicza to ogół środków technicznych zapewniających stabilność i trwałość wyrobiska (mogą istnieć wyrobiska, które nie wymagają żadnych środków technicznych czyli obudowy - np. jaskinie). Tak rozumiana obudowa chroni przestrzeń wyrobiska przed:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.