• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Obszar niemunicypalny

  Przeczytaj także...
  Fort McMurray – miejscowość (urban service area) w Kanadzie, w prowincji Alberta, stanowiąca część gminy Wood Buffalo, położona w pobliżu ujścia rzeki Clearwater do Athabaski. W 2006 roku miejscowość liczyła 47 705 mieszkańców.Edmonton – miasto położone w zachodniej Kanadzie, leżące na preriach kanadyjskich, nad rzeką Saskatchewan Północny. Edmonton stało się stolicą kanadyjskiej prowincji Alberta 1 września 1905 r.
  Township to w krajach angielskojęzycznych rodzaj jednostki podziału terytorialnego niższego rzędu lub miejscowości. Dokładne znaczenie tego terminu różni się w poszczególnych krajach (dosłownie oznacza ono okręg miejski, ale np. w USA nazywa się tak głównie obszary wiejskie).
  Obszar niemunicypalny Roundhead w stanie Ohio

  Obszar niemunicypalny (ang. unincorporated area) – w niektórych krajach anglosaskich zamieszkane lub niezamieszkane terytorium nieposiadające własnej administracji, a więc praw miejskich, które pozwalałyby na egzekucję podatków lokalnych. Takie obszary znajdują się w jurysdykcji większych jednostek terytorialnych, jak powiat, hrabstwo, prowincja, stan, a nawet na szczeblu państwowym.

  Miejscowość – w Polsce w ujęciu ustawowym jednostka osadnicza lub inny obszar zabudowany odróżniający się od innych miejscowości odrębną nazwą, a przy jednakowej nazwie, odmiennym określeniem ich rodzaju. Natomiast w celach statystycznych, przy ustalaniu wykazu nazw miejscowości oraz nazw ich cześci integralnych przyjęto, że terminem tym określa się każde skupisko ludności, niezależnie od liczby zabudowań i gęstości zabudowy i liczby ludności; przy czym miejscowość musi się odróżniać od innych skupisk (szczególnie sąsiednich) odrębną nazwą urzędową, a przy nazwie identycznej, odmiennym określeniem skupiska (np. wieś, kolonia, osada itp.).Australia Południowa – jeden ze stanów Australii, położony jest w centralno-południowej części kontynentu australijskiego, u brzegów Oceanu Południowego. Ma obszar 1 043 514 km². Stolicą Australii Południowej jest Adelaide, znana jako "City of Churches" (Miasto Kościołów). Australia Południowa została założona jako kolonia Wielkiej Brytanii w 1836 roku i przyłączyła się do Związku Australijskiego (Australii) w 1901. Ludność Południowej Australii to w przybliżeniu 1,60 mln osób (IX 2008), większość z nich mieszka w stolicy stanu, w pobliżu brzegu oceanu i wzdłuż rzeki Murray .

  Australia[ | edytuj kod]

  W Australii obszarami niemunicypalnymi są zazwyczaj tereny położone poza granicami miejskimi, o znacznej powierzchni i niewielkim zaludnieniu. Najwięcej takich obszarów znajduje się na Terytorium Północnym. Większość terytorium stanu Australia Południowa jest obszarem niemunicypalnym, zarządzanym przez Outback Areas Community Development Trust. Daleki zachód i północ stanu Nowa Południowa Walia określa się mianem Unincorporated Far West Region, ze względu na niewielką liczbę ludności. Takimi obszarami zajmują się – w miarę potrzeb – wyznaczeni urzędnicy we władzach stanów lub terytoriów. Spośród pozostałych stanów jedynie Wiktoria posiada dwa niewielkie obszary niemunicypalne w hrabstwie Alpine i jeden w hrabstwie Mansfield (są to ośrodki narciarskie); zalicza się do nich także niektóre wyspy przybrzeżne.

  Hrabstwo – tym mianem określa się jednostkę podziału administracyjnego, najczęściej odpowiadającą polskiemu powiatowi. Podział terytorialny na hrabstwa przetrwał do dziś w krajach anglosaskich (ang. shire); m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanach Zjednoczonych i na Węgrzech (komitat – węg. megye).Census-designated place (CDP) – jednostka osadnicza w USA, termin ten używany jest przez Amerykański Urząd Statystyczny do celów statystycznych, na przykład przy spisach powszechnych.

  Kanada[ | edytuj kod]

  W Kanadzie, w zależności od prowincji, pojęcie unincorporated settlement odnosi się do miejscowości (najczęściej osad), które nie posiadają rad miejskich. Stanowią one zwykle, ale nie zawsze, część większego organizmu miejskiego. Mogą to być małe osiedla, a także spore obszary zurbanizowane. Na przykład Sherwood Park, przedmieście Edmonton, mogłoby być siódmym co do wielkości miastem Alberty, gdyby wystąpiło o przyznanie praw miejskich, ale jego mieszkańcy wolą należeć do Specialized Municipality of Strathcona County. Podobnie, bogate w bitumy i szybko rosnące osiedle Fort McMurray nie jest niezależną jednostką, a wchodzi w skład rozległej Wood Buffalo Regional Municipality.

  Wiktoria (ang. Victoria, VIC) – jeden ze stanów Australii, położony w południowo-wschodniej części kontynentu australijskiego. Odznacza się największą w kraju gęstością zaludnienia. Prawa miejskie – zbiór praw dotyczący mieszkańców miasta, szczególnie istotny w średniowieczu, gdyż wyjmował mieszczan spod jurysdykcji prawa ziemskiego (tzw. prawo dworskie).

  Stany Zjednoczone[ | edytuj kod]

  W Stanach Zjednoczonych pojęcie obszaru niemunicypalnego odnosi się generalnie do części hrabstwa znajdującego się poza terenami zmunicypalizowanymi. W większości stanów przyjęto zasadę, że władze hrabstwa posiadają w odniesieniu do tych obszarów uprawnienia takie, jakie mają na obszarach municypalnych rady miejskie. W niektórych jednak wypadkach władze stanowe składają te obowiązki na barki mniejszych jednostek hrabstw, jakimi są townships.

  Nowa Południowa Walia (ang. New South Wales, NSW) – najstarszy i najbardziej zaludniony stan Australii. Leży w południowo-wschodniej części kraju. Na północy graniczy ze stanem Queensland, od zachodu z Australią Południową, a od południa ze stanem Wiktoria. Ponadto sąsiaduje z Australijskim Terytorium Stołecznym, który jest enklawą wewnątrz Nowej Południowej Walii, oraz z Terytorium Jervis Bay, będącym półenklawą. Stolicą stanu i jego największym miastem jest Sydney.Roundhead – obszar niemunicypalny w Hardin County, w Ohio (Stany Zjednoczone), znajdujący się 24 km na południowy zachód od Kenton, na wysokości 306 m. Kod pocztowy to 43346.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • census-designated place
 • Warto wiedzieć że... beta

  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Powiat (w Polsce) – jednostka samorządu terytorialnego II stopnia i podziału administracyjnego, obejmująca część obszaru województwa. Ich funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.