Obszar aktywny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Obszar aktywny obserwowany w trzech różnych zakresach promieniowania (od góry): zakres widzialny (MDI/SOHO) -- poziom fotosfery, zakres ultrafioletowy linia helu II 30,4 nm (EIT/SOHO) -- poziom chromosfery, zakres ultrafioletowy linia Fe XII 19,5 nm (EIT/SOHO) -- poziom korony. Rozmiar przedstawionego obszaru aktywnego w zakresie widzialnym jest 30 razy większy niż rozmiar Ziemi. W linii He II możemy zaobserwować w miejscu obszaru aktywnego pojaśnienia chromosferyczne. W linii Fe XII obserwujemy wznoszące się nad jasnym obszarem aktywnym struktury pętlowe. Źródło: SOHO

Obszar aktywny to obszar atmosfery słonecznej, w którym obserwuje się całe spektrum zjawisk aktywnych na wszystkich poziomach tej atmosfery. Poszczególne zjawiska aktywne pojawiają się w zależności od stanu rozwoju obszaru aktywnego.

Plama słoneczna – widoczny ciemniejszy obszar na powierzchni Słońca (fotosfera), którego cechami są temperatura niższa niż temperatura otoczenia i silne pole magnetyczne (kilka tysięcy Gs). Mimo jasności (temperatura ok. 4000-5000 K) kontrast z otoczeniem o temperaturze ok. 6000 kelwinów powoduje, że plamy słoneczne wydają się mieć kolor czarny.Teoria Dynama Magnetohydrodynamicznego zwana teorią dynama – teoria opisująca istnienie pola magnetycznego ciał niebieskich, w tym też Ziemi.

Pojawianie się nowego obszaru aktywnego jest związane z wynurzaniem się wiązki pola magnetycznego, tworzonego w procesie dynama u podstaw strefy konwekcyjnej. W zależności od natężenia pola i skomplikowania wiązki w poszczególnych warstwach atmosfery obserwuje się różne zjawiska.

Pochodnie słoneczne to obszary atmosfery słonecznej pobudzone do silniejszej emisji promieniowania w zakresie optycznym lub ultrafioletowym. Pojawiają się wcześniej niż plamy słoneczne i będąc potem widoczne ponad nimi wchodzą w skład obszarów aktywnych oraz zanikają znacznie później niż ostatnia plama z grupy. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje pochodni.SOHO (ang. Solar and Heliospheric Observatory) – projekt badawczy współtworzony przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) oraz Narodową Agencję Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA). W ramach projektu, 2 grudnia 1995 roku, w stronę Słońca została wystrzelona rakieta, która wyniosła bezzałogową sondę kosmiczną na orbitę okołosłoneczną.

W fotosferze na obszar aktywny składają się:

 • dwubiegunowe obszary pól magnetycznych
 • pochodnie fotosferyczne
 • plamy lub grupy plam słonecznych o różnym stopniu rozwoju
 • W chromosferze obserwowane są:

 • pola pochodni chromosferycznych
 • protuberancje
 • rozbłyski chromosferyczne
 • W koronie obserwowane są:

 • jasne pętle rentgenowskie
 • proporce koronalne
 • rozbłyski rentgenowskie
 • koronalne wyrzuty masy
 • Rozmiary oraz czas życia obszaru aktywnego mogą być bardzo różne. Najmniejsze, efemeryczne obszary aktywne, istnieją ledwie kilkanaście godzin, największe nawet kilka miesięcy.

  Rozbłysk słoneczny - zespół zjawisk i procesów fizycznych wywołany nagłym wydzieleniem w atmosferze Słońca ogromnej ilości energii spowodowany przez proces anihilacji pola magnetycznego. Energia ta została wcześniej zakumulowana w polach magnetycznych obszarów aktywnych.
  Reklama