• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidy

  Przeczytaj także...
  Narodowy rezerwat przyrody Salajka (cz. Národní přírodní rezervace Salajka) – narodowy rezerwat przyrody na terenie Czech, w kraju morawsko-śląskim, w pobliżu miejscowości Bílá w powiecie Frydek-Mistek. Przedmiotem ochrony jest jodłowo-bukowy las na północnych stokach granicznego pasma Beskidu Śląsko-Morawskiego, na wysokości od 712 do 820 m n.p.m., ok. 500 m powyżej przełęczy Bumbálka. Zajmuje 21,95 ha powierzchni w granicach CHKO Beskidy. Został utworzony 4 lipca 1956.Narodowy pomnik przyrody w Czechach (cz. Národní přírodní památka, NPP) – niewielki obszar lub twór przyrodniczy, najczęściej geomorfologiczny lub geologiczny, o znaczeniu narodowym lub międzynarodowym objęty ochroną prawną na terenie Czech zgodnie z ustawą nr 114 z 1992 roku. Pod koniec 2011 roku narodowych pomników przyrody w Czechach było 112.
  Rezerwat przyrody Mazácký Grúnik (cz. Přírodní rezervace Mazácký Grúnik) – rezerwat przyrody w Czechach, w kraju morawsko-śląskim, w pobliżu Ostrawicy, w powiecie Frydek-Mistek. Obejmuje 95,65 ha powierzchni w granicach CHKO Beskidy na stromym północno-zachodnim zboczu grzbietu Kobylanka-Czupel na wysokości 575-943 m n.p.m.. Na północnym wschodzie przylega do NPR Mazák.

  Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidy (czes. Chráněná krajinná oblast (CHKO) Beskydy) – obszar chronionego krajobrazu w Czechach, w kraju morawsko-śląskim i zlińskim, obejmujący Beskid Śląsko-Morawski, część Gór Wsetyńskich oraz część Jaworników. Powstał 16 marca 1973 r. na mocy rozporządzenia Ministra Kultury Republiki Czechosłowackiej nr 5373 z dn. 5 marca 1973 r. Powierzchnia parku wynosi 1160,0 km² co czyni go największym obszarem chronionego krajobrazu na terenie Czech.

  Narodowy rezerwat przyrody Mazák (cz. Národní přírodní rezervace Mazák) – narodowy rezerwat przyrody na terenie Czechach, w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Frydek-Mistek, na wysokości od 715 do 1315 m n.p.m. Obejmuje zachodnie i przyszczytowe stoki Łysej Góry i Kobylanki, zajmuje 92,91 ha powierzchni w granicach CHKO Beskidy. Po raz pierwszy obszar ten został objęty ochroną prawną 31 grudnia 1933, a w obecnej formie NPR Mazák funkcjonuje od 1956. Od strony południowo-zachodniej do NPR Mazák przylega rezerwat przyrody Mazácký Grúnik.Rezerwat przyrody Velký Polom (cz. Přírodní rezervace Velký Polom) – rezerwat przyrody w Czechach, w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Frydek-Mistek, w Malenowicach. Powstał w 1999 i obejmuje 73,67 ha powierzchni w granicach CHKO Beskidy, obejmujący przyszczytowe fragmenty góry Wielki Połom, na wysokości 860-1067 m n.p.m.

  CHKO od strony słowackiej sąsiąduje z CHKO Kysuce.

  Na jego obszarze znajduje się ponadto 51 małopowierzchniowych form ochrony przyrody:

 • 7 narodowych rezerwatów przyrody:
 • NPR Kněhyně - Čertův mlýn
 • NPR Mazák
 • NPR Mionší
 • NPR Pulčín - Hradisko
 • NPR Radhošť
 • NPR Razula
 • NPR Salajka
 • 20 rezerwatów przyrody
 • PR Bučací potok
 • PR Čerňavina
 • PR Draplavý
 • PR Galovské lúky
 • PR Huštýn
 • PR Klíny
 • PR Kutaný
 • PR Malenovický kotel
 • PR Malý Smrk
 • PR Mazácký Grúnik
 • PR Noříčí
 • PR Poledňana
 • PR Smrk
 • PR Studenčany
 • PR Travný
 • PR Travný potok
 • PR Trojačka
 • PR V Podolánkách
 • PR Velký Polom
 • PR Zimný potok
 • 1 narodowy pomnik przyrody
 • NPP Skalická Morávka
 • 23 pomniki przyrody
 • Brodská
 • Byčinec
 • Kladnatá - Grapy
 • Kněhyňská jeskyně
 • Kudlačena
 • Kyčmol
 • Lišková
 • Motyčanka
 • Obidová
 • Ondrášovy díry
 • Pod Juráškou
 • Pod Lukšincem
 • Podgrúň
 • Poskla
 • Rákosina Střítež
 • Skálí
 • Smradlavá
 • Stříbrník
 • Uherská
 • Vachalka
 • Velký kámen
 • Vodopády Satiny
 • Zubří
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Barański Mirosław J.: CHKO Beskydy, w: «Harnaś. Materiały szkoleniowe Studenckiego Koła Przewodników Górskich "Harnasie"», nr 13, wyd. PTTK, Oddz. Uczelniany im. Zygmunta Klemesiewicza przy Politechnice Śl., Gliwice 1986, s. 7 - 25;
 • Aleksander Dorda: Środowisko biotyczne. Ochrona przyrody na lewym brzegu Olzy. W: Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych pod redakcją Idziego Panica. T. I: Śląsk Cieszyński w czasach prehistorycznych. Cz. pierwsza: Środowisko przyrodnicze. Cieszyn: Starostwo Powiatowe, 2009, s. 142-143. ISBN 978-83-926929-2-8.
 • Rezerwat przyrody Travný potok (cz. Přírodní rezervace Travný potok) – rezerwat przyrody w Czechach, w kraju morawsko-śląskim, w pobliżu wsi Morawki, w powiecie Frydek-Mistek. Po powiększeniu w roku 2000 obejmuje 18,68 ha powierzchni (ponadto 23,8 ha otuliny ) w granicach CHKO Beskidy na wschodnim zboczu góry Trawny, nad potokiem Trawny, na wysokości 800-1040 m n.p.m.Narodowy rezerwat przyrody Pulčín - Hradisko (cz. Národní přírodní rezervace Pulčín - Hradisko) – narodowy rezerwat przyrody na terenie Czech, w kraju zlińskim, w pobliżu miejscowości Francova Lhota w powiecie Vsetín. Obejmuje górę Hradisko (773 m n.p.m.) na południowo-wschodnim skraju Jaworników wraz z zespołem wychodni skalnych (Pulčínské skály) na wysokości od 510 do 773 m n.p.m. Zajmuje 72,73 ha powierzchni w granicach CHKO Beskidy. Został utworzony 19 stycznia 1989.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pomnik przyrody w Czechach (cz. Přírodní památka, PP) – niewielki obszar lub twór przyrodniczy o znaczeniu regionalnym objęty ochroną prawną na terenie Czech zgodnie z ustawą nr 114 z 1992 roku. Pod koniec 2011 roku pomników przyrody w Czechach było 1248.
  Jaworniki (513.411; słow. i cz. Javorníky) – pasmo górskie na granicy zachodniej Słowacji i wschodnich Moraw. Należą do fliszowego łańcucha Karpat Słowacko-Morawskich (Bielaw) w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich. Granica Czech i Słowacji przebiega południową częścią głównego grzbietu pasma, południowa część należy wyłącznie do Słowacji.
  Rezerwat przyrody Zimný potok (cz. Přírodní rezervace Zimný potok) – rezerwat przyrody w Czechach, w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Frydek-Mistek, w Krasnej. Powstał w 2004 i obejmuje 3,33 ha powierzchni w granicach CHKO Beskidy, w górnym obszarze Zimnego potoku, na północno-wschodnim stoku góry Zimny (1080 m n.p.m.), na wysokości 790-1050 m n.p.m.
  Narodowy pomnik przyrody Skalická Morávka (cz. Národní přírodní památka Skalická Morávka) – obszarowy narodowy pomnik przyrody w Czechach, w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Frydek-Mistek. Powstał w 2006 i obejmuje 101,98 ha powierzchni, wzdłuż rzeki Morawki, poczynając od 5,47 km jej biegu poniżej miejscowości Raszkowice, w dół przez miejscowości Ligota Górna, Ligota Dolna, Noszowice, docierając pomiędzy Dobrą i Skalicę (część miasta Frydek-Mistek), na 10,6 km biegu rzeki.
  Rezerwat przyrody w Czechach (czes. Přírodní rezervace, PR) – rezerwat przyrody o regionalnym znaczeniu w Czechach funkcjonujący zgodnie z ustawą nr 114 z 1992 roku. W maju 2012 roku było ich w Czechach 804 .
  Rezerwat przyrody Travný (cz. Přírodní rezervace Travný) – rezerwat przyrody w Czechach, w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Frydek-Mistek. Powstał w 2000 i obejmuje 154,85 ha powierzchni w granicach CHKO Beskidy na zachodnim zboczu góry Trawny w kierunku doliny potoku Mogielnicy, na wysokości 530-1203 m n.p.m.
  Rezerwat przyrody Malenovický kotel (cz. Přírodní rezervace Malenovický kotel) – rezerwat przyrody w Czechach, w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Frydek-Mistek, w Malenowicach. Powstał w 2004 i obejmuje 145,9924 ha powierzchni w granicach CHKO Beskidy, nieopodal Łysej Góry.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.