• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Obraz drukowy

  Przeczytaj także...
  Atrament (łac. atramentum → czernidło) – środek barwiący w postaci roztworu barwnika w rozpuszczalniku z ewentualnym dodatkiem substancji zagęszczających (np. żelujących). Wykorzystywany jest w szeregu przyborów pisarskich (długopisy, flamastry, markery, pisaki, pióra, pióra wieczne itp.) oraz w druku atramentowym (drukarki atramentowe, plotery).Farba drukowa zwana farbą drukarską lub farbą graficzną to materiał powłokotwórczy ciekły lub mazisty o charakterze zawiesiny lub roztworów substancji barwiących w spoiwach. Używana w druku, czyli zasadniczo w procesie zwielokrotniania obrazu przez przenoszenie go z formy drukowej na podłoże drukowe.
  Druk wklęsły (druk wgłębny) – jeden z trzech podstawowych sposobów druku (obok druku płaskiego i druku wypukłego), stosowany zarówno w grafice warsztatowej, jak i poligrafii.

  Obraz drukowy – obraz taki sam pod względem kształtu, jak ten, który pojawi się później na odbitce uzyskanej w danej technice drukowania, czyli obraz miejsca zetknięcia się środka drukującego (farba drukowa, toner, tusz, atrament) z podłożem drukowym (papier, tektura, folia).

  Druk płaski – jest to jedna z podstawowych technik druku, obok druku wklęsłego i wypukłego, stosowana w technikach graficznych i poligraficznych. Forma drukowa w druku płaskim charakteryzuje się tym, że jest właśnie płaska, tzn. miejsca drukujące i niedrukujące znajdują się na tym samym poziomie. Ogólnie techniki druku płaskiego dzieli się na dwa rodzaje:Tusz – środek barwiący (farba wodna pigmentowa), szybkoschnący, wodoodporny, najczęściej czarny. Wyrabiany z sadzy w postaci pałeczek, gałek lub w postaci cieczy. Służy do kreślenia lub rysowania piórkiem albo pędzelkiem. W starożytności tusz pojawił się w Egipcie i Chinach, w Europie znany od XVIII w.

  Obraz drukowy różni się od obrazu gotowego produktu jedynie tym, że nie uwzględnia powiększania się i deformacji szczegółów obrazu wynikających z wsiąkliwości środka drukującego w podłoże, rozmazywania się tego środka, smużenia, łączenia kropel, zalewania na rogach i tym podobnych zjawisk.

  Druk wypukły, wypukłodruk – jedna z podstawowych, oprócz druku wklęsłego i płaskiego, technik graficznych, w której odbitka powstaje poprzez odbicie farby nałożonej na częściach wypukłych formy drukowej. Jest to najstarsza technika graficzna.Maszyna do pisania – urządzenie mechaniczne o napędzie ręcznym lub elektrycznym, posiadające klawisze, które naciskane powodują wydrukowanie metodą typograficzną określonych znaków na umieszczonym w maszynie podłożu drukowym (najczęściej papierze). Urządzenie może być również wspomagane modułem elektronicznym umożliwiającym zapamiętywanie wpisywanego tekstu.

  Pojęcie obrazu drukowego jest wykorzystywane przy omawianiu techniki druku w poszczególnych rodzajach urządzeń drukujących – w szczególności istotne jest, gdzie obraz ten pojawia się po raz pierwszy.

  Co stanowi obraz drukowy?[ | edytuj kod]

 • druk jednokolorowy i jednotonalny – kształt reprodukowanego obrazu
 • druk jednokolorowy i wielotonalny – najczęściej raster, czyli zbiór linii lub punktów, których wielkość lub gęstość symuluje odpowiednie odcienie danego koloru
 • druk wielokolorowy i wielotonalny – zbiór wszystkich rastrów.
 • Obraz drukowy w różnych technikach druku[ | edytuj kod]

 • maszyna do pisania, drukarka rozetkowa, drukarka wierszowa – obraz drukowy powstaje dopiero na podłożu drukowym, w momencie gdy czcionka uderza w podłoże poprzez taśmę barwiącą
 • drukarka igłowa – obraz drukowy powstaje dopiero na podłożu drukowym, w momencie gdy igły uderzają w podłoże poprzez taśmę barwiącą
 • drukarka atramentowa – obraz drukowy powstaje dopiero na podłożu drukowym, w momencie gdy wytryskiwane krople atramentu padają na podłoże
 • drukarka termotransferowa – obraz drukowy powstaje dopiero na podłożu drukowym, w momencie przenoszenia barwnego wosku z taśmy barwiącej
 • drukarka termosublimacyjna – obraz drukowy powstaje dopiero na podłożu drukowym, w momencie osadzania się środka barwiącego na podłożu
 • drukarka laserowa, kserokopiarka – obraz drukowy powstaje jako obraz utajony, w momencie naelektryzowania odpowiednich miejsc na bębnie
 • druk wklęsły, płaski i wypukły – obraz drukowy powstaje, w zależności od zastosowanej technologii, na różnych etapach przygotowywania formy drukowej:
 • technologia CtF – obraz drukowy powstaje w momencie naświetlania formy kopiowej, czyli kliszy
 • technologia CtP – obraz drukowy powstaje w momencie naświetlania formy drukowej, którą jest w tym przypadku tzw. blacha
 • technologia CtPress – obraz drukowy powstaje w momencie naświetlania formy drukowej, którą jest bęben umieszczony już w maszynie drukowej.
 • Drukarka wierszowa – drukarka o wysokiej wydajności, pracująca w trybie znakowym, drukująca podczas jednego obrotu bębna czcionkowego całe wiersze tekstu.Druk – wielokrotne odbicie obrazu z formy drukowej na podłoże drukowe (np. na papier). Potocznie nazywana drukiem jest również każda kopia, czyli odbitka drukowa.
  Warto wiedzieć że... beta

  Drukarka rozetkowa – znakowa drukarka uderzeniowa, odbijająca młoteczkiem przez taśmę barwiącą znaki rozmieszczone na obwodzie obrotowej tarczy lub bębnie - "rozetce".
  Raster (ang. screen; fr. trame; niem. Raster) – symulacja obrazu wielotonalnego za pomocą obrazu jednotonalnego w postaci drobnego wzoru.
  Forma kopiowa – arkusz papieru lub folii, zawierający jedno- lub wieloużytkowy obraz drukowy, wykorzystywany do nanoszenia obrazu drukowego na formę drukową metodą fotograficzną. Formy kopiowe wykorzystuje się w szeregu różnych sytuacji, gdy nanoszenie obrazu bezpośrednio z makiety (w postaci fizycznej) lub pliku komputerowego na formę drukową jest niemożliwe, niewygodne lub nieuzasadnione ekonomicznie.
  CtPress (ang. Computer to Press, pol. technologia od komputera do maszyny offsetowej) – ogólna nazwa takich technologii przygotowywania form drukowych w typowym druku offsetowym, w których naniesienie obrazu drukowego na formę następuje bezpośrednio na maszynie drukarskiej w miejscu, z którego rozpoczyna się druk i odbywa się to tylko jeden raz przed rozpoczęciem druku.
  Computer to film – ogólna nazwa technologii tworzenia formy kopiowej na potrzeby poligrafii, która polega na naświetlaniu z komputera klisz na urządzeniu zwanym naświetlarką. W praktyce termin ten jest jednak stosowany w znaczeniu jednej z dwu podstawowych metod prowadzących do stworzenia formy drukowej w druku offsetowym. Drugą jest CtP (ang. Computer-to-Plate). W obu przypadkach efektem końcowym jest taka sama forma drukowa, tzw. blacha. Różnica polega na technologii wykonania, a co za tym idzie – na czasie pracy i jakości efektu końcowego. W praktycznych zastosowaniach CtF jest poprzednikiem CtP.
  Forma drukowa – element urządzenia drukującego, przyjmujący farbę drukową (lub inną nadrukowywaną substancję, np. lakier, klej) w miejscach obrazu drukowego w celu przekazania tej farby dalej, na podłoże drukowe. Forma drukowa jest pierwszym miejscem w urządzeniu drukującym, w którym farba drukowa przyjmuje kształt przyszłego druku. Jej powierzchnia stanowi układ fragmentów przyjmujących i nieprzyjmujących farbę, czyli inaczej mówiąc jest układem fragmentów drukujących i niedrukujących. W zależności od techniki druku, formy drukowe dzieli się na wklęsłe, płaskie i wypukłe. W formie wklęsłodrukowej miejscami drukującymi są wytrawione zagłębienia w powierzchni formy, w których zbiera się farba, zaś w formie wypukłej (typograficznej) to właśnie płaszczyzny drukujące stanowią powierzchnię formy. Formy płaskie mają fragmenty drukujące i niedrukujące umieszczone praktycznie na tej samej wysokości i wspólnie stanowią powierzchnię formy drukowej, a różnią się między sobą modyfikacją powierzchni dającą im własność przyjmowania bądź nieprzyjmowania farby.
  Drukarka termosublimacyjna lub sublimacyjna – typ drukarki wykorzystujący ciepło do przenoszenia barwnika na określony nośnik druku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.