• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Obrabiarka

  Przeczytaj także...
  Narzędzie – przedmiot lub urządzenie służące do bezpośredniego oddziaływania w procesie pracy na przedmiot pracy stanowiące wyposażenie człowieka lub maszyny. Większość prostych narzędzi jest maszynami prostymi. Narzędzie pozwala wykonać to, czego przeciętny człowiek nie byłby w stanie wykonać "gołymi rękami", lub ułatwia to, co może wykonać sam. Narzędziami posługują się też niektóre gatunki zwierząt.Centrum obróbkowe – maszyna umożliwiająca szybkie i precyzyjne wykonanie skomplikowanych elementów przy użyciu wielu narzędzi.
  Przeciąganie - obróbka wiórowa, w której cały naddatek na obróbkę skrawany jest podczas jednego przejścia narzędzia, zwanego przeciągaczem, przeprowadzana na obrabiarkach zwanych przeciągarkami. Przeciąganie stosuje się do obróbki dokładnych otworów wielobocznych, wielowypustowych, rowków wpustowych oraz do obróbki powierzchni kwadratowych zewnętrznych, np. w korbowodach, kluczach. Ze względu na znaczne koszty narzędzi przeciąganie znajduje zastosowanie wyłącznie w produkcji wieloseryjnej lub masowej.
  Szlifierka pozioma do płaszczyzn, jako przykład obrabiarki
  Honownica, jako przykład obrabiarki
  Obrabiarka ultradźwiękowa, jako przykład obrabiarki

  Obrabiarkamaszyna do mechanicznej obróbki przedmiotów w celu nadania im określonych kształtów, wymiarów i chropowatości powierzchni. Obróbka realizowana jest za pomocą narzędzi.

  Dłutownica, strugarka pionowa - jest to obrabiarka do obróbki skrawaniem, której głównym ruchem jest ruch prostoliniowy w płaszczyźnie pionowej (narzędzia skrawającego). Narzędzia stosowane do dłutowania są bezpośrednio mocowane w imaku nożowym lub specjalnych oprawkach wraz z niosącym je suwakiem. Wyposażone są w stoły obrotowe wraz z podzielnicą, umożliwia to dokładne ustawienie kątowe przedmiotu obrabianego.Obróbka – nadanie nowych cech przedmiotowi obrabianemu, zgodnie z założeniami technologicznymi, np. wymiarów, twardości, gładkości. Obróbka jest procesem przetwarzania surowca w końcowy produkt. Obróbki dokonuje się za pomocą narzędzi lub maszyn wytwórczych.

  Układ konstrukcyjny obrabiarki[edytuj kod]

  W obrabiarkach rozróżniamy następujące grupy zespołów:

  Prasa hydrauliczna – urządzenie techniczne zwielokrotniające siłę nacisku dzięki wykorzystaniu zjawiska stałości ciśnienia w zamkniętym układzie hydraulicznym (prawo Pascala).Maszyna – w najogólniejszym znaczeniu cybernetycznym – wszelki układ względnie odosobniony, w jakim zachodzi przekształcanie (transformacja) zasilenia lub informacji. Określenie to obejmuje zarówno układy fizyczne naturalne (w tym organizmy żywe), jak i urządzenia techniczne oraz pewne obiekty abstrakcyjne.
 • zespół napędowy
 • zespoły ruchów roboczych
 • zespoły ruchów posuwowych i pomocniczych
 • zespoły zamocowania narzędzi i części obrabianych
 • korpusy, podstawy, prowadnicy itp
 • układy sterowania
 • układy chłodzenia
 • zespoły odwiórowania
 • Rodzaje obrabiarek[edytuj kod]

 • skrawające
 • tokarki
 • wielonożowe
 • kopiarki
 • półautomaty i automaty tokarskie
 • uchwytowe
 • kłowe
 • tarczowe
 • rewolwerowe
 • karuzelowe
 • zataczarki
 • wiertarki
 • stołowe
 • kolumnowe
 • promieniowe
 • współrzędnościowe
 • wielowrzecionowe
 • frezarki
 • poziome
 • pionowe
 • wiertarko-frezarki
 • wytaczarki
 • frezarko-wytaczarki
 • piły
 • strugarki
 • dłutownice
 • Fellowsa do kół zębatych
 • przeciągarki
 • do otworów
 • do płaszczyzn
 • szlifierki
 • do płaszczyzn
 • do otworów
 • honownice
 • dogładzarki
 • docieraczki
 • polerki
 • obrabiarki ultradźwiękowe
 • do obróbki plastycznej
 • młoty
 • kuźniarki
 • prasy
 • hydrauliczne
 • pneumatyczne
 • mimośrodowe
 • balansowe
 • kolanowe
 • walcarki
 • ciągarki
 • do drutów
 • do rur
 • erozyjne
 • elektrodrążarki
 • wtryskarki
 • Zobacz też[edytuj kod]

 • Obrabiarka sterowana numerycznie
 • Centrum obróbkowe
 • Drążarka - obrabiarka służąca do usuwania materiału wykorzystując zjawisko erozji. Metody erozyjne są wysoko energetyczne, przez co są wykorzystywane w miejscach, gdzie obróbka skrawaniem byłaby ciężka lub wręcz niemożliwa np. wykonanie otworu o średnicy 0,05 mm, usuwanie materiału z wewnętrznych narożników przedmiotu, obróbka bardzo twardych materiałów.Wtryskarka – obrabiarka do formowania wtryskowego tworzyw sztucznych. Składa się z zasobnika na surowiec w postaci granulatu oraz ogrzewanego cylindra, w którym tworzywo ulega stopieniu. Tłok lub ślimak przetłacza stopione tworzywo do formy, w której zastyga ono (zestala się) w kształtkę zwaną również wypraską.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Prasa mimośrodowa jest to rodzaj prasy, w której ruch posuwisto-zwrotny stempla generowany jest przez mimośród i korbowód z ruchu obrotowego koła zamachowego i wału. Koło zamachowe napędzane jest silnikiem elektrycznym za pośrednictwem przekładni pasowej lub zębatej.
  Prasa (łac. presso tłoczyć) - maszyna robocza, której działanie polega na wywieraniu nacisku (również zgniatania, prasowania) na przedmiot umieszczony pomiędzy jej elementami roboczymi.
  Ciągarka - maszyna do wyrobu drutów, prętów lub rur przez ciągnienie na zimno. Maszyna składająca się z ciągadeł oraz urządzenia do ciągnienia. Wyróżnia się ciągarki jedno- lub wielostopniowe.
  Szlifierka – obrabiarka przeznaczona przede wszystkim do obróbki wykańczającej utwardzonych powierzchni przedmiotów uprzednio obrobionych innymi metodami.
  Kuźniarka to typ prasy mechanicznej o układzie korbowym i o dwóch suwakach poruszających się względem siebie pod kątem prostym.
  Frezarka – obrabiarka przeznaczona do obróbki skrawaniem powierzchni płaskich i kształtowych takich jak rowki, gwinty, koła zębate. Narzędziem obróbczym stosowanym w frezarce jest frez. Głównym ruchem powodującym skrawanie freza jest jego ruch obrotowy, oprócz tego frez przesuwa się względem obrabianego materiału. Obróbka frezarką nazywa się frezowaniem.
  Wiertarko-frezarki, nazywane obecnie wytaczarko-frezarkami, należą do najbardziej uniwersalnych obrabiarek. Można na nich: wiercić, wytaczać i gwintować otwory, obtaczać i gwintować powierzchnie walcowe zewnętrzne, toczyć i frezować powierzchnie płaskie i kształtowe itp. Najczęściej wykonywanymi na tych obrabiarkach zabiegami są: wytaczanie otworów oraz frezowanie powierzchni w przedmiotach w postaci kadłubów (korpusów).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.