• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Obręb Ochronny Hwoźna

  Przeczytaj także...
  Gmina Białowieża to gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie białostockim.Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" – państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, niebędąca przedsiębiorstwem w rozumieniu prawa, działająca na terenie Polski. Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną dbając przy tym o stan zarządzanych terenów, tj. o zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych.
  Hektar – jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie i leśnictwie. 1 hektar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 100 m. Oznaczana symbolem ha.

  Obręb Ochronny Hwoźna - jeden z dwóch obrębów Białowieskiego Parku Narodowego. Obejmuje jego najnowszą część i został utworzony w 1996 roku na bazie terenów przejętych od Lasów Państwowych. Zajmuje 5158,21 ha powierzchni. Swoją nazwę bierze od ograniczającej go od południa rzeczki Hwoźnej, oddzielającej go od najstarszej części Białowieskiego Parku Narodowego - Obrębu Ochronnego Orłówka.

  Gmina Narewka (do 1939 gmina Masiewo) – wiejska w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie białostockim. W 2009 roku w gminie wprowadzono język białoruski jako język pomocniczy.Hwoźna (również Hwoźnia, w górnym biegu Czarna) – prawy dopływ Narewki, płynie przez Wysoczyznę Bielską (w województwie podlaskim) wąską zabagnioną doliną przez Białowieski Park Narodowy. W widłach Hwoźny i Narewki leży Rezerwat Ścisły Białowieskiego Parku Narodowego; od Hwoźnej nazwę wziął Obręb Ochronny Hwoźna Białowieskiego Parku Narodowego (północna część Parku nie zaliczona do Rezerwatu Ścisłego).

  Teren obrębu jest w większości porośnięty lasami. Przeważają drzewostany sosnowe (31% powierzchni), świerkowe (prawie 19%) i z dębem jako gatunkiem panującym (11%).

  W przeciwieństwie do Obrębu Ochronnego Orłówka, którego zwiedzanie podlega ścisłym ograniczeniom, Obręb Ochronny Hwoźna jest w większej części dostępny dla turystów, którzy mogą się po nim poruszać bez przewodnika. Na terenie obrębu istnieje 20 km szlaków pieszych i 14 km szlaków rowerowych.

  Białowieski Park Narodowy – polski park narodowy położony w północno-wschodniej części Polski, w województwie podlaskim, utworzony z Nadleśnictwa Rezerwat jako Park Narodowy w Białowieży obowiązującym od 4 sierpnia 1932 roku Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych, restytuowany w obecnej formie z mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1947 roku. Drugi po Pienińskim Parku Narodowym park narodowy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie. Znany z ochrony najlepiej zachowanego fragmentu Puszczy Białowieskiej, ostatniego w Europie fragmentu lasu pierwotnego oraz liczącej kilkaset sztuk, największej na świecie wolnościowej populacji żubra.Zamosze – kolonia wsi Stare Masiewo w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Narewka.

  Obręb Ochronny Hwoźna dzieli się na 4 Obwody Ochronne (odpowiednik leśnictw w lasach zagospodarowanych) o łącznej powierzchni 5.158,21 ha:

 • Zamosze (leży w całości na obszarze gm. Narewka) o powierzchni 1.379,52 ha
 • Masiewo (leży w całości na obszarze gm. Narewka) o powierzchni 1.120,20 ha
 • Gruszki (leży w całości na obszarze gm. Narewka) o powierzchni 1.425,63 ha
 • Cupryki (leży częściowo na obszarze gm. Narewka, a częściowo (na południe od Granicznej Tryby) na obszarze gm. Białowieża) o powierzchni 1.232,77 ha
 • Każdy obwód ochronny dzieli się na dwa obchody ochronne (za które odpowiadają konserwatorzy obchodów).

  Obręb Ochronny Orłówka - jeden z dwóch (obok OO Hwoźna) obrębów Białowieskiego Parku Narodowego, stanowiący jego najstarszą część, o powierzchni 5.073,21 ha. Jego granice wyznaczają:

  Siedziba administracji Obrębu Ochronnego Hwoźna znajduje się w osadzie Zamosze, w południowej części Polany Masiewskiej.

  Linki zewnętrzne[]

  Białowieski Park Narodowy

  Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama