• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Obozy koncentracyjne Lety i Hodonin

  Przeczytaj także...
  Eksterminacja Cyganów przez III Rzeszę (w języku romskim Porajmos - Pochłonięcie lub Samudaripen, Kali Traš) miała podobnie masowy i bezwzględny charakter jak planowe mordowanie Żydów (Holocaust).Obozy w III Rzeszy – obozy i podobozy przeznaczone do przetrzymywania (w niektórych przypadkach także uśmiercania) ludzi kierowane przez SA, a później SS, policję lub Wehrmacht. Utworzone w latach 1933–1945 przez władze niemieckie. Obozy te, w liczbie przynajmniej 12 tysięcy, umiejscowione były na własnym terytorium III Rzeszy oraz na ziemiach państw okupowanych.
  III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).
  Pomnik w Letach
  Pomnik w Hodonínie

  Obozy koncentracyjne Lety i Hodonín – powstałe na podstawie rządowego dekretu z 2 marca 1939 roku obozy pracy, a następnie obozy przejściowe dla ludności romskiej, funkcjonujące w Drugiej Republice Czechosłowackiej, a następnie Protektoracie Czech i Moraw. Zarządzane przez czeską administrację z nadzorem niemieckim.

  Písek (niem. Pisek) - miasto w Czechach, w kraju południowoczeskim, nad Otavą. Według danych z 31 grudnia 2003 powierzchnia miasta wynosiła 6 324 ha, a liczba jego mieszkańców 29 774 osób.Konzentrationslager Auschwitz, KL Auschwitz (Stammlager), w tym KL Birkenau (Auschwitz II) i KL Monowitz (Auschwitz III) – zespół niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych, w tym obozu zagłady na terenie Oświęcimia i pobliskich miejscowości, istniejący w latach 1940-1945, symbol Holocaustu. Jedyny obóz koncentracyjny, znajdujący się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, figuruje tam pod oficjalną nazwą Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945).

  Obóz Lety koło | edytuj kod]

 • Komendant: Josef Janovský (mimo oskarżeń o torturowanie więźniów w 1946 uniewinniony)
 • Strażnicy: Josef Hajduk (po wojnie oskarżony o torturowanie więźniów, oraz kilkanaście morderstw), Josef Luňáček
 • Dane

  Protektorat Czech i Moraw (czes. Protektorát Čechy a Morava, niem. Protektorat Böhmen und Mähren) - autonomiczna jednostka administracyjna utworzona 16 marca 1939 przez niemiecką Rzeszę z okupowanych od 15 marca 1939 Czech, Moraw i Śląska Czeskiego, nie przyłączonych w konsekwencji układu monachijskiego do III Rzeszy 30 września 1938 jako Kraj Sudecki (niem. Sudetenland). Większość społeczności międzynarodowej nigdy nie uznała istnienia tego tworu.Kunštát - miasto w Czechach, w kraju południowomorawskim. Według danych z 31 grudnia 2003 powierzchnia miasta wynosiła 2 423 ha, a liczba jego mieszkańców 2 637 osób. Nieopodal znajduje się zabytkowa kaplica Kunštát.
 • ok. 1300 więźniów
 • 359 zmarłych
 • Obóz Hodonín koło | edytuj kod]

 • Komendant: Štefan Blahynka (mimo oskarżeń o tortury nie sądzony)
 • Dane

 • ponad 1300 więźniów
 • 207 zmarłych
 • Uwaga! Dane dla obu obozów tylko z okresu funkcjonowania jako obóz przejściowy do Auschwitz-Birkenau.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Porajmos
 • Obozy niemieckie (1933–1945)
 • Lista obozów niemieckich (1933–1945)
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • OCLC 40417776.
 • Markus Pape: Und keiner wird euch glauben… Das Konzentrationslager Lety – Geschichte und Erinnerung.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • KP Pietní místo Lety (cz.)
 • Poniższa lista jest zestawieniem obozów koncentracyjnych Rzeszy Niemieckiej opracowanym na podstawie danych Niemieckiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Badacze poszczególnych obozów i ich podobozów oraz komand zewnętrznych doszli miejscami do odmiennych konkluzji. Dzieje kilkunastu tysięcy obozów nazistowskich są wciąż badane i ich historia jest daleka do pełnego odkrycia. Stąd też różnice mogące się pojawiać w tego typu spisach są naturalnym wyrazem postępu badań historycznych bądź ścieraniem się tez badawczych. W porównaniu do oryginału poprawiono tu kilka ewidentnych błędów oraz zamieniono nazwy lokalizacji na zgodne z rzeczywistością historyczną, np. tam gdzie w dokumentach niemieckich widniała „Polska” podano zgodnie z historią „Generalne Gubernatorstwo” bądź analogicznie na miejsce „Czech” wpisano „Protektorat Czech i Moraw” i „Okręg Rzeszy Kraj Sudetów”. Obóz pracy (także obóz pracy przymusowej) – miejsce przetrzymywania, w którym przebywający (zwykle, ale nie zawsze - więźniowie) są zmuszeni do wykonywania pracy.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Romowie lub Cyganie (nazwa własna w języku romskim Roma lub Rroma, Rromani w zależności od dialektu) – nieterytorialny naród lub grupa etniczna pochodzenia indyjskiego, której członkowie tworzą diasporę zamieszkującą większość państw świata.
  Druga Republika Czechosłowacka, Czecho-Słowacja (cz. i słow. Česko-Slovenská Republika) – państwo powstałe po zajęciu Kraju Sudeckiego przez III Rzeszę i przekształceniu konstytucyjnym I Republiki w państwo federacyjne, złożone z Czech, Słowacji i Ukrainy Karpackiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.805 sek.