• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Oboźny wielki koronny

  Przeczytaj także...
  Stefan Czarniecki herbu Łodzia (ur. ok. 1599 w Czarncy, zm. 16 lutego 1665 w Sokołówce) – polski dowódca wojskowy, oboźny wielki koronny i kasztelan kijowski od 1652, starosta kowelski od 1655, regimentarz od 1656, wojewoda ruski od 1657, starosta tykociński od 1659, wojewoda kijowski od 1664, hetman polny koronny w 1665. Właściciel dóbr tykocińskich nadanych mu za zasługi na rzecz ojczyzny. Najbardziej znany z prowadzenia wojny partyzanckiej przeciw wojskom Karola X Gustawa w czasie potopu szwedzkiego, choć miał też poważny wkład w walkach podczas powstania Chmielnickiego i w trakcie wojny polsko-rosyjskiej 1654–1667.Ostoja (Hostoja, Mościc, Ostojczyk) – polski herb szlachecki, noszący zawołania Hostoja i Ostoja. Używany przez kilkaset rodzin zamieszkałych głównie w ziemi krakowskiej, sandomierskiej, lubelskiej, łęczyckiej, sieradzkiej, poznańskiej, a także na Rusi i w Prusach Królewskich. Mimo, że ród Ostoi nie był reprezentowany w Horodle, herb pojawił się też na Litwie i Białorusi po 1413. Wedle legendy herbowej miał dać początek herbowi Przeginia.
  Piotr Wiesiołowski (Młodszy) herbu Ogończyk – marszałek Wielkiego Księstwa Litewskiego, starosta kowieński, tykociński, od 1603 starosta wasilkowski. Wzniósł pałac w Białymstoku wybudowany według projektu Hioba Bretfusa. Posiadał letnią rezydencję w Kamiennej (wsi położonej w pobliżu Dąbrowy Białostockiej). Fundator kościoła farnego w Białymstoku oraz kościół św. Anny w Starej Kamiennej obok Dąbrowy Białostockiej, obecnie najstarszej budowli drewnianej na Podlasiu zachowanej do dziś.

  Oboźny wielki koronny (łac. praefectus castrorum Regni) – urząd wojskowy Korony I Rzeczypospolitej.

  Powstał w XVI wieku w wyniku podziału kompetencji urzędu oboźnego królewskiego pomiędzy oboźnych wielkiego i polnego. Mianował go hetman wielki koronny, a od 1776 król.

  Do jego zadań należało zakładanie obozu dla armii koronnej, dowodził też taborem i ubezpieczał marsz kolumn zaopatrzenia. W 1775 został dopuszczony do udziału w sądach Departamentu Wojskowego Rady Nieustającej.

  Samuel Leszczyński, kryptonim: S.L.O.K.Ł.K.S. = Samuel Leszczyński Oboźny Koronny Łucki Korsuński Starosta, (ur. 1637, zm. 1676) – syn Andrzeja Leszczyńskiego, wojewody dorpackiego, rotmistrz królewski (1659), pułkownik królewski (1665), oboźny wielki koronny (1667), starosta łucki, wojewoda dorpacki od (1670), panegirysta i poeta.Jerzy Aleksander Lubomirski herbu Szreniawa bez Krzyża (ok. 1669- 14 października 1735 w Warszawie), wojewoda sandomierski w latach 1729-1735, oboźny koronny w latach 1703-1729, starosta sądecki.

  Lista oboźnych wielkich koronnych:

  1. Marcin Wolski herbu Półkozic (1511 - 1531)
  2. wakat (1531 - 1544)
  3. Jan Karwicki herbu Łabędź (1544 - 1545)
  4. Piotr Wiesiołowski herbu Ogończyk (1546 - 1556)
  5. wakat (1556 - 1558)
  6. Stanisław Karwicki herbu Łabędź (1558 - 1574)
  7. Stanisław Krasicki herbu Rogala (1574 - 1593)
  8. Piotr Stadnicki herbu Szreniawa (1594 - 1600)
  9. wakat (1600 - 1606)
  10. Mikołaj Daniłowicz herbu Sas (1606 - 1610)
  11. Adam Żółkiewski herbu Lubicz (1610 - 1614)
  12. wakat (1614 - 1616)
  13. Jan Radzimiński herbu Brodzic (1616 - 1621)
  14. Adam Olbracht Przyjemski herbu Rawicz (1621 - 1640)
  15. Mikołaj Stogniew herbu Lubicz (1640 - 1645)
  16. Adam Kazanowski herbu Grzymała (1645 - 1648)
  17. Samuel Jerzy Kalinowski herbu Kalinowa (1649 - 1652)
  18. Stefan Czarniecki herbu Łodzia (1652 - 1655)
  19. Andrzej Potocki herbu Pilawa (1655 - 1661)
  20. Stanisław Jan Jabłonowski herbu Prus III (1661 - 1664)
  21. Samuel Leszczyński herbu Wieniawa (1664 - 1676)
  22. Stanisław Koniecpolski herbu Pobóg (1676 - 1679)
  23. Marcjan Ścibor Chełmski herbu Ostoja (1680 - 1700)
  24. Stanisław Karol Jabłonowski herbu Prus III (1700 - 1703)
  25. Jerzy Aleksander Lubomirski herbu Szreniawa (1703 - 1729)
  26. Jerzy Marcin Ożarowski herbu Rawicz (1729 - 1741)
  27. Prokop Lipski herbu Grabie (1742 - 1758)
  28. Michał Wielhorski herbu Kierdeja (1758 - 1762)
  29. Ignacy Cetener herbu Przerowa (1762 - 1763)
  30. Kazimierz Krasiński herbu Ślepowron (1763 - 1795)
  Rawicz (Rawa, Ursyn, Ursowic, Panna na niedźwiedziu, Miedźwiada, Miedźwioda, Niedźwiada, Niedźwiadek, Niedźwieda, Niedźwioda, Rawic, Rawita) – polski herb szlachecki, noszący zawołanie Rawa. używany zarówno w Królestwie, jak i na Litwie, Rusi i w Rosji. Według pierwszej wersji, początkowo przysługiwał jakoby polskim potomkom czeskich Wrszowców, druga (według Kaspra Niesieckiego "lepsza") wersja podaje, że bardziej prawdopodobne jest polskie (jeszcze z czasów pogańskich) pochodzenie rodów posługujących się herbem Rawicz.Jerzy Marcin Ożarowski herbu Rawicz (ok.1690 - 1742) – marszałek województwa krakowskiego w konfederacji dzikowskiej w 1734 roku.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Stanisław Karol Jabłonowski herbu Prus III (zm. 1702) – oboźny koronny od 1701, starosta bohusławski, błoński, sninski, sołotwinski i janowski
  Ślepowron, Bojno, Bujno, Pesze, Pęszno, Szeptyc, Korwin, Corvin, Ślepy Wron – polski herb szlachecki, występujący głównie na Mazowszu, Podlasiu i Rusi oraz na ziemi lubelskiej.
  Michał Wielhorski herbu Kierdeja (ur. ok. 1730 zm. w 1794 roku) – kuchmistrz wielki litewski w latach 1763-1774, oboźny wielki koronny w latach 1758-1762, starosta kamieniecki litewski,poseł konfederacji barskiej do Francji, pisarz polityczny.
  Stanisław Koniecpolski (zm. 1682) – oboźny koronny w 1676 r., wojewoda podolski w 1679 r., kasztelan krakowski w 1682 r., starosta bełski. Syn Aleksandra Koniecpolskiego (1620-1659) i Joanny Barbary z Zamoyskich (1626-1653), córki Tomasza Zamojskiego. Ożenił się z Eugenią Katarzyną z Wiśniowieckich (przed 1658-po 1681), córką Dymitra Jerzego Wiśniowieckiego.
  Samuel Jerzy Kalinowski herbu Kalinowa (zm. w czerwcu 1652) – oboźny wielki koronny, syn hetmana polnego koronnego Marcina Kalinowskiego i księżniczki Heleny Koreckiej. Mąż córki kanclerza Jerzego Ossolińskiego - Urszuli Brygidy Ossolińskiej.
  Mikołaj Daniłowicz herbu Sas (ur. ok. 1558 – zm. 30 maja 1624) – kasztelan lwowski od 1614, podskarbi wielki koronny od 1617, podskarbi nadworny koronny od 1610, oboźny wielki koronny, marszałek sejmu w 1593, starosta krasnostawski od 1622, ekonom samborski i starosta czerwonogrodzki od 1615, starosta parczewski od 1614, bielski od 1610, chełmski od 1609, drohobycki od 1599.
  Adam Kazanowski herbu Grzymała (w 1648 zginął w bitwie pod Korsuniem) – oboźny koronny 1647, starosta czerkaski, tłumacki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.