• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Obliczenia ewolucyjne

  Przeczytaj także...
  Algorytm ewolucyjny – algorytm wzorowany na biologicznej ewolucji, stosowany do zadań optymalizacyjnych i modelowania.Ewolucja (łac. evolutio – rozwinięcie, rozwój) – ciągły proces, polegający na stopniowych zmianach cech gatunkowych kolejnych pokoleń wskutek eliminacji przez dobór naturalny lub sztuczny części osobników (genotypów) z bieżącej populacji. Wraz z nowymi mutacjami wpływa to w sposób ciągły na bieżącą pulę genową populacji, a przez to w każdym momencie kształtuje jej przeciętny fenotyp. Zależnie od siły doboru oraz szybkości wymiany pokoleń, po krótszym lub dłuższym czasie, w stosunku do stanu populacji wyjściowej powstają tak duże różnice, że można mówić o odrębnych gatunkach.
  Halina Kwaśnicka (ur. 22 marca 1952) - informatyk, specjalizująca się w sztucznej inteligencji, profesor, wykładowca na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

  Obliczenia ewolucyjne – ogólna nazwa technik opartych na zasadach ewolucji. Wyróżnia się wśród nich następujące metody:

  Algorytmy ewolucyjne:

 • algorytmy genetyczne
 • programowanie ewolucyjne
 • strategie ewolucyjne
 • programowanie genetyczne
 • Przykładowe zastosowania[]

  Istnieje przykład użycia algorytmów ewolucyjnych w optymalizacji jądra systemu operacyjnego Linux.

  Algorytm genetyczny - rodzaj algorytmu przeszukującego przestrzeń alternatywnych rozwiązań problemu w celu wyszukania rozwiązań najlepszych.Programowanie genetyczne, GP (ang. genetic programming) – zautomatyzowana metoda mająca na celu tworzenie programów komputerowych w oparciu o ogólną definicję problemu. Innymi słowy programowanie genetyczne pozwala, w oparciu o wysokopoziomową definicję mówiącą co ma być zrobione, automatycznie stworzyć program, który owo zagadnienie rozwiąże.

  Przypisy


  Linki zewnętrzne[]

  Ważne konferencje[]

 • Krajowa Konferencja Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna (KAEiOG)
 • Zagraniczna IEEE World Congress on Computational Intelligence (WCCI)
 • Bibliografia[]

 • Arabas, J. Wykłady z algorytmów ewolucyjnych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001
 • Kwaśnicka, H. Obliczenia ewolucyjne w sztucznej inteligencji, Oficyna Wydawnicza PWr., Wrocław 1999, s. 176, 76-90
 • Michalewicz, Z. Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne, WNT, Warszawa, 1996 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.