• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Obliczenia ewolucyjne

  Przeczytaj także...
  Algorytm genetyczny - rodzaj algorytmu przeszukującego przestrzeń alternatywnych rozwiązań problemu w celu wyszukania rozwiązań najlepszych.Ewolucja (łac. evolutio – rozwinięcie, rozwój) – ciągły proces, polegający na stopniowych zmianach cech gatunkowych kolejnych pokoleń wskutek eliminacji przez dobór naturalny lub sztuczny części osobników (genotypów) z bieżącej populacji. Wraz z nowymi mutacjami wpływa to w sposób ciągły na bieżącą pulę genową populacji, a przez to w każdym momencie kształtuje jej przeciętny fenotyp. Zależnie od siły doboru oraz szybkości wymiany pokoleń, po krótszym lub dłuższym czasie, w stosunku do stanu populacji wyjściowej powstają tak duże różnice, że można mówić o odrębnych gatunkach.
  Modelowanie matematyczne to użycie języka matematyki do opisania zachowania jakiegoś układu (na przykład układu automatyki, biologicznego, ekonomicznego, elektrycznego, mechanicznego, termodynamicznego).

  Algorytm ewolucyjnyalgorytm wzorowany na biologicznej ewolucji, stosowany do zadań optymalizacyjnych i modelowania.

  Optymalizacja (matematyka), w matematyce termin optymalizacja odnosi się do problemu znalezienia ekstremum (minimum lub maksimum) zadanej funkcji celu.Programowanie genetyczne, GP (ang. genetic programming) – zautomatyzowana metoda mająca na celu tworzenie programów komputerowych w oparciu o ogólną definicję problemu. Innymi słowy programowanie genetyczne pozwala, w oparciu o wysokopoziomową definicję mówiącą co ma być zrobione, automatycznie stworzyć program, który owo zagadnienie rozwiąże.

  Algorytmy ewolucyjne dzielą się na:

  Algorytm – w matematyce skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań. Słowo "algorytm" pochodzi od starego angielskiego słowa algorism, oznaczającego wykonywanie działań przy pomocy liczb arabskich (w odróżnieniu od abacism – przy pomocy abakusa), które z kolei wzięło się od nazwiska, które nosił Muhammad ibn Musa al-Chuwarizmi (أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي), matematyk perski z IX wieku.
 • Algorytmy genetyczne
 • Programowanie genetyczne
 • Programowanie ewolucyjne
 • Przeszukiwanie rozproszone
 • Strategie ewolucyjne
 • Neuroewolucje (Neuroevolution)
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Daniel Ashlock, Evolutionary Computation for Modeling and Optimization, New York: Springer, 2006, ISBN 0-387-22196-4, OCLC 209906295.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Sinh Hoa Nguyen: Narzędzia sztucznej inteligencji. W: Materiały dydaktyczne nt. Narzędzia sztucznej inteligencji(W10: Algorytmy ewolucyjne, W11: Algorytmy ewolucyjne – teoria, techniki dodatkowe, W12: Algorytmy ewolucyjne – nieklasyczne kodowanie. Programowanie genetyczne) [on-line]. edu.pjwstk.edu.pl, 2009. [dostęp 2015-08-13].
 • Filip Szewczyk: Algorytmy ewolucyjne. W: prezentacja ppt [on-line]. /ww2.ii.uj.edu.pl. [dostęp 2015-08-13].
 • Gracjan Wilczewski: Algorytmy ewolucyjne. zut.edu.pl, www.mat.uni.torun.pl, 2005. [dostęp 2015-08-13]. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.