• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Object Linking and Embedding

  Przeczytaj także...
  ActiveX – rodzaj komponentów i kontrolek możliwy do użycia w programach pisanych za pomocą takich narzędzi jak Delphi, Visual Basic, C++, Java, Power Builder i wielu innych. Technologia ActiveX pozwala na przekazywanie danych pomiędzy różnymi aplikacjami działającymi pod kontrolą systemów operacyjnych Windows. Technologia ta jest ułatwieniem dla programisty - pozwala oszczędzić czas, który trzeba by poświęcić na pisanie własnych sposobów komunikacji pomiędzy programami.Microsoft Windows (ang. windows „okna”, IPA: [maɪkɹoʊsɑːft ˈwɪndoʊz]) – rodzina systemów operacyjnych stworzonych przez firmę Microsoft. Systemy rodziny Windows działają na serwerach, systemach wbudowanych oraz na komputerach osobistych, z którymi są najczęściej kojarzone.
  OLE for process control, OPC jest otwartym standardem komunikacyjnym stosowanym w automatyce przemysłowej i informatycznych systemach wyższych warstw, a mianowicie biznesowej i zarządzania, przedsiębiorstw przemysłowych. Interoperacyjność aplikacji jest zapewniona dzięki utworzeniu i utrzymywaniu specyfikacji otwartych standardów. Utrzymaniem i rozwojem standardu zajmuje się OPC Foundation.

  Object Linking and Embedding (OLE) – mechanizm osadzania m.in. obiektów. Nazwa OLE nie jest jednoznaczna, może charakteryzować wiele różnych technologii.

  OLE 1[ | edytuj kod]

  Do 1993 roku nazwą OLE (OLE 1) określało się technologie osadzania dokumentów w innych dokumentach. I tak np. w dokumencie programu MS Word można było osadzić wykres z programu MS Excel; zmiany w wykresie wykonane w Excelu powodowały automatyczną ich aktualizację w dokumencie programu Word, gdzie wykres Excela był osadzony.

  Microsoft Word – procesor tekstu firmy Microsoft. Pierwotnie stworzony przez Richarda Brodie dla komputerów PC z systemem DOS w roku 1983. Kolejne wersje powstawały dla Macintosha (1984), SCO UNIX i Windows (1989). Pierwotnie samodzielny program, stał się później częścią pakietu biurowego Microsoft Office. Od wersji 2.0 dla Windows dostępny w wersji polskiej.COM (ang. Component Object Model) – standard definiowania i tworzenia interfejsów programistycznych na poziomie binarnym dla komponentów oprogramowania wprowadzony przez firmę Microsoft wraz z bibliotekami zapewniającymi podstawowe ramy i usługi dla współdziałania komponentów COM i aplikacji.

  Składnik OLE pozwala na umieszczanie w kolekcjach plików utworzonych w aplikacjach zewnętrznych, takich jak MS Word, Excel, Corel Draw, Microsoft Equation, PowerPoint, MindMan itp. Potrafi on wyświetlać pliki utworzone w każdej aplikacji obsługującej standard OLE 2.0. W przypadku, gdy aplikacja obsługuje tzw. edycję „na miejscu”, możliwa będzie również edycja plików bez opuszczania programu, w którym pracujemy. Na przykład jeśli dokument MS Word wstawiony do kolekcji zostanie przełączony w tryb edycji, menu i paski narzędzi programu, w którym pracujemy zostaną zastąpione odpowiednimi elementami programu Word. Dzięki niemu w prosty sposób możemy poprawiać obraz wstawiony do tekstu.

  Microsoft Excel – arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows, macOS, iOS i Android. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla systemu Windows trafiła na rynek w roku 1987 i stała się przebojem. Postępujący sukces rynkowy programu sprawił, że w roku 1993 programy pakietu Microsoft Office zostały przeprojektowane tak, by przypominać wyglądem arkusz Excel. Od wersji 5.0 wydanej w 1993 roku program zawiera wbudowany język Visual Basic. Od wersji 4.0 program dostępny jest w polskiej wersji językowej. Microsoft PowerPoint – program do tworzenia prezentacji multimedialnych wchodzący w skład pakietu biurowego Microsoft Office. PowerPoint jest dostępny dla systemów Microsoft Windows oraz Mac OS.

  OLE 2[ | edytuj kod]

  W 1993 roku Microsoft wprowadził nową technologię OLE 2, opartą na technologii COM. OLE 2 nie oznaczało już tylko osadzania dokumentu w innym dokumencie, ale znacznie szerszą technologię budowania programów opartą na komponentach.

  Technologia oparta jest na technologii COM i stanowi podstawę koncepcji tworzenia oprogramowania dla systemów Windows. Umożliwia tworzenie uniwersalnych obiektów pisanych w dowolnych językach programowania i wielokrotne ich wykorzystanie przez różne aplikacje. Integruje oprogramowanie od dowolnych producentów.

  CORBA (ang. Common Object Request Broker Architecture) – technologia zapewniająca komunikację pomiędzy obiektami pracującymi w heterogenicznych (różnorodnych) systemach komputerowych. Obiekty pełniące dowolne funkcje mogą być zaimplementowane w różnych językach programowania, na dowolnej platformie sprzętowej, pod kontrolą różnych systemów operacyjnych.OCX - rozszerzenie plików zawierających komponenty ActiveX systemu operacyjnego Windows. Plik OCX to w rzeczywistości biblioteka DLL, która eksportuje określone funkcje zgodne ze specyfikacją ActiveX, umożliwiające dostęp do danej biblioteki OCX systemem COM (Component Object Model).

  W 1996 roku komponenty OLE (COM) związane z interfejsem otrzymały nazwę ActiveX.

  Automation[ | edytuj kod]

  Automation (dawniej OLE Automation) jest usługą systemu Windows, umożliwiającą aplikacjom tworzenie i sterowanie obiektami w innych aplikacjach.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • ActiveX
 • OCX – poprzednik technologii ActiveX
 • DCOM – rozproszona technologia COM, odpowiedź Microsoftu na technologię CORBA
 • OPC – OLE dla automatyki przemysłowej (ang. OLE for Process Control)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Overview of Automation (ang.). Microsoft. [dostęp 2015-05-21].
  Interfejs użytkownika (ang. user interface, UI) — w technice część urządzenia odpowiedzialna za interakcję z użytkownikiem. Człowiek nie jest zdolny do bezpośredniej komunikacji z maszynami. Aby było to możliwe urządzenia są wyposażone w odpowiednie urządzenia wejścia-wyjścia tworzące razem interfejs użytkownika:Obiekt to podstawowe pojęcie wchodzące w skład paradygmatu programowania obiektowego w analizie i projektowaniu oprogramowania oraz w programowaniu.
  Warto wiedzieć że... beta

  Komponent – niezależnie wytworzony, skompilowany (z ukrytymi szczegółami implementacyjnymi) moduł programowy, udostępniający swą funkcjonalność za pomocą jednoznacznie zdefiniowanego interfejsu, zdolny do współdziałania z większą całością (systemem) oraz innymi komponentami.
  DCOM (ang. Distributed Component Object Model) — interfejs programistyczny realizujący rozproszony obiektowy model składników. Jest opatentowaną technologią firmy Microsoft służącą do budowania składników programowych i zapewniania komunikacji między nimi w małej sieci komputerowej. Skonstruowany został również zestaw bazowy takich składników.
  CorelDRAW to sztandarowy produkt kanadyjskiej firmy Corel Corporation – pakiet programów graficznych wchodzących w skład jednego produktu, służący początkowo do obróbki grafiki wektorowej, z czasem wzbogacany o kolejne programy dotyczące różnorodnych zastosowań grafiki komputerowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.839 sek.