• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Objaw Binga

  Przeczytaj także...
  Uszkodzenie ośrodkowego neuronu ruchowego – uszkodzenie ośrodków ruchowych zlokalizowanych w płatach czołowych ośrodkowego układu nerwowego. Nie jest to uszkodzenie pojedynczego neuronu, a ich grupy mającej tę samą czynność, co wyraża się występowaniem wspólnych objawów, niezależnych od poziomu uszkodzenia. Tożsamymi nazwami określającymi uszkodzenie ośrodkowego neuronu ruchowego są: uszkodzenie układu piramidowego, uszkodzenie ośrodkowych dróg ruchowych, uszkodzenie górnego neuronu ruchowego.Objaw Babińskiego (ang. Babinski sign, Babinski reflex, Babinski phenoemenon) – jeden z podstawowych objawów sprawdzanych podczas badania neurologicznego.
  Paluch (łac. hallux) – leżący najbardziej przyśrodkowo i najsilniejszy palec stopy, stanowiący dla niej znaczną podporę. Paluch, podobnie jak kciuk, posiada jedynie dwa paliczki. Kości te są grubsze niż pozostałe paliczki stopy.

  Objaw Binga (odruch Binga) – objaw neurologiczny świadczący o organicznym uszkodzeniu układu piramidowego (ośrodkowego neuronu ruchowego).

  W dodatnim objawie Binga po ukłuciu grzbietowej powierzchni palucha obserwuje się wyprostowanie palucha i zgięcie palców stopy (wraz z ich wachlarzowatym ustawieniem). Objaw ten jest uważany za nieco mniej swoisty i czuły niż objaw Babińskiego, nabiera jednak szczególnej wagi u pacjentów umiejących powstrzymać odpowiedź stopy w odruchu Babińskiego, u których zachodzi konieczność alternatywnego badania.

  Układ piramidowy (łac. systema pyramidale) – część układu nerwowego kontrolująca ruchy dowolne i postawę ciała. Układ piramidowy ma dwie drogi unerwiające ruchowo mięśnie. Pierwsza z nich to droga korowo-jądrowa, która unerwia mięśnie twarzoczaszki, szyi, a także część mięśnia czworobocznego. Druga to droga korowo-rdzeniowa, która unerwia resztę mięśni organizmu.

  Opisał go jako pierwszy niemiecko-szwajcarski neurolog Robert Bing.

  Zobacz też[]

 • odruchy piramidowe
 • Przypisy

  1. Interna Harrisona t.2 (Lublin 2001) ISBN 83-88063-41-3
  2. Bing's reflex or sign w bazie Who Named It (ang.)  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.