• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Obiekty sakralne w Toruniu

  Przeczytaj także...
  Sala królestwa – miejsce zebrań i lokalny ośrodek życia religijnego członków Chrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, obiekt służący biblijnej działalności edukacyjnej prowadzonej przez ten związek wyznaniowy oraz wielbieniu Boga (Jehowy). Chociaż pierwsze takie miejsca zaczęły powstawać pod koniec XIX wieku, nazwę tę nadał im w roku 1935 Joseph Franklin Rutherford, drugi prezes Towarzystwa Strażnica. Protestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia, na którą składają się wyznania religijne powstałe na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku oraz ruchów przebudzeniowych w łonie macierzystych wyznań protestanckich w kolejnych stuleciach.
  Toruńskie Przymierze Protestanckie – forum współpracy kościołów protestanckich o charakterze ewangelicznym, działających na terenie Torunia. W skład Przymierza wchodzą:

  Obiekty sakralne w Toruniu – kościoły i kaplice różnych wyznań w Toruniu.

  Charakterystyka[ | edytuj kod]

  W Toruniu znajduje się 25 kościołów rzymskokatolickich, z czego 4 pochodzą z czasów średniowiecznych (kolejnych 6 średniowiecznych kościołów już nie istnieje), 1 pochodzi z XVII wieku, 1 – z XVIII wieku, 2 – z XIX wieku, pozostałych 17 zostało zbudowanych (bądź budowa została rozpoczęta) w XX wieku. 21 z nich to kościoły parafialne.

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Toruniu – parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, należąca do diecezji pomorsko-wielkopolskiej. Została założona w 1921 r., nawiązując do tradycji polskiego luteranizmu w Toruniu, sięgających 1 połowy XVI w. Parafia mieści się przy ul. Strumykowej 10, a kościół przy Wałach gen. Sikorskiego 14.Świadkowie Jehowy (pełna nazwa: Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy) – restoracjonistyczny związek wyznaniowy głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i o zbliżającym się objęciu władzy nad światem przez Królestwo Boże. Świadkowie Jehowy są zaliczani do tzw. nurtu badackiego, należącego do wyznań millenarystycznych. Ruch został zapoczątkowany przez Charlesa T. Russella w 1870 w Pensylwanii (USA). Obecnie liczy ok. 7,8 miliona aktywnych członków (głosicieli) na całym świecie (dane z roku 2012).

  Prócz kościołów rzymskokatolickich w Toruniu istnieje ponad 10 parafii i zborów innych wyznań, w tym 7 – protestanckich. Najstarszymi z nich są Kaplica ewangelicko-augsburska z 1846 roku oraz Kościół św. Szczepana z 1907 roku należące do miejscowej parafii ewangelicko-augsburskiej. Większość toruńskich kościołów protestanckich należy do Toruńskiego Przymierza Protestanckiego. W mieście działa również 8 zborów Świadków Jehowy posiadających dwie Sale Królestwa.

  Średniowiecze – epoka w historii europejskiej, obejmująca okres między starożytnością a renesansem. Granice czasowe średniowiecza nie są ściśle ustalone. Za początek epoki przyjmuje się okres, w którym cesarstwo zachodniorzymskie chyliło się ku upadkowi. Zwolennicy ścisłej datacji – w zależności od szkoły – za dokładne daty początku średniowiecza podają lata 378, 395 bądź 476. Za koniec epoki uważa się upowszechnienie idei humanistycznych i rozpoczęcie epoki renesansu. Najczęściej w tym przypadku wymieniane są daty ok. 1450 roku oraz lata 1453, 1492, a nawet 1517.Kościół łaciński, Kościół katolicki obrządku łacińskiego, Kościół rzymskokatolicki, Kościół zachodni – największa liczebnie część Kościoła katolickiego, mająca własną, odrębną tradycję liturgiczną oraz własną i odrębną strukturę. Głową Kościoła rzymskokatolickiego jest biskup Rzymu, czyli papież. Z danych opublikowanych w Annuario Pontificio z 2010 roku wynika, że do Kościoła łacińskiego należy ok. 1 mld 130 mln ludzi czyli ok. 98,5% katolików.

  Statystyka[ | edytuj kod]

  Kościoły w Toruniu na przestrzeni dziejów:

  Kościoły rzymskokatolickie[ | edytuj kod]

  Poniższa lista zawiera wykaz obecnie istniejących kościołów rzymskokatolickich znajdujących się na terenie Torunia.

  Państwo Krzyżackie (1228-1454)[ | edytuj kod]

  Królestwo Polskie (1454-1793)[ | edytuj kod]

  Królestwo Prus (1815-1920)[ | edytuj kod]

  II Rzeczpospolita (1920-1939)[ | edytuj kod]

  Okres PRL (1945-1989)[ | edytuj kod]

  Po 1989 roku[ | edytuj kod]

  Kościoły protestanckie i starokatolickie[ | edytuj kod]

  Kościoły prawosławne i greckokatolickie[ | edytuj kod]

  Kościoły nieistniejące[ | edytuj kod]

  Lista obejmuje kościoły nieistniejące.

  Świadkowie Jehowy[ | edytuj kod]

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Zabytki w Toruniu
 • Religia w Toruniu
 • Turystyka w Toruniu
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Historia, opis i galeria zdjęć kościołów Torunia
 • Nieistniejące kościoły Torunia • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.