• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Obiekt budowlany

  Przeczytaj także...
  Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, ISO (ang. International Organization for Standardization, fr. Organisation internationale de normalisation) – organizacja pozarządowa zrzeszająca krajowe organizacje normalizacyjne.Eurokody – zestaw Norm Europejskich określających zasady projektowania i wykonywania konstrukcji budowlanych oraz sposoby weryfikacji cech wyrobów budowlanych o znaczeniu konstrukcyjnym, obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej na podstawie Dokumentu Harmonizacyjnego.
  Roboty budowlane – budowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7 Prawa Budowlanego, Tekst Jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

  Obiekt budowlany – zdefiniowane nie tylko w ustawie Prawo budowlane pojęcie określające obiekty nazywane budowlanymi. Definicja zawarta w art. 3 pkt 1 tej ustawy brzmi:

  ...obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;

  W polskim prawie istnieje ustawa specjalnie dedykowana wyrobom budowlanym.

  Mała architektura (obiekt małej architektury) – zespół niewielkich obiektów budowlanych, wznoszonych w ramach zagospodarowania terenu (działki budowlanej pod budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne, miast, osiedli, zakładów pracy, parków, ogrodów itp.).Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach.

  Definicja obiektu budowlanego wg Eurokodów[]

  Wg Eurokodów obiekt budowlany to wszystko co zostało zbudowane lub jest wynikiem robót budowlanych. Definicja obiektu jest zgodna z ISO 6707-1. Termin dotyczy zarówno budynków jak i budowli inżynierskich. Odnosi się do całych obiektów budowlanych wraz z elementami konstrukcyjnymi, niekonstrukcyjnymi (wykończenia, instalacje) i geotechnicznymi.

  Zobacz też[]

 • roboty budowlane
 • Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.