• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Obciążenie fizyczne

  Przeczytaj także...
  Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (WNT) – polskie wydawnictwo założone w 1949 z siedzibą w Warszawie, do 1961 działało pod firmą Państwowe Wydawnictwa Techniczne.Ciało (ciało fizyczne) – termin fizyki i innych dziedzin nauki, oznaczający zbiór cząstek o niezerowej masie spoczynkowej, traktowany jako całość. W odróżnieniu od ciała fizycznego posiadającego niezerową masę spoczynkową, zbiór cząstek o masie spoczynkowej zerowej (będący nośnikiem oddziaływań grawitacyjnych lub elektromagnetycznych) stanowi pole fizyczne. Określenie ciało fizyczne jest podstawowym pojęciem używanym w definicjach i prawach fizycznych w mechanice klasycznej jak i kwantowej, elektrodynamice i innych. Zastępuje słowa: materia, bryła, organizm, obiekt astronomiczny, przedmiot itp.

  Obciążenie fizyczne - układ sił zewnętrznych, działających na ciało lub element konstrukcyjny. Wyróżnia się np. obciążenia:

 • statyczne - działanie sił o niezmiennych w czasie wartościach, kierunkach i punktach przyłożenia względem danego ciała
 • dynamiczne - gwałtowne działanie sił zewnętrznych lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała
 • Przypisy

  1. "Leksykon naukowo-techniczny z suplementem". T. A-O. Warszawa: WNT, 1989, s. 485, 566. ISBN 83-204-0969-1.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.