• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • OZG Rudna

  Przeczytaj także...
  Zasoby bilansowe – zasoby złoża lub jego części, którego cechy naturalne spełniają wymagania określone przez kryteria bilansowości i umożliwiają podejmowanie jego eksploatacji.Szyb – wyrobisko kapitalne górnicze pionowe lub pochyłe o nachyleniu powyżej 45° o przekroju poprzecznym powyżej 4 m² i znacznej głębokości, prowadzące z powierzchni terenu do położonego w głębi ziemi złoża kopaliny użytecznej, lub łączące wyrobiska poziome pod ziemią.
  ppm (ang. parts per million) - sposób wyrażania stężenia bardzo rozcieńczonych roztworów związków chemicznych. Stężenie to jest pochodną ułamka molowego i określa ile cząsteczek związku chemicznego przypada na 1 milion cząsteczek roztworu.

  Zakłady Górnicze Rudna – oddział KGHM Polska Miedź, jedna z 3 czynnych kopalni miedzi w Polsce.

  Miąższość – grubość warstwy (np. skalnej), kompleksu warstw lub innych struktur geologicznych, mierzona pomiędzy stropem a spągiem.KGHM Polska Miedź S.A. (wcześniej: Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi) (GPW: KGH, LSE: KPMD) – jedna z największych polskich spółek skarbu państwa, jeden z czołowych producentów miedzi i srebra rafinowanego na świecie. Według danych podawanych przez spółkę KGHM jest szóstym producentem miedzi elektrolitycznej (około 500-550 tys. ton) oraz pierwszym co do wielkości wytwórcą srebra na świecie (około 1260 ton srebra rafinowanego w 2011r.). W mniejszych ilościach KGHM produkuje także złoto (903 kg w 2008 roku), koncentrat palladu i platyny (93 kg), ołów i inne metale. KGHM wydobywa także sól kamienną.

  Kopalnia uruchomiona została 17 lipca 1974. Jest ona najgłębszą kopalnią KGHM oraz największą podziemną i jedną z największych kopalni rud miedzi na świecie. Kopalnia ma 11 szybów o głębokości ok. 1 km każdy.

  Srebro (Ag, łac. argentum) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Jest srebrzystobiałym metalem, o największej przewodności elektrycznej i termicznej. W przyrodzie występuje w stanie wolnym, a także w minerałach, takich jak argentyt czy chlorargyryt. Większość wydobywanego srebra występuje jako domieszka rud miedzi, złota, ołowiu i cynku.Miedź (Cu, łac. cuprum) – pierwiastek chemiczny, z grupy metali przejściowych układu okresowego. Nazwa miedzi po łacinie (a za nią także w wielu innych językach, w tym angielskim) pochodzi od Cypru, gdzie w starożytności wydobywano ten metal. Początkowo nazywano go metalem cypryjskim (łac. cyprum aes), a następnie cuprum. Posiada 26 izotopów z przedziału mas 55-80. Trwałe są dwa: 63 i 65.
 • Zdolność wydobywcza: ok. 12 mln t rudy/rok (ok. 40 tys. ton na dobę) o średniej zawartości 1,8% Cu i 50 ppm Ag.
 • Systemy eksploatacji: komorowo-filarowy z ugięciem stropu, komorowo-filarowy z podsadzką hydrauliczną.
 • Zasoby geologiczne: 387,5 mln t złóż rudy o średniej miąższości ok. 2,2 m i zawartości miedzi 2,4%, z tego >99,9% to zasoby bilansowe (stan na rok 2012).
 • Przypisy

  1. Baza zasobowa. KGHM. [dostęp 2014-01-06].

  Bibliografia[]

 • Zakłady Górnicze „Rudna”. KGHM. [dostęp 2014-01-06].
 • System eksploatacji – sposób w jaki kopalina jest wybierana ze złoża. W skład każdego systemu eksploatacji wchodzą geometria systemu eksploatacyjnego oraz wszystkie elementy procesu technologicznego wraz z robotami pomocniczymi.Zasoby geologiczne - najbardziej ogólna kategoria określania zasobów złóż i potencjalnych złóż kopalin lub wystąpień mineralnych. Zasoby te są określane zarówno na najniższym stopniu rozpoznania złoża, jak i w oparciu o niesprecyzowane, lub bardzo ogólnie sprecyzowane kryteria bilansowości. Nierzadko na tym etapie określony jest tylko współczynnik koncentracji. W ten sposób można określić całkowitą, znaną i potencjalnie dostępną w ramach znanych technologii ilość składnika użytecznego, bez przesądzania o warunkach i celowości jego eksploatacji.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.