• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • OASIS

  Przeczytaj także...
  Otwarty format - format plików komputerowych, które w odróżnieniu od formatu zamkniętego, posiadają jawną, ogólnodostępną strukturę. Popularne otwarte formaty mają szansę stać się otwartymi standardami.OpenDocument (znany również jako ODF oraz ISO/IEC 26300, pełna nazwa: Open Document Format for Office Applications) to otwarty standard ISO formatu plików pakietów biurowych. Obejmuje dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, wykresy i prezentacje multimedialne. Pierwsza wersja formatu bazowała na XML-owym formacie pakietu OpenOffice.org. Obecnie OpenDocument jest rozwijany przez niezależną organizację OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards).
  SAML (ang. Security Assertion Markup Language) - nazwa protokołu, zatwierdzonego przez OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) i wykorzystywanego do pośredniczenia w uwierzytelnianiu i automatycznego przekazywania między systemami i aplikacjami informacji o uprawnieniach użytkowników. Protokół ten bazuje na standardzie XML. Najważniejszą cechą SAMLa jest próba rozwiązania problemu wielokrotnego logowania do stron WWW.

  OASIS, Organization for the Advancement of Structured Information Standards, to międzynarodowe konsorcjum o charakterze non-profit, zajmujące się rozwojem standardów e-biznesu, w tym także standardów sieciowych. Konsorcjum powstało w 1993 roku pod nazwą SGML Open, w celu promocji języka SGML, zmiana nazwy nastąpiła w 1998 roku, aby odzwierciedlić poszerzenie obszaru działań organizacji. W skład OASIS wchodzi ponad 5 tysięcy podmiotów z ponad 100 krajów, w tym ponad 600 organizacji.

  Wykres – graficzna forma przedstawienia zmienności zjawiska, procesu, wielkości, zależności lub jakichkolwiek danych. Zwykle przedstawiany w dwóch wymiarach, ale może być wielowymiarowy.XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) – uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.

  Proces podejmowania decyzji przez członków konsorcjum jest otwarty i demokratyczny. Prace odbywają się obecnie między innymi w takich działach jak usługi sieciowe, e-handel, bezpieczeństwo, prawo i administracja, aplikacje, dokumenty, przetwarzanie XML czy zgodność i współpraca.

  Domena internetowa – zbiór nazw systemu nazw DNS wykorzystywanego w Internecie, składający się z nazw umieszczonych w pewnym poddrzewie struktury DNS tj. zakończonych stałym sufiksem (np. ".wikipedia.org").Uwierzytelnianie (ang. authentication) – proces polegający na potwierdzeniu zadeklarowanej tożsamości podmiotu biorącego udział w procesie komunikacji. Celem uwierzytelniania jest uzyskanie określonego poziomu pewności, że dany podmiot jest w rzeczywistości tym, za który się podaje. Spotykane są niepoprawne warianty: autentykacja, autentyfikacja.

  Standardy OASIS[]

  Poszczególne standardy rozwijane przez komitety techniczne (ang. Technical Commitees, TC) to m.in.:

 • SAML (Security Assertion Markup Language) – oparty na XML standard bezpiecznej wymiany informacji o uwierzytelnieniu i autoryzacji.
 • XRI (eXtensible Resource Identifier) – zgodny z URI schemat nazewnictwa i protokół rozpoznawania abstrakcyjnych identyfikatorów, używany do identyfikacji i współdzielenia zasobów między domenami i aplikacjami.
 • XDI (XRI Data Interchange) – standard współdzielenia, łączenia i synchronizacji danych między wieloma domenami i aplikacjami za pomocą dokumentów XML, identyfikatorów XRI oraz metody link contract.
 • OpenDocument – oparty na XML otwarty format dokumentów biurowych, takich jak dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, wykresy i prezentacje.
 • Przypisy

  1. Dane z serwisu OASIS, październik 2006.

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona OASIS
 • XDI (XRI Data Interchange) - usługa dla systemu podziału danych umożliwiająca łączenie i synchronizowanie danych w Internecie i innych sieciach używających dokumentów XML. Protokół XDI jest standardem rozwijanym pod patronatem OASIS (XDI Technical Commitee).Aplikacja, program użytkowy - konkretny, ze względu na oferowaną użytkownikom funkcjonalność, element oprogramowania użytkowego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  SGML (ang. Standard Generalized Markup Language) – standardowy uogólniony język znaczników służący do ujednolicania struktury i formatu różnego typu informacji (danych). Pozwala zapisać je w formie dokumentu tekstowego i dzięki temu łatwo przenosić, wyświetlać i drukować w różnych systemach elektronicznego przekazu danych.
  Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przedstawiający dane, głównie liczbowe, w postaci zestawu dużych tabel dwuwymiarowych, pozwalający na automatyczną obróbkę tych danych oraz na prezentację ich w różny sposób.
  Handel elektroniczny (ang. e-commerce) – procedury wykorzystujące środki i urządzenia elektroniczne (telefon stacjonarny i komórkowy, faks, Internet, telewizję) w celu zawarcia transakcji handlowej. Najbardziej popularną metodą handlu elektronicznego jest handel internetowy, gdzie występują transakcje handlowe pomiędzy sprzedającymi a kupującymi. Najbardziej powszechną formą handlu elektronicznego są sklepy internetowe.
  Konsorcjum to organizacja zrzeszająca kilka podmiotów gospodarczych na określony czas, w konkretnym celu. Konsorcja są tworzone najczęściej w przypadku bardzo dużych lub ryzykownych inwestycji.
  Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu.
  XRI (skrót od "eXtensible Resource Identifier") to nowy system identyfikatorów, kompatybilny z URI. Został stworzony w ramach organizacji OASIS. Jest to także protokół określający sposób pobierania tych identyfikatów.
  Identyfikator – oznacza niezależną językowo sekwencję znaków umożliwiającą identyfikowanie w sposób jednoznaczny i trwały tego, z czym jest powiązana.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.042 sek.