• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • O-ring

  Przeczytaj także...
  Skala twardości Shore’a – dwie skale połączone nazwiskiem wynalazcy: jedna do wyznaczania twardości materiałów metalowych, a druga niemetalowych.Uszczelka - element umieszczany w miejscu połączenia innych elementów. Uszczelki mogą być wykonane z gumy, tworzyw sztucznych, metali.
  EPDM (Etylo-Propylenewe-Dienowe-Monomery, terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy), elastomer usieciowany w procesie wulkanizacji siarkowej lub nadtlenkowej, cechujący się dobrymi właściwościami do odwracalnej deformacji pod wpływem działania sił mechanicznych, z zachowaniem ciągłości jego struktury.
  Różnej wielkości pierścienie uszczelniające o przekroju kołowym

  O-ring, pierścień uszczelniający o przekroju kołowym – rodzaj uszczelki w kształcie torusa. O-ringi wulkanizowane są w dowolnych wymiarach, określonych odpowiednią normą. Wymiary średnicy sznura zawierają się w przedziale od około 0,35 do 12 mm, natomiast średnicy wewnętrznej wynoszą do 5000 mm.

  Elastomery – to polimerowe tworzywa sztuczne lub naturalne, które cechuje zdolność do odwracalnej deformacji pod wpływem działania sił mechanicznych, z zachowaniem ciągłości ich struktury. Elastomery to szersza grupa materiałów niż gumy, które stanowią tylko jedną z klas elastomerów.Kauczuk akrylonitrylo - butadienowy (NBR) - kopolimer akrylonitrylu i butadienu, rodzaj syntetycznego kauczuku. Stosowany do wyrobu m.in. uszczelnień, elementów amortyzujących, tłumiących drgania i odbojów, opon, dętek, wykładzin, rękawiczek medycznych i innych. Znajduje zastosowanie w przemyśle spożywczym jako materiał na węże przesyłowe oraz uszczelnienia złącz.

  O-ringi są samoczynnie i dwustronnie działającymi elementami uszczelniającymi. Zacisk wstępny działający promieniowo lub osiowo zapewnia szczelność przy braku ciśnienia. Pod działaniem ciśnienia siły pochodzące od zacisku wstępnego i ciśnienia nakładają się na siebie, dzięki czemu powstaje całkowita siła uszczelniająca, zwiększająca się wraz z rosnącym ciśnieniem. Pod wpływem ciśnienia O-ring ma właściwości podobne do cieczy o dużym napięciu powierzchniowym. Dzięki temu ciśnienie rozchodzi się w nim równomiernie we wszystkich kierunkach.

  Napięcie powierzchniowe – zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazowym lub inną cieczą, dzięki któremu powierzchnia ta zachowuje się jak sprężysta błona. Napięciem powierzchniowym nazywa się również wielkość fizyczną ujmującą to zjawisko ilościowo: jest to energia przypadająca na jednostkę powierzchni, lub praca potrzebna do rozciągnięcia powierzchni o tę jednostkę.Neopren – nazwa handlowa kauczuku syntetycznego otrzymywanego w wyniku polimeryzacji emulsyjnej chloroprenu (2-chlorobuta-1,3-dien) - polichloroprenu. W porównaniu z kauczukiem naturalnym i tradycyjnymi kauczukami syntetycznymi, opartymi na butadienie ma większą odporność na oleje i inne rozpuszczalniki organiczne, wolniej również ulega starzeniu. Ma własności samogasnące. Neopren jest zadomowioną w Polsce nazwą potoczną, oficjalnie jest to nazwa handlowa należąca od 1931 r. do amerykańskiego koncernu chemicznego DuPont.

  Pierścienie uszczelniające o przekroju kołowym wykonuje się z materiałów elastomerowych, na przykład NBR, HNBR, ACM, neoprenu, EPDM, VMQ, FVMQ, IIR, SBR, NR, FKM, FFKM, AU, CSM, ECO (oznaczenia według normy ISO 1629), FEP. Istotnym ich parametrem jest twardość wyrażana w stopniach Shore’a typu A. Wartości twardości i tolerancje tychże odnoszą się do pomiarów przeprowadzonych na próbkach według normy DIN 53505 / ASTM D 2240.

  Dane techniczne[ | edytuj kod]

  Panujące ciśnienie oraz temperatura środowiska decydują o doborze odpowiedniego tworzywa elastomerowego na materiał sznura. W celu stwierdzenia użyteczności O-ringu jako uszczelnienia w danym przypadku należy uwzględnić wzajemne oddziaływanie wszystkich parametrów eksploatacyjnych.

  Dla przykładu najczęściej spotykane O-ringi z kauczuku akrylonitrylo-butadienowego (NBR) mogą pracować w kontakcie z olejami mineralnymi i cieczami hydraulicznymi oraz paliwem, w temperaturze od -30 °C do +100 °C. O-ringi vitonowe mogą pracować w wyższych temperaturach, od -20 °C do +200 °C.

  Ciśnienie przy eksploatacji statycznej[ | edytuj kod]

 • do 5 MPa: bez pierścienia podporowego
 • do 40 MPa: z pierścieniem podporowym
 • do 200 MPa: ze specjalnym pierścieniem podporowym
 • Eksploatacja dynamiczna[ | edytuj kod]

 • ruch posuwisto-zwrotny: do 5 MPa bez pierścienia podporowego
 • wyższe ciśnienie: z pierścieniem podporowym
 • Prędkość[ | edytuj kod]

 • ruch posuwisto-zwrotny: do 0,5 m/s
 • ruch obrotowy: do 20 m/s
 • Temperatura pracy w zależności od materiałów i mediów[ | edytuj kod]

 • od -30° C do +110° C przy zastosowaniach ogólnych
 • od -60° C do +316° C dla elastomerów specjalnych
 • od -30° C do +180° C przy eksploatacji w ruchu obrotowym
 • Wymiarowanie[ | edytuj kod]

 • Rozmiar O-ringu opisuje się przez podanie jego średnicy wewnętrznej i grubości (średnicy) sznura.
 • Uwagi[ | edytuj kod]

  1. według PN-90/M-73092

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Oringi gumowe – Wszystko co powinieneś wiedzieć (pol.). 2019-04-07. [dostęp 2019-04-07].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Wojciech Wróblewski: Pierścienie uszczelniające o przekroju kołowym typu O-ring. 2012-02-02. [dostęp 2012-06-10].
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.