• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, CODN – polska publiczna instytucja edukacyjna podlegająca Ministerstwu Edukacji Narodowej mająca wspierać nauczycieli w doskonaleniu ich umiejętności pedagogicznych poprzez promocję nowoczesnych form pracy z młodzieżą.Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) – polskie ministerstwo przywrócone 5 maja 2006 w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nowo powstałym resortem zostało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) – publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzona przez ministra edukacji narodowej. Powstał 1 stycznia 2010 r. (z połączenia dwóch jednostek MEN) na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej nr 19 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie.

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.e-podręczniki do kształcenia ogólnego – komponent rządowego programu "rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – Cyfrowa szkoła”.

  Celem Ośrodka jest podejmowanie działań na rzecz podnoszenia jakości edukacji, w szczególności poprzez:

 • wspieranie placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych,
 • wspomagania szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • opracowywanie materiałów informacyjnych i metodycznych,
 • realizowanie projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • a także wspieranie zmian wprowadzanych w systemie oświaty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

  Spis treści

 • 1 Główne zadania Ośrodka
 • 2 Struktura
 • 2.1 Kierownictwo
 • 2.2 Wydziały
 • 3 Projekty konkursowe PO KL IP 2
 • 4 Projekty systemowe PO KL
 • 5 Linki zewnętrzne
 • 6 Przypisy


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.049 sek.