• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ośrodek Pamięć i Przyszłość

  Przeczytaj także...
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej - kultura i dziedzictwo narodowe. Ministerstwo utworzone zostało w dniu 26 października 1999 roku, z mocą od dnia 10 listopada 1999 roku. W okresie od dnia 23 października 2001 roku do dnia 31 października 2005 roku funkcjonowało pod nazwą Ministerstwo Kultury.Kwartalnik Pamięć i Przyszłość – czasopismo popularnonaukowe wydawane przez Ośrodek Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu. Publikowane w piśmie artykuły poruszają tematy związane z powojenną historią ziem zachodnich.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" - państwowa instytucja kultury, której celem jest promowanie polskiego dziedzictwa narodowego i upowszechniania dorobku historycznego i kulturowego stworzonego przez Polaków po II wojnie światowej.

  Ośrodek została powołany 11 marca 2007 r. przez Ministra Kultury Kazimierza M. Ujazdowskiego podczas konferencji w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu.

  Celem Ośrodka jest:

  Zakład Narodowy im. Ossolińskich (ZNiO, Ossolineum) – zasłużony dla polskiej nauki i kultury Instytut (do 1939 r. – łączył w sobie Bibliotekę, Wydawnictwo i Muzeum Książąt Lubomirskich), ufundowany dla Narodu Polskiego w 1817 roku przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, otwarty w 1827 roku we Lwowie.Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.
 • promowanie polskiego dziedzictwa narodowego jako ważnego elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego
 • upowszechnienie dorobku historycznego i kulturowego stworzonego przez Polaków po okresie zniszczeń II wojny światowej
 • prowadzenie działalności edukacyjnej służącej szacunkowi dla prawdy historycznej będącej fundamentem sprawiedliwego ładu międzynarodowego i pokojowych stosunków między narodami Europy.
 • Powyższe cele realizowane są w szczególności poprzez:

  Kazimierz Michał Ujazdowski (ur. 28 lipca 1964 w Kielcach) – polski polityk, doktor nauk prawnych, wicemarszałek Sejmu IV kadencji, w latach 2000–2001 minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Jerzego Buzka, w latach 2005–2007 minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, a następnie w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, poseł na Sejm I, III, IV, V, VI i VII kadencji.Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury. W obecnym kształcie instytucja istnieje od 2006 roku, działając na podstawie zarządzenia nr 8 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 marca 2006 r. „W sprawie nadania statutu państwowej instytucji kultury Narodowemu Centrum Kultury”.
 • zbieranie, opracowywanie oraz prezentowanie dokumentów, pamiątek oraz świadectw dziedzictwa historycznego, materialnego, duchowego i kulturowego
 • budowanie stałych i czasowych programów wystawienniczych
 • działanie na rzecz współpracy między narodami Europy opartej na prawdzie historycznej i bliskości kulturowej
 • animowanie refleksji i debaty publicznej
 • prowadzenie akcji promocyjnych, społecznych i informacyjnych
 • inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów badawczych, edukacyjnych, szkoleniowych, stypendialnych, kulturalnych oraz rozwojowych
 • prowadzenie działalności wydawniczej.
 • Ośrodek prowadzi szereg programów i projektów wystawienniczych służących szacunkowi dla prawdy historycznej m.in. Pociąg do historii, Świadkowie Historii, a obecnie prowadzi działania nad utworzeniem Muzeum Ziem Zachodnich (zwanym także Centrum Historii Zajezdnia), które ma zostać otwarte 31 sierpnia 2016 roku.

  Pociąg do historii to projekt wystawy multimedialnej ulokowanej w wagonach historycznego składu kolejowego ciągniętego przez lokomotywę parową (parowóz Ok1-359 z 1918 r.). Celem ekspozycji jest prezentacja kamieni milowych w powojennych losach Ziemi Odzyskanych. Wystawa została zorganizowana przez Ośrodek "Pamięć i Przyszłość".Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury. W obecnym kształcie instytucja istnieje od 2006 roku, działając na podstawie zarządzenia nr 8 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 marca 2006 r. „W sprawie nadania statutu państwowej instytucji kultury Narodowemu Centrum Kultury”.

  Dyrektorem Ośrodka Pamięć i Przyszłość jest Marek Mutor, wcześniej prowadził Narodowe Centrum Kultury.

  W ramach szerokiej działalności wydawniczej Ośrodek wydaje kwartalnik "Pamięć i Przyszłość".

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona internetowa Ośrodka • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.