• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ośrodek Badań Prasoznawczych

  Przeczytaj także...
  Irena Tetelowska-Szewczyk (ur. 1927, zm. 2 kwietnia 1969 w Zawoi) – polska dziennikarka, socjolog, dyrektor Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie w latach 1961-1969.Wojciech Kajtoch (ur. 19 kwietnia 1957 w Krakowie) – polski literaturoznawca, językoznawca i prasoznawca, poeta, krytyk literacki, a także specjalista w dziedzinie polskiej literatury współczesnej i literatury fantastyczno-naukowej.
  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.

  Ośrodek Badań Prasoznawczych - instytucja naukowo-badawcza zajmująca się problemami masowego komunikowania. Założona w 1956 roku jako Krakowski Ośrodek Badań Prasoznawczych przy RSW „Prasa”, od 1963 pod obecną nazwą; w maju 1990 przyłączony do Uniwersytetu Jagiellońskiego i do 1 X 1991 działał jako Instytut Międzywydziałowy, przejściowo jako samodzielna katedra w strukturach Wydziału Prawa UJ, a następnie jako katedra w ramach Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ.

  Jan Kalkowski (ur. 1922, zm. 1989) – polski dziennikarz związany z „Przekrojem” (m.in. jako zastępca redaktora naczelnego). Redagował rubrykę "Jedno danie".Tomasz Goban-Klas (ur. 27 września 1942 w Warszawie) – polski socjolog, medioznawca, nauczyciel akademicki, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

  Twórcami OBP byli: Ignacy Krasicki i Edmund Król. W grupie pierwszych animatorów znaleźli się: Jan Kalkowski, Irena Tetelowska, Jan Lankau, Władysław Kobylański, Walery Pisarek, Sylwester Dziki, Marian Tyrowicz. Kolejnymi dyrektorami OBP byli: Ignacy Krasicki (1956-60), Irena Tetelowska (1961-69), Walery Pisarek (1969-97 i od 1998-2000), Izabela Dobosz (1997-98), Ireneusz Bobrowski (2000-2006), Maciej Kawka (po 2006). Działalność naukowa OBP w różnych latach skupiona była na kilku polach badawczych, obejmowała m.in.: prawo prasowe (Jerzy Parzyński, Jerzy Sawicki, Bogdan Michalski, Stanisław Waltoś, Andrzej Kopf, Izabela Dobosz), historia prasy (Adam Przyboś, Jan Lankau, Marian Tyrowicz, Czesław Lechicki), teoria (Irena Tetelowska, Walery Pisarek, Paweł Dubiel), bibliografia i dokumentacja (Sylwester Dziki), język przekazów prasowych (Walery Pisarek, Zenen Klemensiewicz, Mieczysław Karaś, Halina Kurkowska, Maria Kniaginiowa, Jerzy Bralczyk, Jacek Maziarski, Wojciech Kajtoch), socjologia komunikowania masowego (Władysław Kobylański, Tadeusz Kupis, Teresa Dobrowolska, Jerzy Mikułowski Pomorski, Franciszek Adamski, Tomasz Goban-Klas, Zbigniew Bajka, Ryszard Filas, Henryk Siwek, Stanisław Nowicki), psychologia prasy (Zbigniew Nęcki, Zbigniew Sobiecki), ekonomika prasy (Janusz Maciaszek, Ignacy Krasicki, Jan Malik), grafika prasowa (Stanisław Peters, Wiktor Frantz); warsztat dziennikarski (Bolesław Garlicki).

  Prasoznawstwo - nauka o szeroko pojętej prasie, środkach masowego przekazu. Nauka o tworzeniu, zawartości, przekazywaniu i odbiorze prasy (drukowanej, radia i telewizji); w szerszym znaczeniu jest to wiedza o periodycznym komunikowaniu masowym.Stanisław Marian Waltoś (ur. 9 lutego 1932 w Stanisławowie) – polski prawnik, specjalista w zakresie historii prawa i postępowania karnego, profesor nauk prawnych, wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  OBP prowadził ożywioną działalność wydawniczą. Publikowano m.in.: serię wydawniczą Biblioteka Wiedzy o Prasie (podseria A i B) i Materiały OBP, kwart. Zeszyty Prasoznawcze, „Polska Bibliografia Adnotowana Wiedzy o Środkach Masowego Komunikowania” (roczniki 1965-1987 oprac. Sylwester Dziki), Słownik publicystów i dziennikarzy polskich (na łamach „Zeszytów Prasoznawczych” oprac. Czesław Lechicki), Encyklopedia wiedzy o prasie (pod red. Juliana Maślanki – 1976) oraz „Katalog Mediów Polskich” (1991-2000 oprac. Sylwester Dziki, Włodzimierz Chorązki). Od 1957 roku OBP należy do AIERI-IAMCR Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań nad Komunikowaniem Masowym; był organizatorem wielu konferencji naukowych.

  Walery Pisarek (ur. 31 maja 1931 w Rabce) – polski językoznawca i prasoznawca. Specjalista w dziedzinie komunikowania masowego i socjolingwistyki.Prawo prasowe – nazwa polskiej ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. traktowanej jako gałąź prawa cywilnego. Dotyczy ona wszystkich osób pracujących w mediach jako dziennikarze, wydawcy informacji, edytorzy informacji. Znawcami i badaczami prawa prasowego są: prof. Jacek Sobczak oraz prof. Ewa Ferenc.

  Bibliografia[]

 • Tomasz Goban-Klas: Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW "Prasa - Książka - Ruch". Kultura i Społeczeństwo. - 1974, nr 3, s. 225-237
 • Walery Pisarek: Ośrodek Badań Prasoznawczych w nauce o komunikacji społecznej u progu trzeciego tysiąclecia, [w:] Zarządzanie i komunikowanie. - Kraków, 1999, s. 97-108
 • Władysław Marek Kolasa: Ośrodek Badań Prasoznawczych [w:] Encyklopedia Krakowa. Kraków 2000, s. 711
 • Linki zewnętrzne[]

 • Stara strona OBP
 • Zeszyty Prasoznawcze - kwartalnik Ośrodka Badań Prasoznawczych UJ, jako kontynuacja Biuletynu Prasoznawczego (1957) oraz Prasy Współczesnej i Dawnej (1958-1959) są najstarszym polskim czasopismem naukowym poświęconym społecznym, psychologicznym, politycznym, językoznawczym, prawnym, ekonomicznym, technologicznym, organizacyjnym i zawodowym aspektom mediów i komunikacji społecznej, a w szczególności: dziennikarstwa, prasy drukowanej, radia, telewizji i Internetu. W latach 1960-1990 ukazywały się jako periodyk krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych RSW "Prasa" (od 1973 RSW "Prasa-Książka-Ruch"). W 1990 r. przejęte wraz z Ośrodkiem Badań Prasoznawczych przez Skarb Państwa z przeznaczeniem na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od r. 1991 ukazuje się jako kwartalnik Ośrodka Badań Prasoznawczych UJ, będącego w latach 1991-1998 katedrą Instytutu Nauk Politycznych a od r. 1999 Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.Marian Tyrowicz (ur. 15 lipca 1901 we Lwowie, zm. 31 grudnia 1989 w Krakowie) – polski historyk specjalizujący się w historii XIX wieku.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.