• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Oława - rzeka

  Przeczytaj także...
  Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).Krynka (niem. Kryhn, Kernbach) – niewielka rzeka w województwach dolnośląskim i opolskim o długości ok. 36 km; prawy dopływ Oławy, okrąża Wzgórza Strzelińskie od wschodu. Wypływa w okolicach wsi Goworowice i, płynąc na północ, mija miejscowości: Kamiennik, Szklary, Sarby, Przeworno, Karszówek, Muchowiec. Do Oławy wpada poniżej Strzelina, naprzeciwko wsi Krzepice. Największe dopływy: - lewostronne: Wigancicki Potok, Cierpicki Potok, Jegłówka i Kuropatnik, - prawostronne: Jagielna, Karnkowski Potok, Rożnowski Rów i dopływ spod Łojowic. W roku 2006 oddano do użytku wybudowany na Krynce zbiornik przeciwpowodziowy Przeworno .
  Siechnice (niem. Tschechnitz) – miasto leżące na Dolnym Śląsku, w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, w gminie Siechnice, położone nad Oławą. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa wrocławskiego.
  Oława
  Źródło rzeki
  Początkowy bieg rzeki
  Rzeka w Ziębicach
  Rzeka w Strzelinie
  Rzeka w Wiązowie
  Rzeka w Oławie
  Most Oławski we Wrocławiu

  Oława (niem. Ohle) - rzeka, jeden z głównych lewostronnych dopływów środkowej Odry. Przez mieszkańców dorzecza zwana jest również jako Oławka (przemiennie z nazwą oficjalną) - dla odróżnienia od miasta Oława.

  Krynka (niem. Kryhn, Kernbach) – niewielka rzeka w województwach dolnośląskim i opolskim o długości ok. 36 km; prawy dopływ Oławy, okrąża Wzgórza Strzelińskie od wschodu. Wypływa w okolicach wsi Goworowice i, płynąc na północ, mija miejscowości: Kamiennik, Szklary, Sarby, Przeworno, Karszówek, Muchowiec. Do Oławy wpada poniżej Strzelina, naprzeciwko wsi Krzepice.Gmina Kamiennik – gmina wiejska w województwie opolskim, w powiecie nyskim na Wysoczyźnie Nyskiej. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie opolskim.

  Początek swój bierze powyżej miejscowości Lipniki w gminie Kamiennik, powiat nyski. Uchodzi do Odry na obszarze Wrocławia powyżej mostu Grunwaldzkiego. Istotną rolę odgrywa również kanał przerzutowy Nysa-Oława, jednak prowadzi on wody głównie dla potrzeb obszarów wodonośnych Wrocławia. Rzeka Oława jest ważnym ciekiem miasta Oława. Rzeka praktycznie poza odcinkiem źródłowym płynie przez tereny zurbanizowane i uprzemysłowione (Ziębice, Strzelin, Wiązów, Oława, Siechnice, Wrocław).

  Brochówka (niem. Flossgraben) – strumień o charakterze rowu odwadniającego, lewostronny dopływ I stopnia rzeki Oławy, przepływający przez południowo-wschodnią część miasta Wrocławia (na terenie miasta 3,2 km); wpływa do Brochowa przez granicę z wsią Iwiny, płynie na północ przez Park Brochowski, staw parkowy i dalej wzdłuż linii kolejowej Wrocław-Kłodzko, potem w rejonie ul. Topolowej skręca na wschód, przecina linię kolejową z Opola i po przyjęciu z prawej strony Krzywego Potoku skręca na północ; dalej płynie wzdłuż opolskiej linii kolejowej przez Księże Wielkie i Księże Małe), a do Górnej Oławy wpada w rejonie ul. Karwińskiej.Wodowskaz jest to urządzenie służące do pomiarów stanów wody. Najczęściej wykorzystywany typ wodowskazu to wodowskaz łatowy. Minusem wodowskazów jest konieczna obecność obserwatora do wykonania odczytu stanu. Ogranicza to obserwacje do określonych terminów jako tzw. obserwacje zwyczajne wykonywane 1 raz na dobę o godzinie 6:00 UTC (czas uniwersalny koordynowany, to jest o 7:00 czasu urzędowego (lokalnego) zimowego lub o 8:00 czasu urzędowego (lokalnego) letniego, a wyjątkowo (przy dużych dobowych wahaniach stanu wody) 3 razy na dobę: w czasie zimowym o godzinie 7, 13 i 19 lub czasie letnim o godzinie 8, 14 i 20. W sytuacjach nadzwyczajnych jakimi są wezbrania i powodzie odczyt wykonuje się nawet co godzinę. Stan wody na wodowskazie odczytywany w centymetrach jest odniesiony do umownego zera wodowskazu, dowiązanego do sieci niwelacji państwowej. W Polsce nie odzwierciedla rzeczywistej warstwy wody w rzece.

  Wielkości i charakterystyka[]

  Hydrografia rzeki Oławy jest dość dobrze rozwinięta. Rzeka nie posiada większych dopływów poza Krynką i Gnojną. W zlewni Oławy znajdują się obecnie 3 wodowskazy, 2 na Oławie, tj.: Zborowice i Oława oraz Przeworno na Krynce. Rzeka ma długość 91,7 km i powierzchnię zlewni A = 1167,4 km², do Odry uchodzi w km 250,4. Bierze początek na wysokości około 315 m n.p.m. na Przedgórzu Sudeckim. Średni spadek zlewni wynosi ok. 0,62%, a gęstość sieci rzecznej ok. 0,34 /km; zalesienie zlewni wynosi ok. 19%. Klimatyczny bilans wodny wynosi ok. 71 mm. Dopływy Oławy: Krynka, Gnojna i Brochówka (dodatkowe źródła zanieczyszczeń).

  Powiat nyski - powiat w Polsce (województwo opolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Nysa.Oława Dolna (Niedere Ohle) – ramię boczne rzeki Oława przebiegające w południowo-wschodniej części Wrocławia. Jego długość współcześnie wynosi około 0,8 km, natomiast pierwotnie wynosiła 1,3 km. Ramię to otacza od strony północnej bezimienne wyspy, na których położony jest Park Wschodni. Od południa i zachodu natomiast wyspy te opływa Oława Górna.

  Zlewnia ma charakter rolniczy, o intensywnej produkcji upraw w jej środkowym biegu. Oława ma szczególne znaczenie w sieci monitoringu wojewódzkiego z uwagi na fakt zaopatrywania w wodę Wrocławia.

  W dolnym odcinku (głównie poniżej ujścia Kanału Psarskiego) rzeka jest wykorzystywana na spływy kajakowe.

  Zobacz też[]

 • Ujście Oławy
 • Oława Dolna
 • Oława Górna
 • Kąpielisko Oławka
 • Rzeki Polski
 • Hydrografia – początkowo dział geografii fizycznej, zajmujący się badaniem stosunków wodnych na Ziemi w ujęciu dynamicznym i w powiązaniu ze środowiskiem geograficznym; w miarę rozwoju nauk geograficznych wykształcony w osobną naukę – hydrologię. Obecnie przedmiotem badań hydrografii jest kartowanie wód występujących na Ziemi (mapy hydrograficzne, locje).Wiązów (niem. Wansen) – miasto leżące na Śląsku (Dolnym Śląsku), w woj. dolnośląskim, w powiecie strzelińskim, nad Oławą, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Wiązów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Most Grunwaldzki we Wrocławiu – most wiszący przez rzekę Odrę o konstrukcji stalowej, nitowanej; elementy nośne wsparte są na pylonach murowanych z cegły i oblicowanych granitem, o wysokości około 20 m.
  Przedgórze Sudeckie (cz. Krkonošsko-jesenické podhůří, Sudetské podhůří, niem. Sudetenvorland) (332.1) — obszar (makroregion) położony na północ od właściwych Sudetów, będący z nimi w łączności, jednak oddzielony od Sudetów wyraźną linią tektoniczną (uskok brzeżny sudecki). Pofałdowana równina - najwyższe wzniesienie: Ślęża 718 m n.p.m.
  Kanał przerzutowy Nysa-Oława, zwany na poszczególnych odcinkach Kanałem Pępickim lub Kanałem Psarskim – budowla hydrotechniczna mająca na celu przerzucić masy wody z koryta Nysy Kłodzkiej do koryta Oławy.
  Strzelin (pol. hist. Strzelno, niem. Strehlen, czes. Střelín) – miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie strzelińskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Strzelin. Historycznie leży na Dolnym Śląsku. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. wrocławskiego.
  Oława (łac. Olavia, niem. Ohlau, czes. Olava) – miasto we wschodniej części województwa dolnośląskiego, siedziba powiatu oławskiego oraz dwóch gmin: gminy miejskiej (miasto Oława) i gminy wiejskiej.
  Kąpielisko Oławka (Wrocławski Ośrodek Sportu Turystyki i Wypoczynku Kąpielisko"Oława", Ohle Strandbad) – kąpielisko położone w południowo-wschodniej części Wrocławia, na osiedlu Rakowiec, utworzone w oparciu o rozlewisko rzeki Oława. Zlokalizowane jest przy ulicy Na Niskich Łąkach (Hollandwiesen Strasse), w pobliżu Parku na Niskich Łąkach. Kąpielisko zostało urządzone, na początku lat 30 tych XX wieku, w oparciu o rozlewisko rzeki Oława (powstałe w wyniku pogłębienia i przebudowy istniejących wcześniej w tym miejscu zakoli rzeki Oława), która w tym miejscu znacznie rozszerza się tworząc nieduży akwen. Wybudowano w jego obrębie pomosty drewniane, wyznaczają strefy przeznaczone do kąpieli, a na brzegu urządzono piaszczysto–trawiastą plażę. Dostępne tu były także boiska do gry, budynki mieszczące wypożyczalnię sprzętu, szatnie oraz mały lokal gastronomiczny. Po II wojnie światowej funkcjonował także również kiosk „Ruchu”. Kąpielisko Oława funkcjonowało do 1977 roku.
  Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.