• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nurzec-Stacja - gmina

  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Nurzec-Stacja (białorus. Нурэц-Станцыя, Nurec-Stancyja) – osada w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Nurzec-Stacja. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa białostockiego.
  Sycze (biał. Сычы) – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Nurzec-Stacja.

  Nurzec-Stacja (1952-54 gmina Nurzec) – gmina wiejska w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim. W latach 1975–1998 gmina administracyjnie należała do województwa białostockiego.

  Siedziba gminy to Nurzec-Stacja.

  Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 4571 osób. 16,36% stanowią Białorusini. Natomiast według danych z 31 grudnia 2019 roku gminę zamieszkiwały 3793 osoby.

  Klon zwyczajny, klon pospolity (Acer platanoides L.) – gatunek z rodziny mydleńcowatych (Sapindaceae) występujący w Europie środkowej i wschodniej oraz południowo-zachodniej Azji. Nazywany jest także klonem norweskim. Na zachodzie jego granica występowania znajduje się we Francji, na wschodzie w europejskiej części Rosji, na północy w Skandynawii, a na południu w Iranie. W Polsce jest najpospolitszy z krajowych gatunków swego rodzaju, występuje powszechnie na całym niżu i w niższych położeniach górskich na całym terenie kraju. Sadzony w miastach północno-zachodniej Europy oraz Ameryki Północnej rozprzestrzeniać się zaczął bez udziału człowieka. Inwazja tego gatunku w Ameryce Północnej spowodowała zagrożenie dla miejscowych gatunków. W USA w Nowej Anglii czy stanach takich, jak Nowy Jork, Wirginia, Georgia, Maryland, Wisconsin, Minnesota rozwój klonów jest tępiony.Województwo białostockie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975–1998, położone w północno-wschodniej Polsce.

  Struktura powierzchni[ | edytuj kod]

  Według danych z roku 2002 gmina Nurzec-Stacja ma obszar 214,96 km², w tym:

 • użytki rolne: 50%
 • użytki leśne: 43%
 • Gmina stanowi 14,73% powierzchni powiatu.

  Przyroda[ | edytuj kod]

  Na terenie gminy znajdują się liczne pomniki przyrody m.in. dąb szypułkowy, jesion wyniosły, klon zwyczajny a także dwa rezerwaty przyrody:

  Dąbrowa Leśna – gajówka w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Nurzec-Stacja. Miejscowość jest częścią składową sołectwa Augustynka.Wakułowicze – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Nurzec-Stacja. Wieś jest częścią składową sołectwa Grabarka..
 • Sokóle
 • Witanowszczyzna
 • Na terenie gminy znajduje się również część Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Bugu. Tereny przyległe do rzeki Bug charakteryzują się stosunkowo dużą powierzchnią zajętą przez naturalne zbiorowiska leśne, łąkowe i wodne. Fauna jest bogata i interesująca z wieloma gatunkami chronionymi i rzadkimi w skali kraju.

  Wólka Nurzecka – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Nurzec-Stacja.Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – gatunek typowy dla rodzaju dębów, obejmującego drzewa liściaste z rodziny bukowatych (Fagaceae). Występuje w Europie (z wyjątkiem północnej Skandynawii) oraz południowo-wschodniej Azji. W Polsce bardziej pospolity od dębu bezszypułkowego. Ceniony ze względu na wytrzymałe, twarde i trwałe drewno. Jest gatunkiem długowiecznym, żyje ponad 700 lat. Ze względu na okazałe rozmiary jakie osiąga, sprawia majestatyczne wrażenie i dlatego odgrywa istotną rolę w symbolice i dawniej w kultach religijnych. Jest symbolem długowieczności, dostojeństwa i siły. Stare okazy nierzadko chronione są jako pomniki przyrody.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Dane z 30 czerwca 2004:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Nurzec-Stacja w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Nurzec Stacja.png

  Sołectwa[ | edytuj kod]

  Augustynka, Borysowszczyzna, Chanie-Chursy, Grabarka, Klukowicze, Klukowicze-Kolonia, Litwinowicze, Moszczona Pańska, Nurczyk, Nurzec, Nurzec-Kolonia, Nurzec-Stacja, Siemichocze, Sokóle, Stołbce, Szumiłówka, Sycze, Tymianka, Werpol, Wólka Nurzecka, Wyczółki, Zabłocie, Zalesie, Żerczyce.

  Gmina Nurzec (od 1973 gmina Nurzec-Stacja) – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1952-1954 w woj. białostockim (dzisiejsze woj. podlaskie). Siedzibą władz gminy był Nurzec.Gajówka – osada leśna w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Nurzec-Stacja.

  Pozostałe miejscowości podstawowe[ | edytuj kod]

  Anusin, Dąbrowa Leśna, Dwór, Gajówka, Grabarka-Klasztor, Piszczatka, Tartak, Wakułowicze.

  Sąsiednie gminy[ | edytuj kod]

  Czeremcha, Mielnik, Milejczyce, Siemiatycze. Gmina sąsiaduje z Białorusią (sielsowiet Raśna rejonu kamienieckiego).

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Gmina Nurzec-Stacja w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2016-03-16] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
  2. BIP gminy, sołectwa
  3. Urząd Statystyczny w Białymstoku
  4. Baza Demograficzna – Tablice predefiniowane – Wyniki badań bieżących; Stan i struktura ludności; Ludność według płci i miast (pol.). GUS. [dostęp 2010-09-14].
  5. Gmina Nurzec-Stacja w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2020-11-09] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
  6. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset (pol.). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
  7. Pomnik przyrody. W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2018-04-23].
  8. Pomnik przyrody. W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2018-04-23].
  9. Pomnik przyrody. W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2018-04-23].
  10. Rezerwat przyrody Sokóle. W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2018-04-23].
  11. Rezerwat przyrody Witanowszczyzna. W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2018-04-23].
  12. Obszar chronionego krajobrazu. W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2018-04-23].
  Rezerwat przyrody Witanowszczyzna – leśny rezerwat przyrody położony w południowej części województwa podlaskiego, na terenie gminy Nurzec-Stacja, w powiecie siemiatyckim. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie w stanie naturalnym ekosystemów leśnych lasów łęgowych i grądów, a w szczególności zachowanie stanowisk rzadko występujących na niżu gatunków górskich tj. parzydła leśnego, cebulicy dwulistnej oraz bodziszka żałobnego. Nurczyk – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Nurzec-Stacja, nad rzeką Nurczyk. Wieś jest siedzibą sołectwa Nurczyk, w którego skład do 2009 wchodziła również miejscowość Nurczyk-Kolonia. Znajduje się tu przystanek kolejowy Nowy Nurzec.
  Warto wiedzieć że... beta

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Nurzec-Kolonia – wieś sołecka w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Nurzec-Stacja.
  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.
  Powiat siemiatycki – powiat w Polsce (województwo podlaskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Siemiatycze. Powiat położony jest na południu województwa podlaskiego. Graniczy z Białorusią, podlaskimi powiatami hajnowskim, bielskim i wysokomazowieckim, lubelskim powiatem bialskim, mazowieckimi powiatami łosickim, siedleckim i sokołowskim. Południową granicę powiatu, z województwami lubelskim i mazowieckim wyznacza rzeka Bug.
  Nurzec – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Nurzec-Stacja. Znajdował się tam kompleks dworski. Został on zniszczony podczas wojny. Jego właścicielami była rodzina Narbutów. We wsi jest przystanek kolejowy Nowy Nurzec.
  Szumiłówka – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Nurzec-Stacja. Wieś jest częścią składową sołectwa Grabarka.
  Wyczółki – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Nurzec-Stacja, w pobliżu granicy z Białorusią.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.989 sek.