• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Numerariusz

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Świętego Krzyża (dokł. Papieski Uniwersytet św. Krzyża, wł. Santa Croce) – rzymska uczelnia teologiczna, prowadzona przez Opus Dei, która powstała w 1989 roku jako Centro Academico Romano.John L. Allen, Jr. (ur. 1965) – dziennikarz specjalizujący się w sprawach Kościoła katolickiego. Od sierpnia 1997 jest korespondentem National Catholic Reporter (USA) oraz komentuje wydarzenia z Watykanu dla CNN i NPR.
  Umowa, kontrakt (łac. contractus) – w prawie cywilnym zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Według bardziej szczegółowej definicji umowa to stan faktyczny polegający na złożeniu dwóch lub więcej zgodnych oświadczeń woli (konsens) zmierzających do powstania, uchylenia lub zmiany uprawnień i obowiązków podmiotów składających te oświadczenia woli. Umowy są zawsze co najmniej dwustronnymi czynnościami prawnymi.

  Numerariusz lub numeraria (kobieta) – członek Opus Dei żyjący w celibacie. Niektórzy z nich (w praktyce 20%) mogą zostać księżmi prałatury Opus Dei (seminarium Dzieła to Cavabianca). Nie składa on żadnych ślubów, ale zawiera z prałaturą umowę.

  Bezżenni mężczyźni lub niezamężne kobiety w pełni gotowi do prac apostolskich i formacji innych wiernych Prałatury Opus Dei. Zwykle mieszkają w ośrodkach Prałatury. Żyjący w celibacie, ze względów apostolskich, są też tzw. przyłączeni – mieszkają oni wraz ze swoją rodziną lub tam, gdzie wymagają tego okoliczności zawodowe.

  Celibat (łac. caelebs – bez żony, samotny) – forma życia polegająca na dobrowolnym zrezygnowaniu z wchodzenia w związek małżeński i wstrzemięźliwości. Ma charakter religijny i jest stosowany przez kapłanów Kościoła Rzymskokatolickiego oraz mnichów wszystkich Kościołów chrześcijańskich. Także duchowni w innych religiach, jak np. buddyzmu stosują celibat.Supernumerariusz (łac. supernumerarius) – występujące w wielu krajach określenie na osoby nadliczbowe, np. w różnego rodzaju organizacjach, pośród odznaczonych niektórymi orderami i w wojsku.

  Nazewnictwo stosowane w Opus Dei jest całkowicie świeckie. Nazwy numerariusz, numeraria, supernumerariusz i supernumeraria mają swe źródło w hiszpańskiej terminologii urzędniczej i akademickiej.

  Fragment książki Johna Allena „Opus Dei”: .mw-parser-output div.cytat{display:table;padding:0}.mw-parser-output div.cytat.box{margin-top:0.5em;margin-bottom:0.8em;border:1px solid #aaa;background:#f9f9f9}.mw-parser-output div.cytat>blockquote{margin:0;padding:0.5em 1.5em}.mw-parser-output div.cytat-zrodlo{text-align:right;padding:0 1em 0.5em 1.5em}.mw-parser-output div.cytat-zrodlo::before{content:"— "}.mw-parser-output div.cytat.cudzysłów>blockquote{display:table}.mw-parser-output div.cytat.klasyczny::before{float:left;content:"";background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Quote-alpha.png/20px-Quote-alpha.png");background-repeat:no-repeat;background-position:top right;width:2em;height:2em;margin:0.5em 0.5em 0.5em 0.5em}.mw-parser-output div.cytat.klasyczny>blockquote{border:1px solid #ccc;background:white;color:#333;padding-left:3em}.mw-parser-output div.cytat.cudzysłów>blockquote::before{display:table-cell;color:rgb(178,183,242);font:bold 40px"Times New Roman",serif;vertical-align:bottom;content:"„";padding-right:0.1em}.mw-parser-output div.cytat.cudzysłów>blockquote::after{display:table-cell;color:rgb(178,183,242);font:bold 40px"Times New Roman",serif;vertical-align:top;content:"”";padding-left:0.1em}.mw-parser-output div.cytat.środek{margin:0 auto}.mw-parser-output div.cytat.prawy{float:right;clear:right;margin-left:1.4em}.mw-parser-output div.cytat.lewy{float:left;clear:left;margin-right:1.4em}.mw-parser-output div.cytat.prawy:not([style]),.mw-parser-output div.cytat.lewy:not([style]){max-width:25em}

  Numerariusze i numerarie stanowiący około 20 procent ogółu są członkami, dla których Opus Dei stanowi najbliższą rodzinę – zobowiązali się do życia w celibacie i mieszkają w ośrodkach Opus Dei. Niektórych zatrudnia Opus Dei, ale większość pracuje zawodowo gdzieś na zewnątrz, we własnych specjalnościach, jako chirurdzy, prawnicy, pisarze czy dziennikarze telewizyjni. Zarobione pieniądze, jakie im zostają po zaspokojeniu osobistych potrzeb przeznaczają na wspieranie działalności Opus Dei. (Numerariusze w Stanach Zjednoczonych, którzy uzyskują przyzwoite dochody mają często kłopoty z urzędami podatkowymi, bo fiskusowi trudno uwierzyć, ze człowiek zarabiający, powiedzmy, 200 tysięcy dolarów, przeznacza sto pięćdziesiąt tysięcy na cele charytatywne. Numerariusze są więc częściej kontrolowani niż przeciętni podatnicy). Numerariusze i numerarie korzystają z intensywniejszej formacji duchowej i mają większą wiedzę teologiczną, więc powierza im się kierownicze stanowiska w Opus Dei. Dyrektorem ośrodka Opus Dei może być na przykład tylko numerariusz. Niektórych numerariuszy wysyła się do Rzymu, żeby studiowali teologię na Uniwersytecie Świętego Krzyża. Pewna kategoria numerariuszy, nazywanych inscripti, odpowiada za kształcenie i formację duchową innych członków Opus Dei. Numerariusze i numerarie odgrywają kluczową rolę w ekspansji geograficznej Opus Dei, bowiem otwarcie ośrodka w nowym kraju wymaga skierowania tam przynajmniej paru numerariuszy, którzy muszą najpierw znaleźć pracę, jeśli trzeba – nauczą się języka, potem zaczną wspierać nową placówkę finansowo i zainicjują szerszą działalność.

  Ksiądz – współcześnie duchowny chrześcijański. W Kościele katolickim oraz Cerkwi prawosławnej potoczne określenie prezbitera, czyli osoby której udzielone zostały stosowne święcenia kapłańskie, albo osoba, której w Kościołach protestanckich powierzono urząd kościelny poprzez ordynację.Przyłączony (hiszp. agregado) – członek Opus Dei żyjący w celibacie, w tym także ksiądz. Nie składa on żadnych ślubów, ale zawiera z prałaturą umowę.

  Numerarie pomocnicze poświęcają się zasadniczo pracom domowym w siedzibach ośrodków Prałatury. Jest to ich zwykła praca zawodowa.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • supernumerariusz
 • przyłączony
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Osoby z Opus Dei
 • Świadkowie wiary. Oni poszli za Nim. Procesy beatyfikacyjne członków Opus Dei – Tygodnik Niedziela
 • Ks. dr Ignacy Soler, jeden z numerariuszy w Polsce. BLOG
 • Cavabianca (Kolegium Rzymskie) to ośrodek formacyjny Opus Dei dla numerariuszy, znajdujący się pod Rzymem (Via Di Grottarossa 1375, 00189 Roma). Dla przyszłych kapłanów Prałatury pełni on rolę seminarium duchownego.Prałat (łac. praelatus – przełożony) – w Kościele rzymskokatolickim kapłan lub biskup mający zwyczajną władzę kościelną w prałaturze terytorialnej lub personalnej. Potocznie używa się jednak tego terminu w stosunku do kapłanów obdarzonych godnościami honorowymi przez Stolicę Apostolską lub biskupa diecezji, w której istnieje kapituła.
  Warto wiedzieć że... beta

  Opus Dei (łac. Dzieło Boże; pełna nazwa: Prałatura Świętego Krzyża i Opus Dei) – prałatura personalna w Kościele katolickim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.